Sida 2

Fördelen med att samarbeta som företagare

5 sep 2018

För den som driver företag så gäller den gamla devisen att ensam aldrig är stark. Den som har förmågan att delegera jobb, be om hjälp och våga samarbeta kommer att klara sig långt mycket bättre än den som kör sitt eget race. För att utveckla detta resonemang så ska vi ta ett exempel på hur en snickare som arbetar lokalt i en medelstor stad som Uppsala kan göra för att arbeta i kluster och därmed mångdubbla sina uppdrag.

Att arbeta i kluster

Hantverkarna blir väldigt tydliga som exempel eftersom en snickare inte gör samma saker som en plattsättare eller en murare även om de behöver samarbete för att ge kunden det den vill ha – ett färdigt hus. Och genom att samarbeta lokalt i en ort som Uppsala så kan ett ”byggarkluster” ha fullt upp med jobb hela tiden. Trots att ingen av dem säljer aktivt och att de bara själva tar in jobb för 1-2 dagar per vecka och dessutom ger bort halva uppdraget eller mer till någon annan så har de extremt mycket att göra.

En snickare som hjälper plattsättaren och rörmokaren

En snickare blir kontaktad av en väns vän som bor i en villa i Uppsala. Den här bekanta ska byta kök och behöver därmed hjälp bland annat med montering av köksluckor. För att kunden ska bli nöjd och för att snickaren ska få uppdraget så räcker det inte bara med att ge ett fast pris på monteringen av luckorna utan fler tjänster måste lösas på samma gång. 

Plattsättaren och rörmokaren blir kontaktade för att komma dit och hjälpa till med sina kunskaper så att köket bli ordnat till slut. Det visar sig också att några kablar måste dras om så gängets nästa kollega blir inkallad, elektrikern. På det här sättet har kunden fått ordning på sitt kök och så mycket som fyra olika företag har blivit engagerade i arbetet.

Målaren kontaktar en snickare

En målare som arbetar med att måla om ett sommarställe utanför Uppsala ser att taket är i extremt dåligt skick på huset och förklarar då för familjen som äger huset att något behöver göras så snart som möjligt. Snickaren bli kontaktad av sin vän målaren för att åka ut till sommarstället och byta tak.

Ett kluster som hjälper varandra för att hjälpa kunder

På det här sättet så kan en snickare ta in ett uppdrag med att montera kök en vecka men samtidigt få in jobb med att lägga nytt tak på ett sommarställe och att isolera ett förråd eller något liknande. Genom att se till vad kunden behöver för att få ett gediget arbete utfört och samtidigt vara tydlig med vad man själv kan och vad andra specialister behöver tas in för så kan man alltså samarbeta och hjälpa varandra till framgång. 

Läs här om ett sådant företag som erbjuder snickare i Uppsala på: http://www.snickareuppsala.nu.

Vad är egentligen företrädaransvar?

30 aug 2018

I ett aktiebolag har dess företrädare ett visst ansvar, och det är just det ansvar man talar om när man använder begreppet företrädaransvar. I och med bolagsformen kan styrelseledamöter normalt inte bli personligt ansvariga för bolagets skulder – men det finns undantag från detta. Det kanske vanligaste undantaget är småföretagare som går i borgen för lån till sina egna, nystartade aktiebolag. 

Ett annat undantag är om ett aktiebolag samlar på sig en skatteskuld som inte kan betalas. Då kan ett företrädaransvar innebära att ledamöterna i styrelsen kan bli personligen ansvariga om den här situationen skulle uppstå. Dock är det inte riktigt så enkelt – det finns ett par åtgärder som kan vidtas när betalningsproblemen uppstår för att undvika att personliga skulder uppstår. 

Inbetalningen av skatter

En styrelseledamot i ett bolag har flera uppgifter att ta hand om. En av de uppgifterna är att varje månad kontroller att bolagets skatter har betalats in till Skatteverket. När detta inte sker hamnar skattekontot på minus och en skatteskuld uppstår. Skatteskulder har en särskild position i svensk lagstiftning och kan inte likställas med skulder till banken exempelvis. 

När styrelsen ser att skatterna inte kommer att kunna betalas på förfallodagen, måste de genast se till att säkra tillräcklig likviditet. Om detta inte sker måste bolaget i princip avvecklas eller rekonstrueras. Om bolaget i det här skedet inte börjar avvecklas, träder ledamöternas företrädaransvar in. 

Det är inte ovanligt med fall kring detta i svenska domstolar. Årligen sker omkring 350 prövningar kring detta. Med tanke på det stora antal AB:n som finns i landet får det kanske ändå ses som en sällsynt företeelse. 

Finns kritik mot företrädare

Det är ganska många som har ifrågasatt företrädaransvaret helt och hållet, och främst då näringslivet. Andra har kritiserat lagstiftningen för att vara något otydlig. Det som gäller är att uppsåt eller grov oaktsamhet skall ligga till grund för att skatterna inte har betalats. Om man däremot har vidtagit ”verksamma åtgärder” så kan det inte anses vara oaktsamt eller uppsåtligt. Dessa verksamma åtgärder kan exempelvis vara en företagsrekonstruktion eller konkursansökan.

Uppmärksammade fall har prövats där hälsotillstånd och psykiska besvär till viss del har friat en företrädare från sitt ansvar. En annan har menat att en plötslig uppsägning av bolagets lån bör utgöra särskilda skäl för befrielse – men det här har man inte gått med på i domstolen. 

Om företrädaransvaret kommer att göras om på något sätt i framtiden återstår att se. Säkerligen kommer nya fall dock att ske som ändrar praxis i frågan.

