Pen testing förhindrar en potentiell katastrof

11 maj 2020

Hur säkert är ert datasystem? Många företag lever i en slags villfarelse om att allt är som det ska - säkerheten är på topp och varför skulle man egentligen tro att någon annan part skulle vara intresserad av det man håller på med? Sanningen är att många system har brister och att många företag är omedvetna om att dessa existerar. Pen testing utfört av tredje part ger både svar på frågorna och lösningar på eventuella problem.

Pen testing - penetrationstester - av datasystem görs på ett realistisk sätt. Anlitar man tredje part - rekommenderat ett säkerhetsföretag - så kommer pen-testing i deras regi att påminna om ett riktigt angrepp från en riktig hacker. Det gör att alla brister, alla svagheter och alla små eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas innan en katastrof inträffar. För, det handlar om just det. En katastrof.

Om en obehörig person tar sig in i ett datasystem så påbörjas en virtuell skattjakt för personen i fråga. Det finns all tänkbar information tillgänglig - era kunder, era affärsuppgörelser, information om de anställda och allt annat. Vem vill ha informationen och hur mycket kostar den? Pen testing innebär även att programvara, nätverk, hårdvara och exempelvis kameror - IoT-enheter testas. Alla detta ger en säker drift och en ogenomtränglig mur som förhindrar att någon obehörig tillskansar sig information.

Pen testing ger personalen kunskap och träning

Hur agerar man om man är under attack? Det sker hela tiden attacker mot företag där hackers - av olika anledningar - försöker ta sig in i datasystem. Syftet kan handla om att stjäla information eller om att förstöra och ställa till med oreda.

Oavsett vilket syfte det handlar om så kommer en genomförd attack att kosta både tid och pengar för företaget som blivit utsatt. Står ni på tur? Det vet man aldrig och därför är pen testing en preventiv handling - en garanti på att ni kommer att klara er. Det handlar då även om att all personal vet hur man ska agera då det, så att säga, brinner i knutarna.

Hur de anställda agerar avgör ofta hur bra man klarar sig. Vid pen testing så utbildas även personalen - och testas - för att kunna hantera en attack på ett korrekt sätt. Det går att jämföra med en vanlig brandövning. Man vet var man ska gå, var man ska samlas och hur man ska agera i övrigt för att minimera alla risker. Alla detta leder i slutändan till att hjärnor hålls kalla, rationella och logiska även vid kritiska tillfällen. Personalen har en tydlig plan att följa, vilket ger en hacker större huvudbry och problem.

En rapport sammanställs med åtgärdsförslag

Väljer ditt företag att anlita tredje part för pen testing så kommer det att innebära att hela paketet levereras där allt från kontroll, tester, utbildning och uppföljning inkluderas i priset. Uppföljningen innebär att en rapport med all brister sammanställs och där även olika åtgärdsförslag finns med. Har ni exempelvis en egen IT-avdelning så kommer det att vara den som mottar rapporten och utför de försiktighetsåtgärder som rekommenderas.

Saknar ni en egen It-avdelning så kan ni delge er externa partner de brister som finns och åtgärda dessa direkt. Finns det uppenbara och allvarliga brister så kan det även vara läge att se över vilken partner ni har. Där har er nuvarande tydligt visat på att det finns en bristande kompetens. Se till att säkra ert datasystem - boka in pen testing direkt.

Vad är ett ärendehanteringssystem?

16 apr 2020

Ett ärendehanteringssystem omvandlar olika inkommande supportförfrågningar till ärenden som kan prioriteras och följas upp. Systemet underlättar arbetet för supportteamen.

Ett ärendehanteringssystem omvandlar olika supportförfrågningar till ärenden. Förfrågningarna kommer oftast från olika kanaler och handlar givetvis om olika saker. Systemets främsta uppgift är att prioritera och göra en uppföljning av kundförfrågningar. Idén bakom ett ärendehanteringssystem är att underlätta företagens kundsupportteam att ge en bättre service och att lättare kunna kommunicera med kunderna. Självklart, leder struktureringen av förfrågningarna även till att de flesta problem hanteras på ett snabbare och mer effektivt sätt. Ärendehanteringssystemet kategoriserar, tilldelar men även prioriterar ärenden automatiskt. Idag finns det olika typer av ärendehanteringssystem anpassade till olika branscher och industrier. Att hitta rätt system för ett företag kan därför verka svårt. Den bästa lösningen i den här situationen är att boka ett möte med ett företag som implementerar sådana typer av system som kan ge användbara råd vid val av rätt redskap.

man med iPad i handen

Hur kan ett ärendehanteringssystem hjälpa ett företag?

