Vad betyder kontering egentligen?

Ett ord som ofta kommer upp för nya företagare och i samband med att de ska börja med sin bokföring är Kontering och det begreppet ska vi försöka förklara här. Det ingår i bokföring att kontera och det man först måste göra är att välja vilka bokföringskonton som ska användas; i vilka konton ska du dokumentera dina verifikationer (kvitton och exempelvis fakturor). Du gör alltså först och främst en kontoplan innan din kontering tar vid.

Först och främst så utgår du från den givna verifikationen då du konterar och du anger

- Belopp

- Vilka konton som ska användas

- Debet och kredit

- Datum

Du kan välja att göra en manuell kontering: du skriver in datum, belopp och skriver rätt i kolumnerna kredit och debet och därefter så skriver du vilka konton som använts. Detta sätt har blivit allt ovanligare och även om det fortfarande används så har den manuella kontering till mångt och mycket kommit att ersättas av automatisk kontering. Ett sätt som sparar väldigt mycket tid för företag. Uppgifterna om datum, belopp och konton finns redan lagrade i bokföringsprogrammet och allat man behöver göra är att godkänna. Automatisk kontering rekommenderas verkligen.

 

Så går egen kontering till

Om du driver en enskild firma så kommer detta förmodligen innebära att det finns en hårfin linje mellan dina pengar och ”dina pengar”. Menas här, som enskild företagare så tar du inte ut någon lön i egentlig mening – det handlar om att överskottet som finns på ditt konto då skatt, moms och avgifter är betalda är den vinst du gjort och således kan vi kalla den summan för vinst. Dock: du kommer själv att genom din bokföring att räkna ut hur mycket som ska skattas och hur mycket moms samt vilka avgifter som betalas. Ett problem för många, man har en summa på olika konton och man vet inte riktigt hur mycket man kan ta ut och hur mycket som man måste spara för att ha råd med skatt och moms. Samtidigt vet man inte hur man ska kontera exempelvis en egen insättning på företagskontot.

Innan vi visar hur det senare ska se ut så ska vi säga att en god regel att följa är att man kan räkna med att behålla ungefär hälften av det man fakturerar. Skickar du en faktura på 10.000 kronor så kan du alltså räkna med att 5.000 är dina – den andra hälften bör du låta bli då denna kommer att täcka skatt, moms och avgifterna.

Med detta sagt, vi säger här att du köpt en vara – bläck till skrivare - till ditt företag – men att du betalat med ditt privata kort. Så här skulle en sådan egen kontering se ut:

Konto 6110 – beskrivning: kontorsmateriel. Debet: 482 kronor. Kredit: ---

Konto 2641 (ingående moms) : debet: 120. Kredit:---

Konto 2018 (egen insättning): debet:----. Kredit: 602 kronor.

Du kan läsa mer om detta och övrig bokföring på denna sida: www.redovisningsbyrågöteborg.nu.