Sida 2

Då företaget får svårt betala sina skulder

25 aug 2019

Det kan vända fort för ett företag som annars är ett ganska stadigt företag. Även de stora kan falla omkull om omständigheterna förändras i ett slag. För att inte det ska hända, krävs att man som företag har sparat mycket och har stora kapital och tillgångar som man kan frigöra ifall något skulle hända. Vi lever i en mycket föränderlig omvärld och saker och ting kan plötsligt förändras på sätt som är svåra att förutse. Därför bör alla som leder företag, vara beredd på att allt kan hända och ha en plan B, om inte plan A fungerar som man önskar.

Om räkningarna är för många

Skulle man hamna i den situationen att räkningarna blir för många, finns det några saker som man kan göra. Det gäller att ha lite is i magen och hellre se möjligheterna istället för att stirra sig blind på omständigheter som talar för en kommande bankrutt. Här går vi igenom vad man kan göra när det kniper.

  1. Förhandla om fakturor och betalningar – alla kan förhandla med sin leverantör. Ser man i god tid att man får svårt att betala sina fakturor, kan man be om anstånd så att man kanske får längre tid på sig att betala sina räkningar. Många skäms för att inte ha möjligheten att betala sina räkningar i tid. Om man bara kommer ur den skammen, kan man i stället förhandla med den som man är skyldig pengar och be om en förlängd betalningstid. Det brukar hjälpa.
  2. Ta lån för att betala leverantörer – om man inte kan förhandla om en längre betalningstid av sina fakturor, kan man alltid försöka få lån för att betala sina räkningar. Ofta blir man tvungen att godkänna en högre ränta, då många långivare inte gillar tanken på att man betalar räkningar med ett lån. De vill helst se att pengarna används till investeringar, till exempel.
  3. Sälja delar av företaget – får man svårt att betala sina räkningar, kan man alltid försöka få in fräscha pengar genom att sälja någon del av sitt företag, eller sälja maskiner eller redskap som man inte behöver. Vissa väljer också att avskesa personal.
  4. Ansöka om företagsrekonstruktion – om inget av det ovanstående hjälper kan man alltid ansöka om en företagsrekonstruktion. Det gör man hos tingsrätten, som sedan utser en företagsrekonstruktör. Den juristen får då möjlighet att utreda vilka förutsättningar som företaget har att överleva. Man förhandlar med leverantörer som har fodringar och kan bestämmma att de inte kan få betalt under den tiden som det pågår en företagsrekonstruktion.
  5. Gå i konkurs – om ingenting hjälper, och en företagsrekonstruktion inte fungerar, då blir företaget till sist tvunget att gå i konkurs. Det är en ganska stor förlust, inte bara för företaget självt, utan även för samhället är det en förlust om ett företag måste göra sig av med anställda.

Vad är detaljhandel?

22 aug 2019

Vad är detaljhandel?

Detaljhandeln är alltid en stor och betydande del av ett lands ekonomi,  men vad är detaljhandel egentligen? Här bjuder vi på en enkel genomgång av begreppet.

Detaljhandel kan i korta drag definieras på det här sättet: försäljning av varor i små kvantiteter till de slutgiltiga konsumenterna. Detta sker traditionellt i en butik, men har i allt större grad flyttat till internet, där amerikanska Amazon är en stor dominant.

detaljhandel, butik

Kallades förr i tiden minuthandel

Tidigare kallades detaljhandel ofta minuthandel. Anledningen till det är att ordet ”minut” betecknar smådelar, till skillnad från hela partier av samma varor. Dessa större partier hanteras i vad som kallas partihandel eller tidigare grosshandel.

I Sverige har vi några betydande detaljhandelsföretag, även på internationell nivå som exempelvis IKEA (möbler), H&M (kläder). Internationellt är Wal-Mart (varuhus i USA) en dominant inom den traditionella butikdrivna detaljhandeln.

Utvecklingen går i högt tempo

Om frågan ”vad ör detaljhandel” får ett svar idag så kommer svaret att vara helt annorlunda i framtiden. Just nu pågår en väldigt stor strukturomvandling  inom området. Under senare år har utvecklingen gått i en väldigt tydlig riktning: den digitala omställningen accelererar. Den främsta tillväxten inom detaljhandeln sker på nätet, vilket gör att många äldre affärsmodeller snabbt kan bli aktuella. PÅ bara sex år har runt 5 000 butiker inom sällanköpshandeln försvunnit. Näthandeln har dessutom gjort att konkurrensen från utlandet har ökat kraftigt. Den lokala lilla klädaffären på hörnet hamnar lätt i lönsamhetsproblem när konsumenten med några enkla klick kan få hem i stort sett vad om helst från hela världen. Att produktionen ofta sker i länder med låga kostnader gör konkurrensen ännu hårdare för den svenska lokala handeln.

