Det finns tillfällen i livet som inte blir som man tänkt sig. I de flesta fall så handlar det om känslor och det faktum att man inte kan styra dessa. Du kan exempelvis inte veta hur du känner för en annan person om 20 år. Även om du idag älskar personen i fråga så kan det vara totalt motsatta känslor längre fram i tiden. Det är också en del av tjusningen med att vara människa och det är det som också ger livet lite extra krydda.

Vi är inga maskiner och vi är inga små isbitar som aldrig får visa - eller ändra - våra känslor. I vissa fall på gott - i andra lite mer ont. Det senare kan vi illustrera med en skilsmässa. Vi gifter oss och vi tror oss vara menade för varandra. Men, ju mer vatten som rinner under broarna - desto svårare blir det att hålla löftet. I Sverige är idag en skilsmässa ingenting att lyfta på ögonbrynen åt. Alla känner vi någon som skiljt sig, eller hur?

Värre är dock när skilsmässan i fråga blir full av konflikter. Det vanliga gäller bodelning och ekonomiska spörsmål - vem ska ha vad, hur mycket är värdet, hur gör vi med bil/båt/hus och så vidare. Sådana tvister går dock att lösa och därför så lämnar vi dessa åt sidan. Materiella ting går att ersätta. Det gör inte barn.

Ditt rättsskydd täcker en del av kostnaden

Tyvärr så har antalet vårdnadstvister ökat i Sverige. Varför detta sker är svårt att peka på, men faktum är att en vårdnadstvist nästan alltid slår hårdast mot barnen. Därför bör man tänka sig för både en- och två gånger innan man inleder en vårdnadstvist. Är det värt det, handlar det om min egen prestige, vill jag straffa min forne partner och är detta verkligen bäst för mina barn?

I många fall finns det ingen relevans i att inleda en vårdnadstvist och detta då den dels kostar pengar och dels också har en rätt säker utgång. Menas med detta: inleder du en vårdnadstvist av grumliga skäl som att din partner varit otrogen så kommer du av allt att döma att förlora tvisten. Han har betett sig bedrägligt ja - men är han per se en dålig pappa som en följd av detta? Tveksamt.

Rätten ser alltid från barnens synvinkel i samband med en vårdnadstvist och i och med detta så är det deras bästa som sätts i första rummet. I Sverige så har vi ratificerat FNs barnkonvention och det innebär rent praktisk att man - vid en vårdnadstvist - anser att barnet mår bäst av att båda föräldrarna har samma rätt, samma ansvar och lika stor rätt att träffa sina barn. Men, vi ska även säga att en vårdnadstvist i vissa fall är en absolut handling som måste ske.

Gällande priset så täcks det till stor del av rättsskyddet som finns i den hemförsäkring man tecknat. Tänk dock på att det kommer en självrisk och att det finns ett tak också. Du kommer att få betala en viss del ur egen ficka och gällande exempelvis ett juridiskt ombud så kan vi säga följande: bra jurister kostar pengar. Vill du verkligen vinna en vårdnadstvist så frå du också vara beredd på att det kommer att kosta.

Lär dig mer på https://www.vårdnadstvistt.se.

22 Nov 2018