Att som hyresgäster få chansen att köpa loss sitt hus från fastighetsägaren och ombilda lägenheterna till bostadsrätter kan för en del vara det man alltid drömt om, samtidigt som det för andra kan upplevas som onödigt krångel och ett slöseri med pengar. Många lockas av den tänkta värdeökningen efter ombildningen och tänker att man nu kan göra att klipp, andra är nöjda med att veta precis hur mycket pengar man betalar för sitt boende varje månad och att slippa håll koll på räntehöjningar och marknadens fluktuationer. Att ha skötseln av fastigheten under egen kontroll och bestämma om förbättringar och reparationer låter som en dröm för många luttrade hyresgäster till slappa fastighetsvärdar, samtidigt finns det många risker med att ta över en illa skött fastighet.

Möjlighet eller risk?

Om en fastighetsägare bestämmer sig för att avyttra en fastighet brukar han meddela detta till hyresgästerna och erbjuda dem att köpa huset och omvandla lägenheterna till bostadsrätter. Detta eftersom det pris en nybildad bostadsrättsförening kan betala oftast är högre än vad en andra fastighetsaktörer skulle erbjuda. Är de boende i huset inte intresserade går fastigheten över till en ny värd och vem det blir har hyresgästerna ingen kontroll över. I värsta fall följer lyxrenoveringar och hyreshöjningar, alternativt sämre skötsel av fastigheten med förfall som följd.

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Bostadsrätt kallas även insats och är en upplåtelseform där innehavaren som medlem i en bostadsrättsförening tillsammans med andra medlemmar äger rättigheten att nyttja sin bostad mot en avgift som avläggs till föreningen. Man äger alltså inte sin lägenhet utan man äger rätten att bo i den, utan tidsbegränsning skall tilläggas, förutsatt att man följer de av föreningen uppsatta ordningsreglerna och betalar den månatliga avgiften. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen och det är föreningen som ansvarar för underhåll och reparationer av fastigheten, som bekostas av medlemmarnas avgifter. Det är alltså ingen hyra det är frågan om utan kan mer ses som en gemensam pott som föreningen kan ta reparationskostnader och pengar till amorteringar på lån etc. Bostadsrättsföreningen har inget vinstintresse utan anpassar månadsavgiften till de utgifter man har, vilket gör boendet i bostadsrätt billigare än hyresrätt, förutsatt att man inte har jättelika bolån förstås. Medlemmarna i föreningen turas om att sitta i styrelsen och man har därmed som medlem stor möjlighet att påverka sitt boende jämfört med en hyresrättsinnehavare.

För och emot

En nackdel med bostadsrätten jämfört med hyresrätten är att man själv är ekonomiskt ansvarig för reparationer och fel som uppstår inom hemmets väggar. Däremot är man fri att göra om i lägenheten efter eget bevåg utan att behöva fråga om lov. En annan nackdel är om man har stora bolån och ständigt måste oroa sig för att räntan ska stiga, eller att värdet på lägenheten ska sjunka och man därmed riskerar att ha gjort en förlustaffär. Vid en ombildning till bostadsrätt köps dock bostadsrätten till ett billigare pris än marknadsvärdet, vilket oftast gör ombildningen till en plusaffär för den boende.

Som synes finns många för- och nackdelar att väga mot varandra när det gäller att ombilda till bostadsrätt. Det som får avgöra är hur stor trygghet man vill ha ekonomiskt på lång och kort sikt, samt hur mycket kontroll och även engagemang man är villig att ha i sitt boende. I slutändan finns många fördelar med båda upplåtelseformerna.

Läs mer här.

26 Oct 2017