Få kontorsmöbler för en spottstyver

23 aug 2018

Har du ett litet företag? Du kanske hyr in dig i ett företagshotell och är ganska nystartat? Då kanske du inte vill dra på dig stora kostnader tidigt i ditt nyföretagande utan vill hålla nere kostnaderna för att sedan senare kanske expandera och kunna växa i en takt som passar dig och din plånbok? Då kan du för en liten peng i månaden hyra miljövänliga och återvunna kontorsmöbler. Det är ju så miljömedvetet att inte bara slita-och-slänga sakerna som vi använder. Och det blir allt viktigare att tänka på vilket gigantiskt avtryck som vi, som mänsklighet gör på jorden. Att tillverka nya möbler tär otroligt mycket på jordens resurser och är energikrävande. Det samma gäller att slänga fullt fungerande möbler är resurskrävande att bränna upp. Då är det ju mycket bättre att återanvända det som redan finns. Dessutom blir det billigare för dig och ditt företag.

Hyra begagnade möbler till hela kontoret

Vill man kan man alltså hyra skrivbord och skrivbordsstolar till det egna kontoret. Behöver man matbord och tillhörande stolar kan man mycket väl hyra även det om man så vill. Liksom hurtsar, hyllor, soffor, rumsavdelare, mattor och reception om man behöver en sådan till kunder som kommer och besöker kontoret. Man kan få dem precis i de färger och mer eller mindre trendiga slags möbler som man önskar. Märker man senare att man vill behålla möblerna är det bara att köpa loss dem när man är mer etablerad och man ser att man lyckas på företaget att gå med vinst.

Man kan få hjälp med inredning om man vill

Önskar man få hjälp med en snygg inredning, kan man få en inredare på plats som studerar hur ni använder kontoret och vad ni kan få för nya lösningar. Särskilt viktigt är det om man vill kunna visa upp ett kontor för investerare och kunder. Då vill man inte ha vilket utseende som helst utan vill kunna visa på ett effektivt och kunnigt företagande som har ordning på sina papper och på sin verksamhet. Då är utseendet mycket viktigt för att företagets image.

Få hjälp vid flytt

Är det sedan så att man växer och vill flytta in i större kontor kan samma uthyrningsfirma hjälpa till med flytten av möblerna till det nya kontoret. Man kan på det sättet få hjälp med allt som hör till när man är ett nytt företag. Vill man kan man inleda ett samarbete med ett Stockholmsbaserat uthyrningsföretag av begagnade kontorsmöbler i Stockholm.

Flest och störst konkurser under 2017

17 aug 2018

I Sverige går företag i konkurs nästan varje dag. I genomsnitt är det 15 till 20 företag per dag som går i konkurs men antalet varierar en hel del mellan olika kommuner runt om i landet. Vi har 290 kommuner i landet och i lite mindre än hälften av kommunerna så minskade antalet konkurser från 2016 till 2017. I 138 kommuner, alltså nästan hälften, så ökade antalet konkursen från året innan och mest ökade de i Västerås, i Gävle och på Gotland. 

Största företagen som gått i konkurs

De 10 största konkurserna under 2017 omfattar totalt över 1.300 anställda och en omsättning på mer än 3 miljarder kronor. Hälften av dessa konkurser, fem av tio, skedde i Stockholms kommun varav de fyra största sett till omsättning fanns där.

Det största företaget som gick i konkurs var entreprenadföretaget Empower AB som bland annat arbetade mycket med att gräva för fiberanslutningar åt kommuner i västra Sverige. De har varit i en företagsrekonstruktion sen slutet av november 2016 och arbetade hårt med att skära ner sina kostnader för att lyckas vända sitt kassaflöde från negativt till positivt igen. Även om företaget har vunnit flera stora affärer senaste åren varav ett antal har varit offentliga upphandlingar så räckte inte den ökade försäljningen hela vägen. Stora kostnader, gamla skulder och ett minskat eget kapital gjorde att företaget till slut behövde lägga ner sin verksamhet. 

Det näst största företaget som gick i konkurs var det norskägda bolaget Reinertsen AS. Företagets svenska verksamhet köptes dock upp och drevs vidare av svenska ÅF.

Flest antal konkurser

Av naturliga skäl så är det de tre största städerna i landet som har störst antal konkurser under året. Stockholm har flest med 1315 stycken vilket är nästan 1000 fler än Göteborg som är på andra plats med 354 konkurser. Listan över kommuner med flest antal konkurser korrelerar ganska bra med listan över de 10 största städerna i landet. De enda städerna som inte finns med på listan med flest konkurser är Norrköping och Linköping. 

Störst procentuell ökning

Kommunerna som har den högsta procentuella ökningen av konkurser har haft ökningar på mellan 167% och 800%. Högst upp på listan har vi Flen som har haft en ökning med 800% och gått från 1 till 9 konkurser. Köping är nummer 2 och har gått från 1 till 8 stycken konkurser och det som är tydligt är att samtliga kommuner på den här listan har ökat väldigt mycket i procent men ganska lite i absoluta tal. 

Ibland måste man anlita städfirma

9 aug 2018

Det var ett tag under 1990-talet som man kom på att man kunde spara in på kostnaderna genom att inte "äga" all personal som utför tjänster på ett företag. De flesta skolor, sjukhus, företag och så vidare, anställde egen personal som kom till skolan, sjukhuset eller företaget och städade på plats. Det gjorde att de flesta som arbetade på dessa ställen endast hade ett deltidsarbete. Det fanns inte så mycket att göra, mer, när man väl hade städat arbetsplatsen klart.

