Regler och lagar finns för att skydda oss. Det är något som lätt glöms bort då det kommer till handel och i synnerhet handel ur ett globalt perspektiv. Värdepappersmarknaden har tidigare varit lite av vilda västern då det handlar om att olika länder har olika regler. För att skapa en trygg och rättvis handel så har man ett övergripande organ - EMIR - som använder sig av olika verktyg i syfte att få bort fusk och marknadsmissbruk.

Ett av de bästa verktygen för att nå syftet om schysst handel på värdepappersmarknaden handlar om att inblandade parter ska använda sig av en LEI-kod som en slags verifikation. En LEI-kod är en 20-siffrig alfanumerisk kod som man som företag - eller juridisk person - antingen beställer genom sin bank eller via ombud - sanktionerade och godkända av LEI RO - via internet.

Förenklat så kan man säga att en LEI-kod är ett digitalt fingeravtryck som verifierar och identifierar vilka företag som varit inblandade i en transaktion - det gör att bankerna kan skapa en transaktionshistorik som myndigheter, exempelvis Finansinspektionen, kan följa, granska och övervaka. varje LEI-kod är unik och kan endast användas en gång - men en giltighetstid på ett år. Som företag så kan man förlänga sitt avtal och därmed löpande få nya koder att använda sig av. Systemet med att använda en LEI-kod har fallit väl ut och det ha skapat en mer rättvis handel sett ur ett globalt perspektiv.

Så pass väl att man också kommit att skärpa kraven och inkludera fler inom vilka som ska använda sig av dessa. Sedan tredje januari i år - 2018 - så har nämligen även följande företag/juridiska personer ett krav på att använda sig av en LEI-kod att förhålla sig till:

Är din verksamhet inkluderad i de ökade kraven?

  • Företag som sysslar med handel med aktier, obligationer och använder sig av finansiella verktyg och som omsätter mer än tre miljoner per år.
  • Juridiska personer som handlar med derivat såsom exempelvis FX Forward, FX Swap, IRS, Futures och Options.
  • Juridiska personer som handlar med finansiella instrument som exempelvis aktier, obligationer, ETF, ADR och GDR.

Om du- och ditt företag faller in under någon av dessa kriterier så måste ni alltså ansöka om en LEI-kod för att kunna fortsätta er handel och bedriva den verksamhet ni hänger er åt. Låter krångligt? inte alls. Det finns dels webbtjänster - så kallade LOU:s - varifrån man kan ansöka, betala, erhålla och registrera en LEI-kod. Dels så kan man även gå via sin bank.

Normalt så får man en LEI-kod registrerad efter två arbetsdagar och kostnaden är delad i två - ett engångsbelopp och en summa man betalar årligen och som förlänger avtalet. Priset i sig är dock varierande och man kan göra gott i att undersöka avtalen/erbjudandena/tjänsterna innan man som företag/juridisk person bestämmer sig för var man ska ansöka om sin LEI-kod.

10 Apr 2018