Handel i butik lever vidare

Men handeln i butik är fortfarande långt  ifrån död. Merparten av detaljhandeln kommer under en överskådlig framtid att ske i fysiska butiker.

Vi lever i en digital era – och den utvecklingen kommer inte att ta slut. Handeln är en stor del av människors vardag och kommer därför vara allt viktigare för detaljhandeln att förhålla sig till denna utveckling.

Stor del av den totala konsumtionen

Mer än en  tredjedel av svenska hushålls konsumtion finns inom detaljhandeln. Men det ligger dock efter många andra branscher när det handlar om digitalisering. Spel, resor, film och musik är branscher som är betydligt mer digitaliserad än detaljhandel. E-handel med varor utgör i dag nio procent av den totala försäljningen och har växt med 20 procent mellan 2004 och 2017. Detta kan man genomföra med den totala detaljhandeln som växt med i genomsnitt fyra procent årligen under samma period.

Tips om du kan utveckla din affärsverksamhet kan du hitta hos en affärsutvecklare.

Välj rätt låssmed – annars kan det bli dyrt

14 aug 2019

Många har numret till sitt försäkringsbolag, bilbärgare och ett ICE-nummer inlagt på sin telefon. Men hur många har ett jour-nummer till en låssmed? Det borde vara lika självklart då det annars är lätt att råka anlita oseriösa företag när väl dörren är låst och det enda man vill är att snabbt komma in.

Oturen kan alltid vara framme, men genom att förbereda sig för olika olyckshändelser blir det lättare att hantera dem. Dessutom tar man generellt bättre beslut om planering redan finns. Det är orsaken till att man alltid bör ha ett nummer till en lokal låssmed på mobilen. Lägg ner lite tid på att jämföra och kontrollera de olika låssmederna i lugn och ro. Lägg in numret och var sedan säker på att du ringer ett seriöst företag när väl oturen är framme.

lås, låssmed

Tänk lokalt

Det är inte något stort jobb för en låssmed att bryta upp ett lås. Arbetsinsatsen brukar sällan vara mer än en timme. Det betyder att man bör söka upp någon som finns i närheten. Bor du i en stad med bara 100 000 invånare kan säkerligen företaget åka från ena sidan till den andra för att utföra jobbet. Men bor du i Stockholm kan ta riktigt långt tid för transporten. Detta inte minst om du ringer på en eftermiddag och de behöver ta sig igenom den rusningstrafik som karaktäriserar trafiken i Stockholm under denna tid.

Risken är helt enkelt att de inte vill komma ut eller att priset blir onödigt högt då du i så fall kan behöva betala för den tiden som de kör till ditt hem. Bor du exempelvis i Alby kan du söka efter en låssmed som är aktiv i den stadsdelen eller i en stadsdel i närheten. Att ta ”vilket företag som helst” från Stockholm kan alltså skapa problem.

Tänk tid

Det finns låssmeder som enbart jobbar 7 – 16. Det är främst de som installerarar och underhåller system men inte genomföra akuta servicejobb. Som privatperson är det betydligt bättre att välja ett företag som har ”öppet 24 timmar om dygnet”. Vilken tid på dygnet du än ringer så finns hjälpen tillgänglig.

Nu får man däremot räkna med att priset kan vara högre på kvällar, nätter och helger men huvudsaken är att man får hjälp. lassmedstockholm.nu/ är en prisvärd och erfaren låssmed. 

Tänk auktorisation

Den kanske allra viktigaste punkten är att söka upp ett företag som har auktorisation. Genom att välja en låssmed som är medlem i SLR ges en tydliga fördelar gällande tryggheten. Här kräver man exempelvis att medlemsföretagen ska ha mästarbrev, certifierad behörighet samt inte finnas i brotts- och belastningsregistret. Använd gärna deras sökfunktion för att hitta en behörig låssmed som följer organisationens riktlinjer. Den finns på slr.se och i rullistan kan man exempelvis välja att filtrera fram låssmeder från Stockholm, Gävle eller Gällivare. Enkelt och snabbt nås kontaktuppgifterna till de gällande företagen.