Bemanningsföretaget banade vägen för att köpa in tjänster

Så var det ända fram till 1990-talet. Framväxten av bemanningsföretag under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet banade vägen för att köpa in tjänsterna i stället för att anställa personal. Det fick två effekter; dels kunde de städare som endast hade en deltidstjänst, på det ställe de arbetade på; skolan, sjukhuset eller företaget, i stället få heltidsarbete genom att gå till flera olika arbetsplatser och städa på olika ställen i stället på bara ett ställe. Den andra effekten blev den att företagen, skolorna och sjukhusen, inte behövde vara arbetsgivare för dem som kom och städade på deras arbetsplatser.

Man slutade vara arbetsgivare för städarna

I stället för att betala ut lön och arbetsgivaravgifter, betalade man för en tjänst, och kunde bokföra det hela som en kostnad. Man köpte in tjänste, men kunde lika väl säga upp tjänsten, utan att gå den krångliga vägen att säga upp personal och förhandla med fack och andra organisationer. Man slutade helt enkelt ta arbetsgivaransvar. Istället bara köpte man in tjänsterna, på samma sätt som man handlade in andra varor. Man slapp som företag, dra på sig stora kostnader. I stället växte det fram städföretag, som i stället tog på sig arbetsgivaransvaret. De kunde till en början "hyra ut" sin personal. Nu pratar man inte längre om att man hyr ut sin personal. De säljer helt enkelt tjänsterna av ett städföretag.

Anlita butiksstädning i Stockholm

Har man en butik i Stockholm kan man anlita butiksstädning så att man alltid har en ren och fin butik att visa upp för och dra till sig kunder. En välordnad affär är attraktiv. Det visar för kunderna att man har ordning och reda på sina saker, att man visar respekt för att kunderna ska trivas i den egna affären. Har man livsmedel är det desto viktigare att hålla hygien i en affär. Även andra affärer bör hålla rent för att visa upp sina varor på ett så attraktivt sätt som möjlig. Läs mer här om butiksstädning som du kan anlita i Stockholm.

En skilsmässa innebär ensam vårdnad? Vem betalar?

2 aug 2018

En skilsmässa innebär ensam vårdnad? Vem betalar?

I Sverige så har vi en lite mer öppen och liberal syn på äktenskapet. Det är bra sett till att vi utan några följder kan välja att gå skilda vägar om det, av någon anledning, inte längre fungerar. Det går inte att förutspå kärleken och livet; något som gör att man heller inte kan säga att man med all sannolikhet kommer att spendera resten av sitt liv tillsammans med den man gifter sig med.

Det handlar om den personliga utvecklingen också. Som människa så möter man hela tiden nya utmaningar och dessa nya vägar kan ta en till nya platser, nya känslor kan uppstå och det gamla livet kan plötsligt kännas instängt och isolerande. Att gifta sig är en självklarhet då man är kär; men lika självklart är det också att man ska kunna välja att gå skilda vägar om kärleken tar slut.

Delad vårdnad ses som bästa lösningen

Något som blir lite svårare att göra om det finns barn i äktenskapet. Många håller ihop enbart för barnens skull; man kämpar och upprätthåller en fasad då man tar för givet att barnet mår bättre av föräldrars tvåsamhet. Så behöver det inte vara. Barn känner av stämningar och känslor och om man tror att barnen inte märker att kärleken inte finns där - ja, då underskattar man också barnen i fråga.

Vi uppmanar inte till skilsmässa och vi vill definitivt inte att man ska se lättvindigt på en sådan - i synnerhet inte då barn finns inblandade. Det vi menar är att en skilsmässa- och en separation per se inte är någon katastrof och ett monumentalt misslyckande. I vissa fall kan barnen må bättre av att föräldrarna lever sina liv i två olika bostäder.

Vårdnadstvist för att få ensam vårdnad

Vid en skilsmässa så har båda föräldrarna även fortsatt ett delat ansvar kring alla juridiska frågor som rör barnens framtid och man har lika stort ansvar gällande ekonomi, mat på bordet, skolgång och andra plikter och rättigheter. Kan man efter en skilsmässa fortfarande kommunicera och komma överens så behöver inte barnet hamna i kläm på något sätt.

Det är när kommunikationen uteblir eller kraftigt försämras som problem uppstår. Problem som kan innebära en vårdnadstvist och en ansökan om ensam vårdnad från den ena föräldern. En process som kan ta tid, som definitivt är känslomässigt prövande och som kan komma att kosta pengar.

Hur betalas en vårdnadstvist?

Från statens sida så gör man allt för att förhindra en vårdnadstvist. Det finns många förebyggande åtgärder som man erbjuds vid en skilsmässa och en av de bättre handlar om samarbetssamtal. Där får man som förälder professionell hjälp av kommunen och där syftet är att man ska kunna hitta alternativa vägar för att ansökan om ensam vårdnad ska dras tillbaka.

Men, om detta inte är möjligt så kan en vårdnadstvist vara den enda lösningen. Kostnaden för en sådan täcks av rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Detta till en stor del - säg ungefär 75 %, beroende på försäkringsbolag och med ett tak som även det varierar beroende på vilken bolag man löst försäkringen hos. Om det skulle vara så att man saknar hemförsäkring och rättsskydd så kan man ansöka om rättshjälp. Det är dock något som baseras på inkomst och därför inte något som man kan räkna med att få.

En viss risk finns således att man kan hamna i ett slags limbo där man tjänar för bra för rättshjälp, men haft sin hemförsäkring i för kort tid för att rättsskyddet ska gälla. Där kan det vara en god idé att se över vilka lån som är möjliga att ta. Om man verkligen vill gå igenom en vårdnadstvist i syfte att få ensam vårdnad om sina barn så får man också vara beredd på att det kostar. Ett juridisk ombud är ett måste för att ha en chans i processen.

