Att skriva ett aktieägaravtal kan göra en enorm skillnad för aktieägarna i ett bolag - exempelvis styrelsen och för grundarna av bolaget. Vad händer om kursen rusar uppåt eller nedåt? Vad händer om någon vill dra sig ur - och vad händer om någon avlider?

Det är långt ifrån ett måste att skriva ett aktieägaravtal - eller skriva under ett sådant - men det finns ett definitivt värde i att göra detta. Varför? Ett aktieägaravtal rymmer de frågor som inte får plats i den bolagsordning som lämnas till Bolagsverket och det handlar om ett avtal som minskar risken för framtida konflikter, missförstånd och som också får samtliga att dra åt samma håll.

Ta hjälp med att utforma ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är vare sig en obligatorisk eller en offentlig handling. Det är till mångt och mycket en gentlemens agreement som sätts på pränt och där samtliga medlemmar i exempelvis en styrelse - grundarna, exempelvis - sätter sig ned och siar om framtiden och vad som eventuellt komma skall. Det dyker nästan alltid upp oförutsedda händelser i takt med att tiden går. Vänner blir ovänner, nya utmaningar dyker upp, bolaget kan öka - eller sjunka - i värde. Ett aktieägaravtal gör att man på ett bättre och tydligare sätt kan hantera alla dessa eventualiteter.

Viktigt är att alla som ska underteckna ett aktieägaravtal också känner sig delaktiga i utformningen av detta. Man gör bäst i att ta professionell, juridisk hjälp i att skapa ett aktieägaravtal baserat på vad man anser viktigt att få med i detta. Vilka punkter är extra viktiga för dig att få med - och vilka är viktiga för övriga medlemmar?

Här kan man se att vissa punkter brukar vara vanlig förekommande. Vad händer exempelvis vid framtida finansieringsbehov? Hur ska eventuella utköp se ut? Hur ser företaget på konkurrens och om att någon - direkt efter avslut - vill börja arbeta för en annan, konkurrerande, firma? Man kan även se att många bolag inkluderar andra punkter som exempelvis om aktier ska räknas som enskild egendom, om hur aktieägarnas engagemang ska vara - och vilka krav man ska ställa på varandra - samt vem eller vilka som har rätt att utse styrelserepresentanter. Ju mer man får med i ett aktieägaravtal - desto mindre blir riskerna för framtida konflikter. Läs vidare om aktieägaravtal här: www.aktieägaravtal.net

17 Oct 2022