Behöver du hjälp med bokföringen?

25 jul 2019

Tycker du också att bokföring är både krångligt och tidsödande? Har man ett stort företag med många konton och behöver bokföra intäkterna på olika konton, behöver bokföra utgifter och intäkter enligt de olika konton som finns i företaget kan man behöva hjälp med det arbetet. Om inte, är risken stor för att man inte hinner med något annat arbete som behöver utföras i företaget. När ska du få tid till det som är kärnverksamheten i ditt arbete om all din tid går åt till bokföringsarbetet? Då är det bättre att låta ett företag som arbetar med det, få koncentrera sig på det arbetet, medan du i din tur kan koncentrera dig på det som är ditt egentliga arbete.

Så går det till anlita bokföringsbyrå

Om du bor till exempel i Uppsala och behöver en bokföringsbyrå som kan ta hand om det ekonomiska arbetet, kan du googla "bokföring Uppsala" så att du får tag i någon som kan arbetet just med bokföring och som arbetar i Uppsala. Sedan när du har fått några kontaktuppgifter till en bokföringsbyrå i Uppsala är det bara ta kontakt, fråga om referenser och offert, framför allt. Det är ju bra att kunna räkna på om det lönar sig att anlita bokföringsbyrån, över huvudtaget. Det måste ju gå ihop ekonomiskt också. Annars är det ju ingen idé. Visar det sig att de tar sådana priser att du har råd med dem, är det bara att gå vidare och kontrollera referenserna. Läs på så mycket du bara kan om både företaget och de personer som står bakom företaget. Det är mycket viktigt att de är pålitliga, noggranna, duktiga och har rätt utbildning och erfarenhet.

Välja rätt bokföringsbyrå

Har du fått tag i en bokförinsbyrå som du har fått goda referenser om, är det bara att anlita dem. Du kan ju prova dem, säg under tre månader och testa om hur det fungerar. Märker du att samarbetet går bra, är det bara att förlänga kontraktet med dem och har du tur har du fått tag i en pålitlig bokföringsbyrå som kan hjälpa dig med alla slags administrativa sysslor. Är det personer med ekonomisk utbildning kan de till exempel hjälpa dig att få drag i ekonomin så att du kan spara in på onödiga kostnader och kanske öka intäkterna. Man kan planera sitt sparande så att man får en bra ekonomisk buffert, ifall att något skulle hända i företaget. Så behöver man alla goda råd som man bara kan få.

Här hittar du billigt bokföringsprogram

6 jun 2019

Är du på jakt efter ett enkelt bokföringsprogram som du kan använda i din firma? Många egna företagare är dessvärre hänvisade till ganska komplicerade program som Visma, för fakturering, bokföring och betalning av fakturor, skatter och så vidare. Visma är både dyrt, krångligt och kräver att man som egen företagare sitter flera timmar och arbetar med bokföring – tyvärr är det det enda program som rekommenderas av konsulter som arbetar för Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum och som ges gratis till egen företagare. Det som egen företagare inte får veta är att det finns ett mycker enklare och billigt bokföringsprogram som är ett otroligt bra administrativt stöd just för egna företagare.

Allt kan skötas via mobilen

Säg att du arbetar som egen företagare. Du är ute på olika arbetsuppdrag, gör dina egna inköp, arbetar med ditt arbete, kommer på att du behöver sända faktura till sin uppdragsgivare och sedan bokföra det som intäkt i din firma. När du gör dina inköp, skannar du enkelt in dina kvitton genom att ta en bild i med kameran i din mobil. Sedan klickar du på en knapp som anger att kvittot ska bokföras som utgift i ett konto som heter utgifter. Med några klick är det gjort och kvittot är bokfört som en utgift i företaget. När du sedan tar betalt och sänder en faktura, kan bokföringsprogrammet skapa en faktura – i mobilen – och sedan sända den till din uppdragsgivare via e-post. Sedan bokförs den som intäkt i företaget när du får betalt, eller när du har skapat fakturan, beroende på hur du vill bokföra intäkterna (antingen som intäkter först när du fått betalt eller när fakturorna skapas). Du sköter allt i mobilen, enkelt, problemfritt, snabbt och utan att behöva betala dyra kostnader för att någon anställd ska göra det, eller någon dyr firma ska göra det åt dig. Istället gör du det själv och "gratis".