Mer om vårdnadstvister och ensam vårdnad på http://www.ensamvårdnad.net.

För- och nackdelar med private banking

17 jul 2018

Funderar du på att börja med private banking? Det kan nästan beskrivas som en samlingsplats för finansiella tjänster – du kan få hjälp med nästan allting. Men så kostar det också. Till skillnad från ”vanlig” banking, innebär private banking att du kan få hjälp med till exempel juridisk rådgivning, skatterådgivning, kapitalförvaltning och mycket mer.

Även om fördelarna är många, finns det givetvis också nackdelar. Den största nackdelen är naturligtvis att det kostar, som nämnt ovan. Innan man tecknar ett avtal bör man noga se över hur mycket det kostar och vad det är man faktiskt betalar för.

Fördelar

  • Det är enkelt. Som kund med private banking har du en kontaktperson som kan hjälpa dig med allting. Normalt kan en rådgivare ha många tiotals kunder (kanske till och med fler än 100 stycken). Så är dock inte fallet här – du prioriteras högre och kan få täta uppföljningar gällande dina ärenden. En fördel med det här i sig, är att du får någon som har en god överblick över hela din finansiella situation.

  • Mängdrabatter är inget ovanligt. När du till exempel köper en hamburgermeny på en snabbmatsrestaurang får du ett billigare pris än om du köper en läsk, pommes frites samt en hamburgare var för sig. Så fungerar det även här – som kund med private banking åtnjuter du ett ganska stort antal tjänster. När du gör det blir det billigare än om du nyttjat samtliga tjänster enskilt.

Nackdelar

  • Du är inte alltid i första rummet. Rent krasst handlar private banking givetvis om att öka bankens intäkter. Rådgivare eller annan personal kan vara väldigt benägna att sälja på dig tjänster, även om du faktiskt inte behöver dem. Det är dock viktigt att poängtera att det här kan skilja sig mycket mellan olika personer och banker. I slutändan är det viktigt att vara väl påläst på egen hand och ställa frågor. På så vis kan man själv avgöra vad det är man faktiskt behöver och inte.

  • Brist på diversifiering. Kort sagt, lägger du alla dina ägg i en korg. De negativa konsekvenserna som följer av dålig förvaltning eller annat bristfälligt handhavande av dina resurser stärks när de är samlade på ett ställe. Här kan det vara bra att hitta rådgivare även utanför banken vid olika tillfällen.

  • Det är inte givet att du får de bästa tjänsterna till de bästa priserna. Här är en annan nackdel som relaterar till punkten ovan. Som kund med private banking är din upplevelse avhängigt bankens utbud och prissättning. Det kan mycket väl vara så att det finns andra banker med bättre tjänster och priser. Som alltid gäller att man överväger sitt köp och funderar på vad det smakar – i relation till vad det kostar.

Mer info: http://www.privatebankings.se/.

Gör det här – istället för en konkursansökan

12 jul 2018

Att gå i konkurs är något som ofta är förknippat med en känsla av personligt misslyckande för den som äger bolaget. Det bästa är att inte försöka ta för hårt på det, och komma ihåg att var tredje nystartat bolag tvingas skicka in en konkursansökan en kort tid efter att de grundats. Inte minst är det alltså småföretagare, som kanske inte hunnit bli särskilt stora, som får försätta sitt företag i konkurs. Sänk dock inte huvudet förrän det är över – det finns ett par saker man kan göra för att förhoppningsvis undvika att firman blir bankrutt. 

Hitta kapital

Visst, det låter väldigt uppenbart. Om det vore lätt att hitta kapital skulle firman inte vara nära att skicka in en konkursansökan. Det är dock viktigt att tillägga att om inte ens kapitalet för att hålla bolaget över ytan finns, kommer andra ansträngningar för att rädda firman visa sig vara lönlösa. Utan tillräckligt med kapital är det sannolikt att man blir så överväldigad att det är svårt att över huvud taget identifiera roten till problemen.

Så har du verkligen försökt med allt? I det tidiga skedet av en nedgång, kan det finnas möjligheter att ta ett lån eller hitta villiga investerare som vill ta en chansning. Tänk givetvis på att du måste kunna betala tillbaka detta.

Hur ser firmans management ut? 

Det är inte osannolikt att ett företag som kämpar behöver få in nytt folk, med nya idéer. Det är lätt att arbeta in dåliga vanor, som sedan går ut över företaget på lång sikt. Nytt folk, med nya idéer som ovan nämnt, kan vara lösning på detta. För att något ska ske krävs en förändring i firmans management. Det minsta man måste göra är att inse att affärerna inte kan fortgå ”som vanligt” eller som det har gjort tidigare. Uppenbarligen finns det något som inte fungerar.

Ta in en konsult

Att verkligen få i stånd en förändring är inte lätt. Särskilt om det sätt man arbetat på under många år tycks ha fungerat bra, för att plötsligt inse att det inte gör det längre. Det som kan få en att vända trenden är att ta in en konsult. Det här är särskilt tydlig om du är ensam i företaget och har hand om alltifrån att utföra uppgifterna, till bokföring till annat administrativt arbete. 

Konkurs kan vara helt naturligt – och nödvändigt

Att skicka in en konkursansökan behöver nödvändigtvis inte vara något svårt eller tungt – det kan vara helt naturligt. Kanske har du drivit en verksamhet som tidigare haft en mycket stor kundbas, men där intresset för dina tjänster eller produkter har sjunkit rejält på senare år. Visserligen kan det kännas ledsamt att lämna sin verksamhet, men om tjänsterna eller produkterna inte längre hjälper kunderna är det bara naturligt att verksamheten inte har någon plats i konkurrensen längre. Det här kan vändas till något positivt.