Ett ärendehanteringssystem kan göra mycket för att hjälpa ett företag att ge bättre och snabbare support åt sina kunder. Ett välvalt system hjälper med att effektivisera kundförfrågningar då det sparar samtliga inkommande frågor från företagets kommunikationskanaler. I de flesta fall handlar det om flera olika kanaler då några exempel är e-mail eller sociala konton. Alla ärenden sparas på samma plats vilket möjliggör för supportteamet att prioritera och lösa frågorna med hjälp av verktyget. Vidare automatiserar systemet rutinmässiga uppgifter vilket leder till en ökad effektivitet. Ett exempel på en sådan lösning är de förinställda svaren på vanligt ställda frågor. Ärendehanteringssystem gör det även möjligt för kunderna att hjälpa sig själva utan att behöva söka sig till en agent. Systemet ger tillgång till en kunskapsdatabas med redan skrivna och angivna lösningsartiklar inom olika frågor. På det sättet sparas det stora resurser inom supportteamet då många kunder hittar svar på sina funderingar på egen hand.

Få en teaminsikt via ärendehanteringssystem

Ett stort plus är att en del ärendesystem har uppgraderat till att även ge en insyn på hur ens supportteam svarar på kundfrågor. Ägaren får oftast olika typer av mätvärden. Dessa kan i sin tur ligga som grund för framtida beslut när det gäller kundtjänst. En bra organiserad support leder alltid till en och samma sak – nöjda kunder. När ägaren dessutom har en överblick av kundtjänstens arbetskapacitet och förmåga att klara av olika typer av ärenden kan han eller hon lätt göra eftertraktade förbättringar. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.ärendehanteringssystem.nu

Bilskatt - vad gäller för begagnade bilar?

3 apr 2020

Bilskatt - vad gäller för begagnade bilar?

När du ska köpa en ny bil eller säljer din gamla blir frågan om bilskatt aktuell. Vad är det som gäller för en begagnad bil och vem betalar vad? När du ska köpa en begagnad bil behöver du kunskap.

Många av oss som innehar körkort och äger en eller flera bilar köper enbart begagnade fordon. Det finns flera goda anledningar till detta. En begagnad bil har i många fall redan haft sina värsta barnsjukdomar och kommer troligen att rulla och ta dig dit du vill i ett antal år. En annan anledning är priset. Det är allmänt känt att priset du betalar för en begagnad bil bättre återspeglar bilens verkliga värde än priset som sätts på en fabriksny. Naturligtvis varierar priser med modeller och märken och säljare. Med lite kunskaper kommer du kunna göra riktiga fynd ibland och mindre lyckade köp någon annan gång. Marknaden är stor.

Det är viktigt att hålla koll på det formella

Med stora marknader och stort utbud kommer ibland också mindre seriösa motparter. Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Det är både klokt och nödvändigt att göra sig bekant med regler kring registrering, bilskatt och försäkring. Endast med dessa kunskaper kan du vara relativt säker på att inte bli lurad.

Den stora huvudregeln när det gäller kostnader som skatt och försäkring är att de alltid följer ägaren. Vad lär man sig av detta? Jo, att det första och viktigaste momentet när det gäller försäljning och köp är att ägarbyte måste göras. Det ska aldrig lämnas till ett senare tillfälle och det ska alltid skickas in för registrering omgående. En annan sak som är intimt sammanhängande med ägarbytet är att fastställa att du faktiskt har att göra med den nuvarande ägaren. Om någon säljer en bil till dig behöver du ovillkorligen kunna fastställa att det är ägaren du förhandlar med.

Att sälja och köpa begagnad bil

Vid försäljning och köp av begagnade bilar finns det en mängd olika kanaler och tillvägagångssätt. Många väljer att sköta affärerna via annonser på olika sajter, andra väljer att anlita bilfirmor. Ofta handlar det ju också om en kedja, där flera personer köper och säljer. Det kan vara knepigt att sätta rätt pris på en bil du säljer och likaså kan det vara svårt att veta om du betalar ett rimligt pris vid köp. Att anlita en firma som är specialiserad på bilbyten är inte en dum strategi alls.

Så hanterar du lönerna på ett mer effektivt sätt

1 apr 2020

Lönehantering kräver ofta mycket tid, speciellt om en del av den utförs av manuell handpåläggning. Effektivisering av administrationen och klara riktlinjer förenklar processen.

Hur kan lönerna hanteras på ett mer effektivt sätt? Det första och kanske hetaste tipset är att undvika manuell handpåläggning då den tar tid och kan visa flera fel jämfört med en automatiserad sådan. Överlag är lönehantering tidskrävande för administrationen, därför bör den effektiviseras och göras mer smidig. Försystem för tidsregistrering och avvikelser kan vara ett smart beslut då det sparar både administrativ tid och minskar på felinmatningar vanligt förekommande vid all form av manuellt arbete. Ett försystem kan även användas av övrig personal såsom chefer för att hålla koll på regelverk men även löne-, och andra lönerelaterade kostnader. Programmet kan även innehålla andra moduler där reseräkningar, rapportering och schemaläggningar läggs till. Även om det idag finns mängder med olika förprogram bör varje ekonomiansvarig börja effektiviseringen med att sätta tydliga riktlinjer för sin avdelning. Vad som menas med detta kan du läsa mer om under nästa rubrik.