Leta billigt bokföringsprogram

Så hittar du en firma som erbjuder billiga bokföringsprogram; googla "billigt bokföringsprogram" så får du förslag av Google på sådana företag. Undvik Visma, som är ett både dyrt och komplicerat bokföringsprogram. Det krävs flera timmar som du dessvärre måste lägga för att kunna bokföra via deras datorprogram. Det finns mycket billigare och enklare bokföringsprogram som varken är dyra eller komplicerade och som är lätta att lära sig och som du kan ha med dig i din mobil. Det behövs verkligen ett enkelt bokföringsprogram som är billigt och som inte kräver flera timmars arbete av dig. Lycka till!

Så kan du rädda ekonomin i ditt företag

17 maj 2019

Är det svårt att få in de intäkter som du behöver? Har du vikande försäljning? Om intäkterna utbelir kan det antingen vara en tillfällig svacka. Det händer många företag. Har man en bra ekonomisk uppbackning i form av sparade pengar, och tillgångar som du kan ta av, om det händer, då är det inget problem. Men fortsätter försäljningen att vika är det inte bra om man inte hittar någon permanent lösning. Fortsätter det svåra ekonomiska läget bör man åtgärda problemet innan det blir omöjligt att betala alla skulder och ditt företag går i konkurs. Så vad kan man göra för att rädda ekonomin i företaget?

Sälja av lager

Har man ett stort lager kan man alltid sälja av det. Många har rena rama förmögenheter i sina lager. Har man ekonomiska problem är det ett av de första åtgärder som man kan göra, genom att sälja bort det som man har i sitt lager. Lyckas man med det frigör man pengar. Och många gånger kan de pengarna rädda en tillfällig svacka, men inte lösa ett större problem.

Minska personalen

En annan åtgärd, som inbringar en hel del och frigör resurser är att minska på personalstyrkan. Att sparka folk kan verka cyniskt, men rent krasst ekonomiskt inbringar det stora summor, vilket i ett nödläge kan vara nödvändigt tills man är på fötter på nytt.

Konsultera en expert

Förblir de ekonmiska problemen och har blivit permanenta kan man behöva ta in en ekonomisk konsult som kommer in och analyserar ekonomin i företaget med fräscha och nya ögon. En sådan person ser på sakernas tillstånd med andra ögon än den som inne i företaget och kanske har vant sig vid att saker och ting är på ett särskilt sätt i företaget. Man brukar ju prata om en viss företagskultur, som tyärr kan göra att man kan bli blind för ekonomiska åtgärder som kan vara bra för ett företag att genomföra.

Ansöka om betalningsanstånd

Har man en tillfällig brist på pengar kan man som företag ansöka om betalningsanstånd av Skatteverket. Det innebär att du under 1-2 månader får anstånd från att betala in de skatter som du annars ska göra. Även detta är en tillfällig lösning, inget som är permanent. Slipper man som företag betala skatt kan det hjälpa tillfälligt så att man kan fokusera på andra ekonmiska problem som man har och betala dem. När de akuta problemen är ur världen kanske man senare har möjlighet att betala sina skatteskulder.

Göra en företagsrekonstruktion

En mer permanent lösning på ett företags ekonomiska problem är att ansöka om att få göra en företagsrekonstruktion. Då sätter man hela företagets verksamhet på paus, medan en jurist genomför en grundlig analys av företaget och tar reda på vilka möjligheter som en omorganisation, effektivisering och rekonstruktion skulle kunna rädda företaget.

När du behöver skylt till företaget

15 maj 2019

Har du precis startat ditt företag? När man är ny som företagare är det inte alla saker som är på plats. Då får man ta alla saker som man kan behöva till företaget allt eftersom behovet ramlar in. Som en företagsskylt. Ofta tänker man inte på hur kunderna ser på det egna företaget, särskilt inte om man inte träffar sina kunder så ofta. Det lägger man däremot märke till, om de en gång kommer för att träffa en. Då kanske de inte hittar till adressen där företaget ligger. Då kanske man behöver en eller flera skyltar till företaget.