För med det sagt behöver en konkursansökan inte skickas in med en gång. Kanske kan verksamheten bara omvandlas lite grann? Även det här kan en utomstående konsult hjälpa till med. Om verksamheten kan riktas om för att möta kundernas intresse, kan den återigen blomstra. Läs mer här om hur du kan ansöka om konkurs, eller undvika konkurs.

Skaffa elcykel som förmånsfordon och gör det miljövänliga valet

6 jul 2018

Det är hög tid att börja göra de stora valen till milljövänliga val, eller hur? Vi ser en påtaglig höjning av jordens medeltemperatur. Det är fortfarande många som väljer att blunda för de konsekvenser som vårt sätt att leva leder till. Det som gör det ännu svårare är att det är helt andra människor och platser på jorden som drabbas av vårt sätt att leva.

Konsekvenserna drabbar inte de skyldiga

De västerländska länderna som USA och Europa är de största miljöbovarna. Ändå är det inte där som de största miljöfarliga konsekvenserna sker. De sker i stället på ställen i Asien, ute på de paradisliknande öarna och känsliga områden runt om i världen. Det bidrar till en stor ovilja att ändra på det egna levnadssättet. Vi har det för bra för att verkligen vilja ändra på vårt sätt att leva. Dock är inte någonting för sent. Det går att ändra sig och det går att mildra den negativa utvecklingen i världen. Här listar vi några av dem.

Byta till miljövänlig el

Vi kan sluta elda våra hus med olja eller annat fossilt bränsle. Vi kan välja elleverantör som endast får sin el från miljövänliga energikällor som vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Många husägare installerar solpaneler och blir självförsörjande på el.

Byta ut bilen till en elbil

Man kan enkelt sölja sin bil och köpa en elbil i stället. Allt som går på fossila bränseln ska vi välja bort. Sluta flyga och åka tåg. Så enkelt är det. 

Byta ut MC och moped till en elcykel

Vi kan byta ut alla fordon som bränner bensin oich börja köra på batteri som går på el i stället. Det gäller att välja det uppenbara miljövänliga och köra elcykel i stället för en moped, även om den i vissa fall fungerar som en moped. Skillnaden är den att vi riskerar att få motion med en elcykel, vilket inte alls är fallet med en moped. Fiffigt, eller hur?

Företagens val kan påverka mot en miljövänligt samhälle

På det sättet kan företagen hjälpa till en konsekvent omställning till ett miljövänligt samhälle. Istället för att förse sina anställda med en förmånsbil, eller en tjänstebil kan de i stället erbjuda en förmånscykel eller en tjänstecykel. Det innebär att de anställda kan ta elcykeln istället för tjänstebilen till och från sina tjänsteresor. Eller så kan företagen förse sin personal med en förmånscykel i stället för en förmånsbil. Företagen tar på det sättet sitt ansvar till miljövänliga handlinar och blir förebilder för miljövänliga val.

Kan dålig ekonomi leda till att barnen tvångsomhändertas?

23 jun 2018

I Sverige finns en åtgärd som heter tvångsomhändertagning enligt LVU. LVU står för Lagen om vård av unga, och det är en lag som beskriver i vilka situationer att barn får skiljas från sina förälder mot deras vilja. Det säger sig självt att det handlar om en väldigt drastisk åtgärd som bara får tas till vid situationer då barnets liv och hälsa står på spel. Det är socialtjänsten som beslutar om en tvångsomhändertagning ska ske, och det börjar nästan alltid med att man blir uppmärksamma på att en familj har problem av skolpersonal, grannar eller anhöriga till familjen.

Förvaltningsrätten beslutar

Tvångsomhändertagande är inget lätt beslut att ta, och socialtjänsten försöker alltid göra en så noggrann undersökning som möjligt innan man tar beslutet. Sista ordet ligger inte heller hos dem, utan hos förvaltningsrätten. Deras beslut grundar sig dock till stor del på utredningen som socialtjänsten har gjort.

Varför tvångsomhändertas ett barn?

För att ett barn ska omhändertas enligt LVU måste ett av två kriterier uppfyllas. Det första är att barnet vanvårdas, att det lider brist på omsorg till den grad att det hotas att få bestående men, antingen fysiskt eller psykiskt. Det kan vara misshandel, sexuella övergrepp, undernäring eller andra orsaker som tillfogar barnet lidande. Det andra kriteriet är om barnet genom sitt eget agerande hotar att tillfoga sig själv skada genom till exempel missbruk, självskadebeteende eller annan typ av nedbrytande beteende. I det andra fallet förutsätter också socialtjänsten att föräldrarna själva inte kunnat bryta beteendet och att det därför är bäst att barnet placeras i ett behandlingshem för vård.

Sök hjälp om du har dålig ekonomi

Har man som förälder extremt dålig ekonomi är det förstås svårt att tillgodose sina barns alla behov, men dålig ekonomi är i sig ingen grund till tvångsomhändertagande enligt LVU. Det är barnens grundläggande behov av mat, sömn och en trygg uppväxt som ska säkras, att inte ha råd med fritidsaktiviteter, semestrar eller dyra kläder ses inte som en form av vanvård, oavsett vad barnet säger. Märker man däremot att ekonomin är så dålig att man kommer att få svårt att tillgodose barnets grundläggande behov, måste man alltid kontakta socialtjänsten för att få hjälp att hitta en lösning i form av bidrag eller annat ekonomiskt stöd. Gör man däremot inte det utan låter situationen eskalera kan man få sitt barn taget ifrån sig.