Tydliga riktlinjer är ett måste

Ingen automatisering och inget lönesystem kommer att hjälpa hanteringen av lön om ekonomiavdelningen inte följer strikta riktlinjer när det gäller löneprocessen. Därför är det av väsentlig betydelse att sådana sätts. Vad menas med riktlinjer i det här sammanhanget? Organisationens regler ska vara förklarade på ett lättbegripligt sätt, till exempel ska alla anställda veta hur en tidrapport ska se ut när den lämnas in för vidare hantering. Ska en rapport ha en attest och av vem? Sådana typer av detaljer ska vara förklarade och finnas tillgängliga för alla anställda, till exempel i en digital personalhandbok som finns upplagd på intranätet. Tydliga riktlinjer ligger till grund för en smidig redovisningsprocess och lönehantering. De frigör också mycket administrativ tid.

Anlita en redovisningsbyrå

Har företaget ett gammalt lönesystem ska man överväga ett byte så snart som möjligt. Detta är en klar regel som alla bör följa. Även om ett nytt system kan optimera processen finns det fall då företagsledningen känner att ekonomiavdelningen bör lägga tid på annat istället. Exempel på nya uppgifter kan vara budgetering inför ny produktion eller tjänster. En passande lösning i det fallet är att anlita en redovisningsbyrå med kompetens inom just lönehantering. Genom att göra en outsourcing som det modernt heter, frigörs företagets personalresurser samtidigt som man garanterat hittar en bra utväg från en tung och osmidig lönehantering.

Vad gör en löneadministratör?

8 mar 2020

Den som arbetar med löner och administration är en person som bör behärska att ha många bollar i luften samtidigt. Men exakt vad gör en löneadministratör?

Varierande arbetsuppgifter

Titeln löneadministratör avslöjar att en stor del av arbetet går ut på att administrera löner, vilket innebär att man till exempel tar emot och sammanställer tidrapporter och ser till ett lönen betalas ut till rätt medarbetare på rätt dag. Arbetet innefattar dock flera andra arbetsuppgifter och även om det är samma arbetsuppgifter vecka efter vecka så är ingen dag den andra lik. Man fungerar lite som spindeln i nätet på det företag man arbetar för och man får minst sagt ställa in sig på att lösa många problem under arbetsveckornas gång – och att hålla många bollar i luften samtidigt.

Förutom att administrera löner så tar löneadministratören emot kvitton och sköter utbetalningar för utlägg. Man är också den som håller koll och svarar på frågor kring semesterdagar, föräldraledighet, traktamenten, pension och mycket mer. Det är också ofta löneadministratören på ett företag som ansvarar för och skriver arbetsgivarintyg till medarbetarna. Det är minst sagt ett varierande jobb även om titeln kan antyda att det är enformigt.

Kvinna sitter vid dator och använder miniräknare

Viktigt med social förmåga och service

Även om en löneadministratör arbetar mycket ensam, med att mata in uppgifter i olika system och så vidare, så är det också viktigt att man har en social förmåga. Man kommer nämligen ha mycket kontakt över både mail och telefon – med chefer, anställa och myndigheter och det är därför av stor vikt att man kan kommunicera bra, samt att man själv har ett bra bemötande. Man kommer få svara på många frågor från många olika personer och service är även det en stor del att själva yrkesrollen.

Var kan man jobba?

I princip alla företag som har anställda behöver någon som kan sköta om lönerna och man kan jobba på både stora och små sådana. Är man företagare och har väldigt få anställda kanske man börjar med att vara sin egen löneadministratör men i takt med att man växer och får fler anställda är det vanligt att överlåta jobbet till någon annan.

Det spelar alltså ingen roll om det gäller kommuner och landsting, stora företag, privata företag eller ideella organisationer – en löneadministratör kan behövas överallt och har man fått kunskaper och erfarenheter brukar det inte vara några större problem att få jobb.

Löneadministratörens personliga egenskaper

Att arbeta med löner och utbetalningar innebär såklart en hel del siffror, så att man gillar siffor och har lätt för att räkna är såklart en förutsättning för att behärska yrket. Utöver det ska man som tidigare nämnt vara en problemlösare som kan hålla många järn i elden samtidigt.

Man bör vara lyhörd och prestigelös – man jobbar trots allt till stor del med löner vilket innebär andra personers pengar och privata uppgifter. Man bör också kunna arbeta relativt snabbt och ha goda kunskaper vad gäller datorer samt olika system.

En löneadministratör har många olika arbetsuppgifter och spelar en viktig roll på ett företag. Noggrannhet är A och O och det gäller att man har rätt kunskaper för att klara av allt.

Här kan du läsa mer om löner och lönehantering.

Får man dra av catering för personalfest?

19 feb 2020

Ett bra företag arrangerar åtminstone någon gång per år en personalfest och bjuder sina anställda på god mat, dryck och underhållning. Många företag väljer att arrangera festen i en hyrd festvåning, andra i de egna lokalerna. En fest per år räknas av Skatteverket som en skattefri förmån för de anställda, vilket innebär att en del av kostnaderna är avdragsgilla för företaget. Detta innefattar till exempel musikunderhållning och smärre förtäring av ett värde på upp till 60 kronor per person.

Oftast vill man ju dock bjuda på mer mat än så, och dessutom på något att dricka. Sedan januari 2017 är dock dessa så kallade representationskostnader inte längre avdragsgilla. Däremot får man dra av moms från summor som inte överstiger 300 kronor per person.