Viktigt marknadsföra företaget

Som alla företagare förr eller senare märker, är marknadsföring av företaget a och o. Det är bland det allra viktigaste som man som företagare kan göra. Helst bör ju alla som kommer i ens väg, få veta att företaget finns och vad företaget kan göra. Bland det första som kunderna bör känna till är ju att företaget överhuvud taget existerar och var man håller hus, så att de hittar till en. Eller så bör kontaktuppgifterna bli kända; hur når man dig som företagare? Så telefonnummer och e-postadress är viktigt. Har du någon logga? En logga som göra att den som ser den minns den är mycket viktig. 

Hela branscher arbetar med loggor

Ett företags logga är så viktig att den sysselsätter hela branscher som bara arbetar med utseendet på den; vilken färg ska den ha? Vilket typsnitt? Ska det finnas en figur? Hur ska den se ut? Det ligger också en hel del psykologi bakom en logga – färgerna påverkar den som ser den. Rött signalerar uppmärksamhet och passion, blått inger trygghet, grönt påminner om naturen, orange väcker uppmärksamhet och så vidare. Så om du har ett företag är det viktigt att skaffa en logga som ger rätt associationer hos dina kunder. Och skaffar du skyltar till företaget bör de alla ha företagets logga.

Varje skylt bär på ett budskap

Beroende på vilken slags skylt som du har tänkt skaffa till företaget är de alla del av en smart marknadsföring (förhoppningsvis) som gör kunderna medvetna både om att företaget existerar och vad företaget erbjuder, hur de hittar till företaget och det som företaget vill marknadsföra sig som. Är man ett ungt företag? Arbetar man inom reklam och marknadsföring, eller med finanser? Arbetar man med inredning, eller med byggjobb? Alla dessa aspekter är viktiga när man utformar sin skylt till företaget.

Bra med kontor till egna företaget

19 apr 2019

Har du eget företag? Behöver du en plats där du kan arbeta ostört? Det där har med hur duktig du är som egen företagare, om du kan arbeta disciplinerat var som helst. Om du till exempel har eget företag som tjänsteman och bara behöver en dator, ett skrivbord, en bekväm skrivbordsstol och papper och penna, för att kunna utföra ditt arbete, kan du ju arbeta var som helst. Du kan arbeta hemma, eller på ett café, eller så kanske du behöver ett eget kontor för att arbeta effektivt. Har man till exempel småbarn hemma, kan det vara omöjligt att arbeta hemma, då barnen kommer till en och pockar på ens uppmärksamhet. De förstår ju inte innebörden av att man arbetar, trots att man är hemma.

Då är det bättre med eget kontor

Är det så att du bor i villa, kostar det inte mycket att bygga till exempel en Friggebod, eller Attefallshus och placera det på den egna tomten. På så sätt kan man skaffa sig ett eget kontor, även om man arbetar hemifrån. En Friggebod och Attefallshus kräver inget bygglov, men däremot vill kommunernas stadsbyggnadskontor få in en bygganmälan om att man skaffar sig en Friggebod eller Attefallshus. Vill man inte själv bygga en sådan själv, på egen hand , från grunden, kan man köpa nyckelfärdiga sådana Friggebodar eller Attefallshus, om man så vill. Det går då mycket snabbare att få ett sådant kontor i en sådan och man slipper vänta.

Sedan är det bara möblera kontoret

När man väl har skaffat sig en Friggebod eller Attefallshuset, är det sedan bara att möblera kontoret. Har man då bränt en del pengar på att bygga kontoret kan man behöva köpa billigare kontorsmöbler utan att behöva pruta på kvaliteten. Som tur är finns det begagnade kontorsmöbler i Stockholm som man kan skaffa sig. Det kostar mindre, är lika bra som att köpa helt nya kontorsmöbler och det är bra mycket mer miljövänligt att köpa sådant som är begagnat än att köpa helt nya möbler. Det är helt onödigt att köpa nya möbler, då det krävs så mycket mer resurser att tillverka nytt än att någon annan använder det som redan finns.

Så hittar du begagnade kontorsmöbler

Du kan börja med att googla "begagnade kontorsmöbler Stockholm" så att du får en uppfattning om hur många det är som kan leverera begagnade kontorsmöbler just i Stockholm. Är det inte i Stockholm som du önskar dig begagnade kontorsmöbler så skriver du in den ort där du behöver dem. Lycka till!