Skaffa en LVU-advokat om du vill överklaga

Om ens barn blir tvångsomhändertaget enligt LVU har man rätt att överklaga beslutet. Man ska då kontakta en bra LVU-advokat som hjälper en att föra ens talan. Det är viktigt att man har en juridiskt kunnig person med goda kunskaper inom LVU vid sin sida när man vill överklaga ett omhändertagande. Beslutet är inte lättvindigt taget av socialtjänsten och har oftast goda grunder. Det förekommer dock ibland missförstånd och brister i utredningen och det är en advokats jobb att peka på dessa. Förhoppningsvis kan beslutet omprövas och föräldern och barnet kan återförenas och få hjälp att komma till rätta med situationen.

Du måste underrätta myndigheterna om dina problem

Har man så dålig ekonomi att man är orolig att man inte kommer att kunna tillgodose sitt barns behov ska man alltså så fort som möjligt kontakta socialtjänsten och få hjälp med att ordna bidrag. Svenska staten låter inga barn svälta i Sverige, men det är ditt ansvar att uppmärksamma myndigheterna på situationen. Gör du inte det kommer misstankar om vanvård att dyka upp hos omgivningen och det kommer inte att dröja länge innan socialtjänsten ringer på dörren. I ett sådant läge är det alltid bäst att själv ha sökt hjälp först, annars kan et tvångsomhändertagande bli aktuellt.

Plötslig tandvärk kräver akuta åtgärder

7 jun 2018

Tänder är opålitliga sett till att smärta kan komma utan någon som helst förvarning. Det kan förvisso kännas en ilning eller en lite molande värk en kväll, men då denna gått över redan följande dag så ignoreras problemet. För att sedan komma tillbaka med full kraft några veckor senare.

En värk som inte ställer sig i någon kö och knackar försynt på dörren. Det handlar om en smärta som kan vara rent outhärdlig och som kräver akuta åtgärder. Det som de facto är positivt i detta är att det numera finns tandläkare som avsätter speciella tider just för dessa akuta och skarpa lägen.

Vi kan säga att du på på Södermalm i Stockholm och vaknar en morgon av att en tand gör så pass ont att du knappt kan prata. Du tittar i spegeln och ser att ena kinden är alldeles uppsvälld och röd av rodnad. Du ringer en tandläkare på Södermalm som erbjuder akuttider och redan samma dag - tre timmar senare - sitter du i undersökningsstolen och får en förklaring på varför värken uppkommit: du har en inflammerad visdomstand.

Det fina i detta är att din tandläkare kan agera med en gång och dra ut tanden i fråga. Inom loppet av några timmar så har du alltså A) drabbats av en fruktansvärd tandvärk B) fått en undersökning utförd av en tandläkare och C) fått en lämplig behandling utförd.

Kostnaden går att dela upp

Vi spetsar till det lite. Dagen då du drabbas av tandvärken i fråga kommer väldigt olägligt sett till att du nyss betalat av din bilförsäkring och att du utöver det också fått köpa en massa nya vårkläder till dina barn. Du har, helt enkelt, en månad med mindre pengar än normalt. Somd et kan vara ibland. Hur ska du då ha råd att betala en tandläkare - du måste ju ha hjälp och du kan definitivt inte vänta till den 25:e?

Det är normalt inga problem. De flesta tandläkare kan erbjuda sina patienter en möjlighet att dela upp sin betalning. Dessutom så kan det finnas möjlighet att du kan använda ditt tandvårdsbidrag också. Allt detta går att kolla upp i efterhand. Det viktiga är att du snabbt kan få vård, bli kvitt tandvärken och - om då krävs: betala i din egen takt.

Vad händer vid en olycka?

Det behöver inte handla om tandvärk. En vanlig problematik är även att man slår ut en tand, biter av den eller på något annat sätt lyckas göra sig illa i munnen. På samma sätt så ringer man efter en akut tandläkare och får en tid. Det samtalet är viktigt - speciellt om du slagit ut tanden i fråga.

Där kan det nämligen finnas en möjlighet att rädda den. Den tandläkare du ringer kan ge dig värdefulla råd - lägg tanden i ett glas mjölk, rengör med koksalt, förvara den i vatten och så vidare - och då du väl kommer in så kan den sättas på plats igen.

Kostnaden vid sådan olyckor kan komma att täckas av din hemförsäkring. Skulle den ske på arbetet eller vid någon typ av organiserad idrottsutövande så är det definitivt en kostnad som du inte behöver ta - där gäller försäkring. Detsamma om du skulle halka på vägen till arbetet och slå ut en tand.

Läs mer om tandvårdhttp://www.tandläkaresödermalm.biz/.

I de lägen är det bra starta offshore-bolag i Dubai

22 maj 2018

Tänk dig att du vill starta ett bolag utomlands, men känner inte till vilka regler som gäller där, hur du tar kontakt med myndigheter, inte känner till skatteregler eller vilka krav de ställer på verksamhet, redovisning eller på revision av företaget. Då kan det vara bra att få hjälp med allt sådant. Du har din verksamhet som du behöver fokusera på. Tänk då om du har den möjligheten och kan göra så, medan någon annan kan ta ansvar för det andra som hur man betalar skatt, hur mycket som ska betalas och håller kontakt med alla myndigheter. Det finns nämligen företag som har det som sin specialitet.

1. Om du har verksamhet i Mellanöstern

Har du till exempel verksamhet någonstans i Mellanösternregionen kan det vara en god idé att starta företaget i Dubai. Det har många fördelar.

2. De har låg skatt

En av dem är att det har mycket eller inga skatter där. En annan är att det är färre krångliga regler och byråkrati där.