Catering är inte avdragsgillt men värt pengarna

Till en personalfest är catering en svårslagen lösning för förtäring, och det är den överlägset vanligaste lösningen vid personalfester runt om i Stockholm år efter år. En buffé från en cateringfirma är ett roligt sätt att äta och umgås och maten serveras nylagad och varm, direkt utkörd i specialbyggda bilar från cateringfirman. Porslin, glas och bestick ingår vanligen i ett cateringpaket vid personalfest, så festarrangören behöver inte oroa sig för någon disk.

Underhållning är avdragsgillt

Har man matfrågan löst brukar många andra saker falla på plats av sig själva. Naturligtvis ska det dansas på festen och att hyra musikutrustning och anställa ett band eller en DJ några timmar är avdragsgillt för ett företag som arrangerar firmafest. Detta inkluderar dessutom föreläsare eller andra typer av underhållare som till exempel ståuppkomiker.

Sett till den boost som en företagsfest ger om den är lyckad, får man som företagare verkligen se kostnaden för en personalfest som en investering. Det gör att medarbetarna blir glada och känner sig sedda och uppskattade. Därför gäller det att verkligen inte snåla in och att ge sina anställda en fest de inte glömmer i första taget.

Allt det goda

När det gäller catering finns det många cateringföretag i Stockholm som satsar på lite lyxigare bufféer och plockmat. Champagne och snittar finns alltid som tillval, liksom smarriga efterrätter, kaffe och avec. I en festlokal är en cateringbuffé den perfekta maten eftersom det möjliggör att all mat läggs upp på samma stället och festdeltagarna själva lägger för sig det de vill ha. På så sätt slipper man utgifter för serveringspersonal, även om detta så klart också är en möjlighet om man vill beställa a la carte-catering i stället.

Välj catering i Stockholm

Har du ett företag i Stockholm och vill bjuda din personal på en riktigt lyckad fest ska du beställa mat från ett cateringföretag. Oavsett om du beställer a la carte eller en större buffé säkerställer du att personalen bjuds på vällagad och välsmakande mat som kommer rykande varm från köket och läggs upp på ett aptitligt sätt av proffsig personal. En middag från en cateringfirma är en fenomenal öppning på en firmafest, och även om den inte är avdragsgill är den en mycket bra investering.

Här kan du läsa mer om vad ett cateringföretag kan erbjuda.

mat och dryck

Behöver du få tag i ett tryckeri?

14 feb 2020

Behöver du få tag i ett tryckeri? Det är knappt så att man tror att det finns tryckerier kvar i vår nästan helt digitaliserade omvärld. Särskilt i Sverige har digitaliseringen gått mycket snabbt. Det är stora skillnader i takten på digitaliserade länder inom EU.

När det kommer till marknadsföring tänker många på att man bör finnas närvarande på internet, både på Googles hemsida, kanske med Google ads, eller kanske på sociala medier som Facebook och på Instagram. Men ibland sker ju kundmötena mer i verkliga möten i verkliga livet (IRL). Så hur gör man då för att kunderna ska minnas en?

Finnas närvarande på mässor

Oftast sker den första kontakten mellan kunderna och företagen på någon av branschens mässor. På mässor är det oftast trångt om plats och många människor. Då gäller det att synas bland alla andra företag som ju också kämpar för att kunderna ska se just dem. Då behöver man ha mässväggar, montrar, rollups och sådana saker som gör att just ditt företag sticker ut ur mängden och som gör att kunderna ser er. Då är det ju viktigt att få mässväggar som är tilltalande och attraktiva.

Göra oförglömligt intryck

När man väl sedan har fått kunderna att stanna till vid en monter så bör ju kunderna göra ett så bra intryck att kunderna minns en långt efter att de har varit på plats och samtalat med någon personal. För att underlätta minnet så bör man ha visitkort i handen som man kan sticka till dem. Då kan de lättare se vart de ska vända sig ifall de önskar få tag i de tjänster eller produkter som företaget erbjuder. Sedan kan man behöva sticka till dem någon broschyr som de kan läsa efteråt i lugn och ro och bekanta sig med ditt företag.

Trycksaker och råd och tips

Så när man sedan ska vända sig till ett tryckeri så kan man både få råd och stöd om vilka produkter som man bör skaffa sig inför en mässa, och vilka trycksaker som man kan satsa på. Man kan få personlig hjälp av ett tryckeri som har erfarenheter från många olika branscher och osm vet vilka tryckprodukter som är bra att satsa på och som har märkt vilka saker som har varit framgångsrika att satsa på. Det är ju onödigt att satsa på något som inte ger någon utdelning och de kan dessutom tala om vilka produkter som fungera i olika sammanhang.

Smidig lönehantering borde vara en självklarhet

12 feb 2020

Smidig lönehantering borde vara en självklarhet

Stort eller litet företag. Har man anställda i sitt företag finns oundvikligen ett behov av att ha en fungerande löneadministration. Men vad kan man göra om det blir allt för komplicerat?