Juridisk hjälp med företaget

30 mar 2019

Att driva ett eget företag är inte bara att ägna sig åt det man är bäst på. Ibland kan det faktiskt kännas tvärtom. All tid verkar gå åt till att göra bokföring, springa på möten och försöka få affärerna att gå ihop. Den kunskap som utgör själva grunden för företaget, om det nu är ett hantverk som målning eller snickeri, eller kanske någonting kreativt som målning eller musicerande, ställs nästan i andra rummet när man kämpar för att hålla näsan ovanför ytan som företagare.

Man behöver ta hjälp som företagare

Många finner att det bästa sättet att klara att driva ett företag och samtidigt kunna fokusera på kärnverksamheten är att anlita hjälp med bokföring och redovisning. För många egenföretagare blir det en räddning som gör att de hittar tillbaka till glädjen med sitt arbete och kan koncentrera sig på att arbeta och hitta nya kunder.

Många lagar kring företagande och konsumenträtt

På samma sätt som man anlitar en redovisningsbyrå för att hjälpa till med företagets bokföring kan ett företag även dra nytta av att knyta en advokatbyrå till sig. Det finns många lagar kring egenföretagande och driver man en verksamhet där man till exempel utför hantverk eller andra servicetjänster mot kund så finns det en rad lagar och regler man måste ha koll på. Dessutom är det lätt att man som egenföretagare hamnar i konflikt med till exempel en missnöjd kund eller en kund som inte betalar.

Vem hjälper dig?

Vem vänder du dig till om du som företagare till exempel blir indragen i en rättstvist? Många företagare vet inte svaret på den frågan, och det är allvarligt. Ibland kan man behöva komma i kontakt med en advokat med mycket kort varsel, vilket kan göra att man tar första bästa byrå som dyker upp på Google.

Att välja en advokatbyrå med rätt kvalifikationer

Vilken advokatbyrå man anlitar har stor betydelse för hur man som företagare klarar sig i ett tvistemål. För det första gäller det att advokatbyrån du anlitar har väldokumenterade och djupa kunskaper i företagsjuridik och konsumenträtt. Många advokatbyråer erbjuder hjälp för företagare, men hur vet du vilken byrå som kan hjälpa dig på bästa sätt? Det enda sättet att ta reda på det är egentligen att ringa runt och ställa frågor och försöka skapa dig en bild av vad för slags byrå du har att göra med. https://www.salmipartners.se/ är ett exempel på en etablerad advokatbyrå i Stockholm.

Stå förberedd som företagare

Att ta hjälp med frågor kring budget och juridik är ett måste för en företagare som vill hålla kursen mot framtiden. Det är lätt att drunkna i frågor som inte har med företagets kärnverksamhet att göra, och att ta in extern hjälp blir för många företagare en livboj. Vill du stå rustad inför ett oförutsett scenario där du plötsligt behöver en advokatbyrå, börja sondera terrängen redan idag.

Får pengar över till roligare saker än elräkningen

26 mar 2019

Tycker du att du betalar mycket, kanske alldeles för mycket till din elräkning? Då kanske det är välkommet att tänka på att det finns knep och sätt som en gång för alla kan sänka den kostnaden. Det är för de flesta något som vi strävar efter, att få ner kostnaderna. Det sägs ju att om man inte kan öka inkomsterna bör man minska kostnaderna om vi vill ha mer pengar över. Det brukar vara svårare att öka inkomsterna än att sänka kostnaderna så därför koncentrerar vi oss till det senare. 

1. Släng mindre mat

Det gemensamma matsvinnet kostar oss människor en hel del. När det kommer till miljön kostar det även de gemensamma resurser som jorden kan förse oss med. Vi lever ju alla av vad jorden kan ge oss. Vad gör vi när de tar slut? Om vi inte ställer om så att vi använder mer av de slags resurser som är förnybara kommer vi till sist att inte ha resurser till det som vi alla behöver. En fjärdedel av de resurser som vi överanvänder, går åt till att frambringa livsmedel. Ska vi kunna få ner det, måste vi minska svinent av livsmedel. Vi måste slänga mindre mängd mat helt enkelt.

2. Köp inte nya kläder

Ett annat sätt att både minska kostnaderna för vår egen privatekonomi är att köpa mindre mängd kläder. är vi trötta på de kläder vi redan har, kan vi skänka eller sälja dem till second hand branschen och köpa avlagda kläder där. De begagnade kläderna kostar betydligt mindre än de nya i affären. Du gör både miljön bättre, men även din egen ekonomin bättre på så sätt.

