Ibland kan man behöva dela ut broschyrer när man vill kunna nå många på en och samma gång. Det är inte alla gånger som man vet vilka personer som är intresserade av ens budskap, då kan man vilja nå så många som möjligt vid ett och samma tillfälle. Då kan det passa bäst att dela ut broschyrer till så många som möjligt, till exempel på en tågstation, där många passerar samtidigt, vid en galleria eller vid någon annan knytpunkt.

Besöker man en mässa vill man synas så mycket det bara är möjligt. Då kanske man önskar sig stora affischer som drar till sig uppmärksamhet så att så många vill komma till ens monter och få information om företaget. I samband med att de kommer för att de är nyfikna på företaget, kan man vilja dela ut information till dem och har man då marknadsföringsbroschyrer som man kan dela ut, så är det ju jättebra.

Gäller att hitta ett bra tryckeri

Men för att man ska komma så här långt, gäller det att man får sina marknadsföringsmaterial upptryckta. Känner man inte till något bra tryckeri, kan man googla "tryckeri" och sedan skriver man in den ort där man behöver tryckeriet. Så man skriver "tryckeri Stockholm" eller "tryckeri Göteborg" och så vidare, så att man får några kontaktuppgifter till tryckeri som man vill kunna anlita för sitt material. Sedan är det bara att ta kontakt och fråga om vilka erbjudanden som de har.

Vilka material till mässa?

Vilka material kan man behöva till mässan? Ska man ha en egen plats dit ens kunder ska känna sig attraherade att komma och få information om företaget. Då kan man behöva en monterdisk så att man har ett utrymme för att ställa all slags informationsmaterial, broschyrer, visitkort och allt sådant. Man kanske vill ha en roll-up, med företagets logga, man kan till och med lägga ut ett eget golv och egen vägg med egen design, logga och alla de färger sm man vill bli förknippade med. Kanske man vill ha en egen screen med eget tryck, bild, logga eller sådana saker som gör att folk dras till ens monter.

Många tryckerier har brett sortiment

Det är inte alla tryckerier som har dessa möjligheter. Många tryckerier har därför sett till att bredda sitt sortiment så att man har möjligheten att tillgodose alla de olika behov av tryckta skyltar, väggar, golv och andra saker som man kan behöva till en mässa så att ens monter blir sedd och väcker uppmärksamhet.

14 Nov 2019