För många småföretagare är de ekonomiska och administrativa bitarna ofta de svåraste och mest motiga delarna av att driva ett eget företag. Kanske startade man sitt företag för att få utnyttja sina kreativa talanger till fullo och kanske känner man att tiden aldrig riktigt räcker till för de uppgifter som man verkligen tycker är roliga. Samtidigt går det ju inte att bortse från de tråkiga bitarna. Det är bland annat skatter, avgifter, budgetar och löner som man ska ha ordning på.

Spargris, miniräknare och mynt

Fastna inte i administrationen

Även riktigt stora företag kan kämpa med att få till sin administration på ett bra sätt. Ineffektiva och svårarbetade administrativa system och bristande rutiner kan skapa onödig stress och frustration för personalen. Olika kollektivavtal och avtal med juridiska personer kan göra det spretigt och komplicerat. Ju mer komplex ens verksamhet är och ju fler olika sorters anställda det finns, desto knepigare kan det bli att hålla ordning på lönehanteringen. Det är dock inte alltid antalet anställda som ställer till det, så även ett litet företag med färre anställda kan kämpa med att hålla ordning på sådant här.

Skaffa hjälp med lönehanteringen

Ett smidigt och tidsbesparande alternativ är att anlita någon utifrån som helt kan sköta denna bit åt företaget. När något blir rätt från början sparar det in tid och energi som annars behövts läggas på att lösa problem. Att låta någon annan göra det frigör även resurser för annat inom företaget eftersom den person som först skulle gjort detta nu kan göra något annat som hen förhoppningsvis är bättre på. Den kostnad som det innebär att ta in hjälp utifrån kan alltså helt klart vara värd det.

Ett annat alternativ är att låta en utomstående expert på lönehantering och HR komma och hjälpa till med utformningen av företagets löneavdelning. Kanske kan en relativt liten förändring i ens lönesystem leda till stora förbättringar men utan hjälp hade detta kanske aldrig upptäckts. Kanske behöver man tänka om systemet från grunden och bygga upp ett helt nytt sätt att sköta löneadministreringen på. Med fungerande tekniska lösningar och automatiserade system som gör det lätt att hålla koll på regelbundna händelser kan en personalavdelning frigöra mycket tid till andra, minst lika viktiga uppgifter.

Läs mer på https://www.hrplus.nu/

Ekonomi i start-up fas

14 jan 2020

Är man ett företag som befinner sig i en start-up, är det många saker som är nya för den som leder företaget. Man ska kanske hitta finansiärer, om man nu inte råkar ha pengar över som man inte har andra saker att lägga på. Man ska få igång verksamhet och få in kunder, framför allt. Att då lägga tid och energi på ekonomi, löner, bokföring och redovisningar kan bli för mycket. Det är då man anlitar en extern ekonomisk byrå som kan hjälpa en med det.

Ekonomi är ett ganska vitt begrepp, det kan handla om allt från hands-on verksamhet som bokföring, löneadministration, betalning av fakturor och liknande. Men det kan även handla om budget och planering, marknadsföring och revision. Och det är sådant som andra, icke-ekonomer sällan kan hantera på egen hand. Som tur är, finns det erbjudande av företag som klarar den biten. Närmare bestämt över 800 (om inte mer) företag, bara i Stockholm, som alla erbjuder externa ekonomiska tjänster till andra företag.

Vilka ska man välja?

Vad är viktigt att tänka på och utgå från när man ska välja någon av alla dessa tusentals företag som alla erbjuder ungefär samma sak? Hur ska man välja? Här finns några bra och nödvändiga saker som man alltid bör uppmärksamma och kontrollera. Referenser är ju förstås en av de viktigaste, priser en annan. Men man kan tyvärr inte alltid gå efter billigaste priset, även om det är frestande. Vad är det för mening med en byrå som är billig men som inte är bra? Att vara en kunnig ekonom är väl ändå det viktigaste.

Här är de viktigaste kriterierna

  1. Utbildning och kompetens. Att de är utbildade ekonomer är väl ändå viktigast och att de har den rätta kompetensen. Utan det är de ju knappast ekonomer. De är väl klart att man kan lära sig de viktigaste uppgifterna med bokföring utan att vara ekonomer, men ska man kunna arbeta med de vidare begrepp som det innebär att vara ekonom så är det viktigt att de kan de sakerna också.
  2. Erfarenhet. En erfaren ekonom kan göra så mycket mer än en som inte är det. Har de erfarenhet kan de alltid ge råd och tips om hur man kan utföra saker som är bättre för företaget och ge råd om till exempel det bästa sparandet, skatteplanering, investeringar och så vidare.
  3. Betalda skatter och ordnad ekonomi. Det är ju viktigt att ekonomen själv har en ordnad ekonomi. Man vill ju inte råka ut för en ekonom som stjäl. Har man en dålig ekonomil blir frestelserna så stora att börja fiffla med andras ekonomi om man själv har ekonomiska problem. Då kan man behöva kontrollera deras kreditvärdighet, eller med Kronofogden, Skatteverket och liknande. Kanske till och med, med belastningsregistret hos polisen.
  4. Servicevänliga. Det är ju alltid trevligare att få service och vänlighet med en ekonomisk tjänst. Läs mer om bokföring i Stockholm på: klostermark.se.