3. Om du har ett online-företag med låg koppling till Sverige

Ett annat alternativ är om du till exempel har ett online-företag som har sin verksamhet på nätet, där du importerar och exporterar varor över hela världen. Då är det ingen tokig idé att förlägga företaget inom ett offshore-område som till exempel Dubai.

Då får du omfattande råd om hur du driver företaget

Om du anlitar ett företag som ger dig goda råd om hur du bildar företag i ett offshorebolag i Dubai får du experter på företagsbildningar och som kan bokföring. Du får veta hur du ska betala skatt, hur du arrangerar styrelsemöten, bolagsstämmor och hur du kan betala skatt, skriva verksamhetsrapporter. Ett bolag som administreras i Dubai har färre regler att förhålla sig till. Det är för att man vill dra till sig fler bolag och skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Var medveten om varför man startar bolag i Dubai

Samtidigt kanske man ska vara medveten om vad avsikten är att starta bolag i ett offshore-område. Det finns en hel del orsaker till det höga skattetrycket i Sverige, även om det är lätt hänt att man som företagare blir blind för de fördelar man som boende i Sverige drar av det höga skattetrycket. I Sverige får man gratis skola, universitet, sjukvård och mödravård. Det är saker som alla andra som bor utanför Norden måste betala för. I Norden satsar vi på gratis luncher för alla skolbarn, gratis skolor och sjuk- och tandvård för barnen. Det är mycket man får för skatterna i Norden, som man inte får någon annanstans.

Kan jag slippa min flyttstädning?

16 maj 2018

Det stora problemet i samband med en flytt är inte att packa, att bära, att transportera, bära igen eller att placera alla möbler i den nya bostaden. För många så är allt detta ett kärt - om än jobbigt - nöje. Detta då en flytt innehåller väldigt många positiva känslor och att man arbetar mot ett tydligt mål: man vill komma på plats i den nya bostaden.

Det jobbigaste på agendan är istället det faktum att man måste åka tillbaka till den förra bostaden och städa ur denna. En flyttstädning - som det kallas - och som innebär att precis allting också ska städas. Fönster, toalett, kyl- och frys, golv, garderober, badkar och dusch, avlopp och så vidare. Man är trött, man vill komma på plats och man har definitivt ingen lust att viga en söndag åt att städa sin gamla bostad i Stockholm.

Det finns dock inga alternativ sett till att det handlar om en plikt. Kort och gott: du har ett ansvar som ligger i att underlätta för den som ska flytta in och det går inte att undkomma det faktum att en flyttstädning ska göras. Punkt slut. Eller?

Anlita en städfirma och använd ditt rut-avdrag

Alternativet att strunta i din flyttstädning finns inte. Däremot finns det en annan väg att gå; en väg som innebär att du inte städar själv utan att du tar hjälp av en professionell städfirma. Anlitar du rätt - något vi ska återkomma till senare - städfirma så kommer du själv att kunna slappna av och genomföra din flytt utan en tanke på den jobbiga städningen.

Kostnaden? Det behöver inte bli så dyrt att anlita professionell hjälp. Flyttstädning inkluderas i Rut-avdraget. Det ger dig en möjlighet att använda en skatterabatt som rent konkret innebär att du kan dra av halva arbetskostnaden för din flyttstädning - en summa som dras direkt på fakturan. Taket för rut-avdraget ligger på 25000 kronor per år och person. Är ni två stycken i familjen så är taket således det dubbla.

Två saker gällande rut-avdraget: Nummer ett: Skatteverket: Först och främst så måste du vara berättigad att använda ditt Rut-avdrag. Det är ingen mänsklig rättighet utan det baseras på hur mycket skatt man betalat in. Du kan logga in på Skatteverkets hemsida med din bank-id och få ett svar på nolltid.

Nummer två - Företaget: Den städfirma du anlitar i Stockholm ska vara registrerad för F-skatt för att du ska kunna använda Rut-avdraget. Det är något som du måste kolla upp.

Gällande företaget så nämnde vi ovan att rätt städfirma måste anlitas. Det innebär att du får vara beredd på att göra lite jobb. Kvaliteten varierar tyvärr ganska kraftigt och även om det är en städfirma som utfört din flyttstädning så är det ingen garanti för att den blir godkänd. Den som står redo att flytta in kan ändå underkänna den och kräva dig på en avgift eller att du städar om. Se till att du kontaktar - och anlitar - rätt städföretag direkt. En nyckel till detta ligger i att bortse lite från kostnaden (ett billigt pris kan bli kostsamt i längden) och att kontakta referenser.

Har du ett mediebolag?

11 maj 2018

Arbetar du med olika medier? Du kanske är tekniknörd och har möjlighet att hyra eller sälja medieutrustning? Det är numera nästan alla kontor som behöver datorer, stora skärmar, projektorer och TV-utrustning. De flesta som ska tala inför en större publik behöver en skärm som de kan visa bilder, text, eller illustrationer. Det händer mycket på teknikens område just nu och det är intressant att följa med i de olika lösningar som finns just nu. Vi lever allt mer med bilder än med text. Texterna hör hemma i bokens värld. Med den digitala åldern har vi mer bilder och filmer än texter. Det är därför många företag som behöver allt större skärmar till mässor och konferenser och andra event. Om du har kunskapen och kan leverera är det en bra fördel, eftersom det inte långt ifrån alla som kan lösa tekniska problem.

