Att föra kassabok ger dig bättre kontroll

För en enskild firma så gäller samma sak som frö större bolag; man har bokföringsplikt och man måste kunna visa upp samtliga sina transaktioner och affärshändelser på ett korrekt sätt. Om vi snabbt visar – genom några enkla punkter vad – bokföring innebär så ser det ut enlig följande:

- Bokföring består av verifikationer

- Den består av grund – och huvudbok

- Bokföring består även av resultat och balansräkningar samt –

- Årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning

Många tror att bokföring är ett nödvändigt ont och något som måste göras bara för att lagen säger så. Riktigt så är det inte. Att skriva ner olika affärshändelser i en kassabok ger dig själv möjligheter att på ett bättre sätt staka ut riktning för ditt företag och baserat på hur det föregående året gått fatta de beslut som tar dig vidare i rätt riktning. Vi visar fyra punkter som en korrekt bokföring kan ge ett svar på.

· Hur mycket pengar du har och kan ta ut?

· Hur såg föregående månad ut?

· Hur såg denna månad ut i jämförelse med den innan eller – än bättre; samma månad för ett år sedan?

· Hur påverkar detta dig på lång och kort sikt?

Du kan alltså genom att föra kassabok och genom att bokföra dra slutsatser och genom dessa utvecklas i rätt riktning. Dessutom så ska du även veta att andra har intresse av din bokföring. Kunder, långivare, eventuella partners och myndigheter – Skatteverket primärt – har samtliga ett intresse av att veta ditt företags ekonomiska ställning. Kort och gott. Du måste bokföra – men du har själv också en stor nytta av att föra kassabok.

 

bokföring

 

Så kan du bokföra en dator

Om man ser till dagens läge och den teknologi som nu finns tillgängligt så är det idag väldigt mycket enklare att bokföra och att göra det på ett regelbundet sätt. Det finns massor av program på internet – många dessutom gratis – och det finns även företag som kan bistå med hjälp för en väldigt skälig penning. Att exempelvis skapa en excel-fil är också något som rekommenderas. En annan fråga som ofta kommer upp gäller inte generellt kring bokföring och vad det innebär – det gäller hur man ska göra.

Vi kan ge ett exempel på detta och vi kan säga att du driver en enskild firma och att du köpt en ny dator – passande nog. Denna har du köpt för egna pengar 44.820 kronor och du kommer att använda den i din verksamhet. Hur ska du då bokföra köpet av denna dator? Du har inte möjlighet att betala ut dina pengar direkt. Men så här gör du lättast: Bokföring – verifikationer – ny verifikation.

Kontera konto – exempelvis 2018 – för egen insättning mot konto för förbrukningsinventarier. Det kontot kan ha 5410 och mot momskonto. Enligt följande:

Konto 2018: Kredit 44.820

Konto 5410: Debet: 35.856

Momskonto: 8.964