Vad är det för moms på catering?

10 jan 2020

Vad är det för moms på catering?

Du som ska ordna konferens gör klokt i att fixa maten med hjälp av catering. Här kan du se vad det är för moms på catering!

Skatteverket här den myndighet som har hand om skatter och moms både för företag och privatpersoner. Du som ska ordna konferens ska naturligtvis betala moms på restaurang- och cateringstjänsten som du använder. Reglerna kring detta har ändrats under senaste åren.

Från och med den första januari 2012 sänktes skattesatsen på just restaurangtjänster och catering ner till tolv procent.

Myndigheten är tydlig med att just sådana tjänster ska beskattas, och det gäller när de här tjänsterna tillhandahålls vid en konferens eller liknande.

Viktigt att ha med sig för dig som beställer catering, är att momsen påverkas av ifall du beställer hela tjänsten sammanhängande, eller i olika delar. Det avgörande är alltså om de olika delarna av tjänsten beställs fristående eller tydligt går att koppla till varandra. Du har en tydlig koppling så fort samma säljare och köpare är inblandad vid samma tillfälle.

Bord med snittar och bubbel

Viktig kontakt mellan säljare och köpare

Normalt tar säljaren ut ett enhetspris och tjänsten gäller vid ett tillfälle. Men som säljare kan man också dela upp tjänsten och då prissätts varje del separat. Du som köper catering kan få olika fakturor beroende på om beställningen är gjord vid bara ett tillfälle eller om du ringt eller köpt tjänsten via säljarens hemsida i omgångar.

Till exempel: du ska ordna en kick off-fest. Först beställer du mat för 40 personer och beställer det.

Det visar sig sen att tre av dessa har specialkost och du hör då av dig till säljaren för att ändra i din beställning.

Efter några dagar inser du att det vore klokt att också bjuda in ett par kunder på festen, du ringer och ändrar beställningen en gång till.

Säljaren kan då se det här som tre olika tillfällen, eller som en beställning som du kompletterat efter hand. När säljaren sedan räknar ihop de olika tillfällena (eller ser dem som olika tillfällen) påverkar hur den totala momsen blir i slutändan. Men mest avgörande är ändå vad du faktiskt köper för pengarna.

Dyrare moms med alkohol

Myndigheternas regler för en restaurang- och cateringtjänst är alltså att den mat och dryck du beställer går för 12 procent från och med 2012 års riktlinjer. Men det finns fler regler kring det här än bara en procentsats.

För att det ska räknas som catering enligt Skatteverkets regler ska maten i princip gå att äta direkt på plats dit du beställt den (eller dricka direkt om det handlar om dryck). Det är själva tjänsten som ska vara det övervägande inslaget i ditt köp. Inte råvaran.

Om du till exempel köper restaurangtjänster säger reglerna att det ska finnas tillgång till en lokal att äta i, en toalett, porslin och bestick. I tjänsten ingår dukning, servering av personalen, avdukning efter måltiden samt diskning av porslin och städning av lokalen. Garderob måste inte finnas.

Reglerna säger också att om du köper restaurangtjänster som omfattar alkohol ska den alltid gå för 25 procents moms. Då måste du alltså betala en moms för maten och en annan för alkohol.

Letar du efter eventbyrå i Stockholm?

23 dec 2019

Letar du efter en eventbyrå i Stockholm? Då kanske du tänker dig att du vill presentera ditt företag för dina kunder på ett sätt som gör att de inte glömmer dig. Bland det bästa sättet att göra detta på är att ordna ett event som sticker ut från alla andras. En del företag marknadsför sig genom att bjuda på en kopp kaffe eller dela ut frukost invid någon stor station. På så sätt skapar företaget goodwill genom att bjuda på kaffe och dopp eller frukost, precis när kunderna ska iväg till sina jobb.

Den nya tidens reklam är inte bara opersonlig reklam från massmedierna. Istället har många reklamföretag förstått framgången med att möta kunderna ansikte mot ansikte. Det är oftast när kunderna får ett möte och ett ansikte som de kan komma ihåg, som gör att de minns företaget särskilt väl och får ett positivt minne av företaget.

Så kan man göra reklam

Några exempel på framgångsrika möten kan vara till exempel att bjuda kalla resenärer på glögg. Då kan man dyka upp invid en tågstation i närheten av julhögtiden. Man kan dyka upp med en lådcykel och några varma termosar med glögg och pepparkakor. Många tar tacksamt emot koppen med glögg och en pepparkaka, och minns vilket företag som bjöd på glöggen. När de sedan ska handla in sin glögg, minns de företaget och köper samma fina glögg som de en gång blev bjudna på. Eller ska man lansera en ny slags smak på sin läsk, kan man på liknande sätt bjuda på den nya läsken, genom att komma ut där kunderna befinner sig och bjuda på den nya läsken. Har man då fina lådcyklar, eller en hel truck full med läsk, kan man ordna festivalstämning så att den nya läsken får extra mycket uppmärksamhet och få människor att stanna till och smaka på den nya läsken, så har man ordnat så att allmänheten har uppmärksammat den nya smaken på läsken och kanske gärna vill köpa den.

