Många företagare är entreprenörer och älskar att driva och utveckla sitt företag. Däremot är det inte lika ofta som de har ett stort intresse för pappersarbetet. En stor del av att driva företag handlar däremot om löpande bokföring, utbetalning av löner och att ha kontroll på skatteregler. Det är därför som många väljer att anlita en redovisningskonsult. Andra väljer istället att anlita en ekonomikonslut. Vad är då skillnaden?

Ekonomikonsulter är vanligare i storstäder och för att göra jämförelsen rättvis har ett flertal företag i Stockholm granskats gällande utbud av tjänster. Företag som antingen marknadsför sig som redovisningskonsult eller ekonomikonsult.

Kortfattat kan sägas att utbudet av redovisningskonsulter är betydligt fler än ekonomikonsulter i Stockholm samt att redovisningskonsulterna är tydligare med vilka tjänster som erbjuds.

En redovisningskonsult erbjuder löpande bokföring, bokslut, deklaration och därmed tjänster som är starkt kopplade till bokföringen. Många företag behöver enbart denna hjälp och i så fall kan ett sådant företag anlitas. Vill man däremot ha ett bredare stöd inom ekonomiska frågor kan ekonomikonsulten anlitas. Dessutom kan dessa anlitas både av privatpersoner och företag.

Ekonomikonsult – Ger en helhetshjälp

Det samtliga ekonomikonsulter i Stockholm har gemensamt är att de vill erbjuda sina kunder ett bredare utbud av ekonomiska tjänster. För företag innebär detta exempelvis att ekonomikonsulten kan ta hand om bokföring (likt redovisningskonsulten) men därutöver även tolka och analysera siffrorna samt ge ekonomiska råd för utveckling av företaget.

Ett exempel är att de har kompetensen att hjälpa till med ekonomistyrning. Det betyder att de kan ge råd för hur företaget ska kunna nå de uppsatta ekonomiska målen. Detta kan ske både genom mindre delmål men ekonomikonsulten ser även på helheten och kan lyfta frågor som företagarna lätt glömmer.

En annan punkt är det juridiska. Är det juridiska frågor som är kopplade till den ekonomiska delen av företaget kan ibland en ekonomikonsult stå till tjänst. Här skiljer det sig däremot åt en del mellan de olika granskade företagen då vissa har stort fokus på detta medan andra har det mer som en mindre verksamhet.

Hyra in på plats?

När en ekonomikonsult anlitas finns möjligheten att träffas för att diskutera olika upplägg och framtida beslut. I vissa fall kan även konsulten komma ut till företaget för att därigenom driva företagets ekonomiavdelning. Kanske har någon nyckelperson sagt upp sig på företaget och ekonomiavdelningen vacklar – eller sker inte utvecklingen åt det håll som önskas. I dessa fall kan en ekonomikonsult hyras in på kortare eller längre tid.

Ekonomikonsult – en relativt ny titel

Som visas ovan tar ekonomikonsulten ett större grepp över företagets hela ekonomi. Det är just helheten som gör att företagare anlitar dessa företag. De som tidigare anlitat en redovisningsbyrå, en företagscoach osv kan nu hitta allt under samma tak.

Titeln ”Ekonomikonsult” är däremot relativt ny. I Stockholm finns det ett par företag som har valt att titulera sig som detta. I många mellanstora städer så som Gävle och Örebro är det däremot svårare att hitta dessa företag. Delvis kan det bero på att titeln inte ännu etablerat sig som det självklara valet. Tjänsten finns alltså – men ibland under andra namn. 

8 Mar 2018