Datorer inom bygg

Inom byggbranschen händer det en hel del när det kommer till att kunna visa på nya lösningar i 3D. De flesta som drar rör, eller som vill visa en ny inredning ritar i 3D-program och har behov av att visa nya kunder vad det är som man har tänkt sig. Kunden får via en 3D bild en mycket bättre uppfattning om rummen och hur huset är tänkt att byggas, än att bara se en platt ritning på papper. Det går snabbt och du kan göra ändringarna i realtid i datorn. Från datorn kan man sedan visa på en större skärm vad det är man har tänkt bygga för sin kund. Allt fler byggentreprenörer har behov av att visa för sina kunder vad det är de har tänkt göra när det kommer till bygget av nya hus eller lägenheter.

Datorer inom medicin

När det kommer till medicintekniken händer det även här en hel del. Inför framtiden planerar man att kunna utföra operationer via satellitlänk. Det innebär till exempel att en kirurg som är specialiserad, låt oss säga inom käkar, ska kunna instruera och i realtid se vad den andra kirurgen gör medan han eller hon opererar. På det sättet ska det vara möjligt att specialistkunskapen ska kunna spridas även om personen själv inte är närvarande. Man kommer också ha alltmer behov av digital medicin; att sjukjournaler ska kunna lagras i ”molnet” på säkert sätt. Det skapar allt större behov av att kunna lägga in journalerna så att även patienterna ska kunna komma åt dem och de läkare som patienterna ger tillträde till.

Datorer inom pedagogik och skola

Inom pedagogiken händer det även en hel del när det kommer till att förmedla kunskap. Här kan det saknas en hel del resurser för att skolorna ska kunna använda sig av tekniken på ett tillfredsställande sätt. Bland annat skulle det vara viktigt att kunna använda tekniken inom språkområdet. Här är behoven stora för att eleverna ska lära sig uttal och hörförståelse genom att lyssna på engelska, franska, tyska eller spanska – de vanligaste språken man väljer att läsa på högstadiet och gymnasiet. Även när det kommer till andra ämnen i skolan finns det en hel del tekniska lösningar som interaktiva whiteboard i klassrummen. 

Datorer inom medieföretag

Inom TV, radio och tidningsvärlden finns stora behov av tekniska lösningar för att kunna både få till ljus, ljud och sändningar som går i realtid. Här har internet skapat helt nya lösningar för nyhetsförmedlingar. Här behöver inget mediebolag längre vänta på presstider, utan kan publicera nyheterna i realtid.

Så ökar du lönsamheten i din restaurang

27 apr 2018

De flesta som driver egen restaurang eller matplats har märkt att de flesta restauranggäster vill kunna sitta ute med sin mat och dryck. Har man dessutom en fin utsikt över stadens torg, vatten, brygga eller något annat som kan roa gästerna, stiger lönsamheten ännu mer. Människor vill kunna sitta utomhus och titta på människor som passerar. Samtidigt är det svenska vädret inte alltid det bästa. Det vet alla som lagom till midsommar vill kunna sitt ute och fira in den svenska sommaren. Sitter man länge på en uteservering kan vädret skifta snabbt och det kan både regna och blåsa.

Utskänkningstillstånd ett måste för få fler gäster

Till lönsamhetskalkylen hör också att man har utskänkningstillstånd för att få gästerna att sitta kvar så länge som möjligt. Gäster som sitter kvar länge innebär större intäkter. Där det dessutom sitter flera, drar till sig ännu fler gäster. Det är ren och skär psykologi; vi är gruppmänniskor och det är få som vill sitta ensamma på en bar, eller restaurang. Är restaurangen folktom undrar andra vad som är fel på stället och varför ingen annan beställer eller äter mat, eller beställer dryck.

Så många skulle kunna sitta på uteservering

Det finns mer än 26.000 restauranger i hela Sverige. !0.000 av dem finns i Stockholm, fler än 2.000 i Göteborgstrakten, fler än 1.500 i Malmö och sedan i fallande skala i resten av landet. Vi leker med tanken att alla skulle ha en uteservering värd namnet, och att de flesta skulle kunna ta emot 100 gäster. Det blir 260.000 restauranggäster varje dag som behöver någonstans att sitta. De flesta vill ha en mysig och trevlig plats. Man vill ha ett vindskydd och ett skydd mot regn. Man vill ha några trevliga blommor som omgärdar uteserveringen.

Om du har en restaurang och inte får in 100 gäster om dagen, utan säg ett medeltal på 20 gäster per dag. Vad skulle du kunna göra för att få fler mat- och dryckesgäster?

1. Renovera restaurangen

Med ett rejält ansiktslyft kan man dels ändra inriktningen på restaurangen, dels få in annan typ av mat- och dryckesgäster om man nu vill så. Man kan även få de restaurangbesökare som man har, att trivas bättre och behålla dem. Att renovera restuarangen innebär bara fördelar.

2. Skaffa nya bord och stolar

Detta är egentligen samma åtgärd som att renovera restaurangen. Det innebär ett litet lyft för stället att få ny inredninge, och gör att fler kanske upptäcker restuarangen eller cafét.

3. Skaffa en ny meny

Detta är väldigt svårt och måste göras med stor eftertänksamhet eftersom det kan leda till att du förlorar de gäster du redan har, men utan att du får de nya gästerna som du önskar. Det bästa du kan göra, om du vill byta menyn, är att lägga till några rätter och tar bort de rätter som har minst beställningar och är minst populära, helt enkelt.

4. Skaffa utskänkning av alkoholdrycker

Detta är enskilt det bästa  du kan göra för att öka lönsamheten och få in fler gäster. De flesta som finns i branschen vet om det. Inget konstigt eller revolutionerande med denna åtgärd.

5. Skaffa en trevlig plats för uteservering

Detta är i likhet med utskänkningstillståndet en klar åtgärd som ger dig fler matgäster.

← Äldre inlägg