Popup är det nya sättet göra reklam

En pop-up-verksamhet har blivit det nya sättet att göra reklam. De flesta känner till de olika slags pop-up-restauranger som dyker upp på olika ställen. Man säljer då mat från en lastbil, där man tillagar den goda maten. Genom att ha hela verksamheten i en lastbil, kan man sedan flytta på sig och till och med köra land och rike runt och skaffa sig kunder i olika städer. Om kunderna sedan gillar maten som man lagar, då kan man sedan bestämma sig för en stad där man startar en stationär restaurang.

Behöver du kontorsstädning i Malmö?

13 dec 2019

Ska man behålla en arbetsmiljö fräsch kan man behöva en städfirma som kommer och städar och håller kontoret fint, rent och snyggt. Har man kontoret i Malmö kan man då behöva sin kontorsstädning i Malmö. Den som någon gång har arbetat på ett kontor som inte har blivit städat på ett tag, vet att det är stor skillnad på ett kontor där städningen prioriteras och man välkomnas av ett rent och fint kontor.

Anlita kontorsstädning som garanterar en bra hygien för alla som arbetar på kontoret. Man märker snabbt om det är städare som kan städa eller inte, när de har städat. Vissa städare är inte noggranna när de städar. Då kan man se damm som dröjer sig kvar fastän de har dammat. Det kan finnas kvar smuts i hörnen. Därför är det mycket viktigt att den som städar verkligen är noggrann.

Kunderna får förtroende i rena lokaler

Har man sedan ett riktigt rent kontor så är det så mycket lättare att bjuda in kunder så man slipper skämmas för kontoret. En städare ser till så att det inte finns kaffefläckar kvar på diskbord, skrivbord eller att alla sopkorgar är tömda. Finns det pappershanddukar kvar i soporna på toaletterna så kan kunderna undra hur väl man sköter om sitt företag. Sådant kan underminera förtroendet för ens företag av en kund.

Även personalen ska trivas

Men ser man i stället till så att skrivbord är rena och fina, att allt papper som slängs, verkligen tas om hand och inte ligger i drivor runt sopkorgarna (som det kan vara på vissa badrum) och att fönster är rena och fina, då trivs både personal och nya kunder på kontoret. Och som arbetsgivare är det mycket viktigt att personalen trivs på sin arbetsplats. Ska de kunna andas in frisk luft är det vitkigt att itne luften är full med damm. 

Välj bästa städfirman i Malmö

Sådant kanske man inte ser i vanliga fall, men när solen letar sig in och lyser upp rum kan man se att luften är full med äckligt damm. Allt det andas man in om inte en städare städar undan det dammet. Välj alltid den bästa städfirman som du kan få tag på i Malmö. Googla till exempel "kontorsstädning Malmö" så att du får några förslag på städfirmor som gör kontorsstädningar i Malmö. När du sedan frågar om offert och referenser så väljer man helt enkelt den som är bäst.

Behöver du trycka broschyrer?

14 nov 2019

Ibland kan man behöva dela ut broschyrer när man vill kunna nå många på en och samma gång. Det är inte alla gånger som man vet vilka personer som är intresserade av ens budskap, då kan man vilja nå så många som möjligt vid ett och samma tillfälle. Då kan det passa bäst att dela ut broschyrer till så många som möjligt, till exempel på en tågstation, där många passerar samtidigt, vid en galleria eller vid någon annan knytpunkt.

Besöker man en mässa vill man synas så mycket det bara är möjligt. Då kanske man önskar sig stora affischer som drar till sig uppmärksamhet så att så många vill komma till ens monter och få information om företaget. I samband med att de kommer för att de är nyfikna på företaget, kan man vilja dela ut information till dem och har man då marknadsföringsbroschyrer som man kan dela ut, så är det ju jättebra.

Gäller att hitta ett bra tryckeri

Men för att man ska komma så här långt, gäller det att man får sina marknadsföringsmaterial upptryckta. Känner man inte till något bra tryckeri, kan man googla "tryckeri" och sedan skriver man in den ort där man behöver tryckeriet. Så man skriver "tryckeri Stockholm" eller "tryckeri Göteborg" och så vidare, så att man får några kontaktuppgifter till tryckeri som man vill kunna anlita för sitt material. Sedan är det bara att ta kontakt och fråga om vilka erbjudanden som de har.

Vilka material till mässa?

Vilka material kan man behöva till mässan? Ska man ha en egen plats dit ens kunder ska känna sig attraherade att komma och få information om företaget. Då kan man behöva en monterdisk så att man har ett utrymme för att ställa all slags informationsmaterial, broschyrer, visitkort och allt sådant. Man kanske vill ha en roll-up, med företagets logga, man kan till och med lägga ut ett eget golv och egen vägg med egen design, logga och alla de färger sm man vill bli förknippade med. Kanske man vill ha en egen screen med eget tryck, bild, logga eller sådana saker som gör att folk dras till ens monter.

Många tryckerier har brett sortiment

Det är inte alla tryckerier som har dessa möjligheter. Många tryckerier har därför sett till att bredda sitt sortiment så att man har möjligheten att tillgodose alla de olika behov av tryckta skyltar, väggar, golv och andra saker som man kan behöva till en mässa så att ens monter blir sedd och väcker uppmärksamhet. Läs mer om tryckeri på: https://www.flipptryck.se.

Så går en säljrekrytering till

4 nov 2019

Hur genomför man en säljrekrytering? Att anställa säljare kan vara bland det viktigaste som man kan göra i sitt företag. Utan säljare som ser till att dra till sig rätt kunder, överlever inte ett företag i Sverige idag. Även om det är så att man har fysiska butiker där man säljer varor och produkter, behöver man duktiga säljare. Har man tjänster som man tillhandahåller, behöver man säljare. Vad man än säljer – så behöver man duktiga säljare.

Är man inte van vid att rekrytera duktiga säljare och vet hur man ska kunna dra till sig rätt sorts säljare, kan det vara mycket svårt att göra det rätt. En säljare är, inte riktigt som annan personal. En säljare är någon som för att fungera optimalt, ska kunna dra till sig kunder, paketera det som ska säljas på ett attraktivt sätt och representera företaget så att människor vill köpa företagets varor och produkter – en ganska så viktig person, med andra ord.

Anlita proffsen för säljrekryteringen

Det som en rekryteringsfirma kan göra är att säkerställa på ett helt annat sätt än andra rekryterare att man får tag i rätt slags personal. Idag är lagstiftningen när det kommer till anställningar ganska stel. Det är ju bra, att man inte på grund av LAS; lagen om anställningar, inte kan sparka vem som helst utan vidare. Det ska verkligen till brottsliga handlingar eller klara tjänstefel om man ska kunna sparka en person. Men det som händer när man har en så stel lagstiftning, är att när man väl ska anställa personer är det mycket viktigt att få tag i rätt person, eftersom man inte kan byta ut den personen (även om man kanske har lust till det). I Sverige får man inte bara anställa en person, och sedan hoppas att de har lust att gå iväg om man sedan märker att det inte fungerar. Här finns flera lagliga hinder för ett sådant beteende.

Därför behöver man proffsiga rekryteringar

Av den anledningen är det mycket viktigt att lägga viktiga rekryteringar på personer som kan den delen och som ser till så att rätt person får jobbet (då man inte kan bli av med någon om det visar sig vara en fel rekrytering). Det går, men det är omständligt. Allt detta ställer verkligen krav på den som anställer att den personen kan utföra detta på rätt sätt. Många vill på så sätt säkerställa att rätt person rekryteras. Och så får man hoppas att det dyker upp rätt person.

När du vill utvecklas mer

4 okt 2019

Hur blir ett företag lönsamt? Vad ska till för ett företag ska bli bättre, mer effektivt? Ge större avkastning? Svaren på det beror på vilken bransch man arbetar inom och hur det företag som man har arbetar. Är man sin egen företagare, mår företaget ungefär som man själv mår. Mår man bra, går företaget bra. Mår man dåligt, går företaget dåligt. Så då vill väl alla företagare att man själv mådde bra eller hur? Här tar vi upp några saker som kan hjälpa en bli en bättre företagsledare.

Det finns några olika redskap som man kan använda för att man som företagsledare ska bli bättre på det man gör och komma vidare.

  • vidareutbildning – man kan lära sig mer om olika processer och identifiera vilka problem som man ser med det som existerar just nu och vad som krävs för att förändra det som inte fungerar just nu.
  • stöttande nätverk – genom att ha ett nätverk med människor som kan stötta en, kan man hitta nya sätt att närma sig ett problem. Man kan få ny input och komma till nya insikter med positiva människor som stöttar en och inte bara kritiserar en eller baktalar en. Har man ett nätverk med människor kan man som ledare känna att det finns andra som har liknande erfarenhet och som har kommit fram till någon konstruktiv lösning.
  • personlighetsarbete – ibland är det inte fel på alla andra – ibland kan felet ligga hos en själv. Då kan man behöva arbeta med den egna personligheten. Men även om man har insikten att man behöver arbeta med sig själv, hjälper det föga om man inte vet hur man ska arbeta med sig själv. Då kan det vara en tröst att vända sig till en organisation som vet hur man gör och som har svaret på det som man behöver. Här kan du läsa mer: https://www.stqm.com.

Måste man bli personlighetsförändrad?

Att bli personlighetsförändrad kan vara nog så svårt och nära på omöjligt. Däremot kan man alltid komma frma till nya insikter som kan hjälpa en att fatta nya beslut som kan gagna ett företag och verksamhet. Genom att förstå vilka processer som triggar en och bli medveten om det egna handlandet kan man fatta andra beslut. Man behöver inte handla på samma sätt varje gång som något händer. Även en gammal hund kan lära sig nya saker. Har man bara viljan så kan resten komma på köpet. Och en människa klarara ofta mer än vad hon eller han själv tror.

← Äldre inlägg