3. Åk mer kollektivt

Om du bara kan, åk så mycket kollektiv trafik som du kan. Genom att lämna bilen hemma, sparar du på besinkostnaderna. Det är dyrt att tanka bilen och det finns en mening med det. Att använda fossila bränslen är direkt skadligt för jorden och gör att nivåerna på växthusgaser, som medför en global uppvärmning bara ökar. Det är skadligt framför allt för din plånbok. Genom att lämna bilen hemma och enbart åka kollektivt minskar du dina utgifter.

4. Få ner uppvärmningskostnaderna

Den som är villaägare har sin enskilt största kostnad på uppvärmning av villan. Den kan du sänka på ett smart sätt och det är genom att skaffa dig solpaneler som ger dig el. Även om installation och anskaffande av solpaneler kostar en del, kommer solpanelerna vara med och sänka din elräkning mycket kraftigt, till sist kommer det att betala sig självt. Behöver du en elektriker i Norrköping? Läs mer här.

Vad innebär digital redovisning?

14 mar 2019

Med digitala lösningar kan företredovisningag kommunicera och få hjälp av redovisningsföretag oavsett var man befinner sig i Sverige. Man scannar eller fotar av kvitton och skickar dessa sedan digitalt vidare. Fördelarna är många att välja så kallad digital redovisning men många efterfrågar ändå den personliga kontakten.

Ett flertal branscher har minst sagt ändrats kraftigt med internet och digitaliseringen i samhället. Detta gäller även redovisningsbranschen. Tidigare var företag tvungen att skriva ut alla papper, sammanställa dessa och sedan lämna över de för redovisning. På grund av detta valde många att anlita en lokal redovisningsfirma.

Idag kan allt mer ske digitalt vilket medför flera fördelar. Som företagare blir det lättare att ha kontroll på alla papper då allt sparas digitalt. De flesta fakturor kommer via E-faktura eller mail och är därmed direkt digitala. Resterande kan fotas eller scannas av.

Flexibelt med digitalredovisning

I och med att allt är digitalt spelar det inte heller lika stor roll var i landet som man får hjälp med sin redovisning. I princip kan ett företag i Stockholm få hjälp med digital redovisning av en firma i Malmö. Men ändå söker sig många efter digitala lösningar där man har företaget nära. För fortfarande finns vissa fördelar med lokalt anknutna företag.

Ett redovisningsföretag i Stockholm sammanfattar detta behov med att det kan kännas tryggt att kunna komma in till kontoret och prata med den redovisningskonsult som har hand om redovisningen. För vissa räcker det med att ringa eller prata via skype men när det blir lite mer komplexa frågor kan det vara enklare att träffas. Detta inte minst om man ska diskutera olika ekonomiska lösningar eller om det uppstått problem i bokföringen.

Lokal digital redovisning – bästa av två världar

Digital redovisning har flera fördelar. För företagaren blir det lättare att ha kontroll på kvitton och övriga papper samtidigt som man själv får insyn i bokföringen direkt. Man kan även delvis ta över arbetet från redovisningsfirman förutsatt att man är överens om detta upplägg.

Väljer man ett lokalt företag får man fortfarande tillgång till den personliga kommunikationen. Det kanske inte efterfrågas speciellt ofta men när problemen uppstår kan det vara skönt att kunna åka över utan att det tar en hel dag i transporttid.

Detta har resulterat i att flera redovisningsföretag i Stockholm både marknadsförs lokalt som ett personligt och nära företag samtidigt som man marknadsför sig mot företag runt omred i Sverige tack vare den digitala lösningen. Här är ett företag som med stor framgång specialiserat sig på just detta område: digitalredovisning.nu

 

 

Investera i fastigheter

7 mar 2019

Fastigheter har länge varit en relativt säker bransch och det finns flera anledningar till detta. Det är fysiska tillgångar till skillnad från valutahandel och väderpapper. Ofta har fastigheter ganska långa kontraktstider vilket gör att det generallt ger ett stabilt kassaflöde och inte så stora svängningar. Det ger självklart en trygghet för investerare och sparare, dock bör man inte ha bråttom eftersom det generellt tar längre tid för kapitalet att växa. Om man tänker sig att spara på sikt är det faktiskt en infationsskyddad metod.

Trygg bransch med stora kassaflöden

Om man tänker sig en internationell marknad kan man tjäna bra med pengar på fastigheter om man hittar ett passaden objekt. I och med dagens ekonomiska utveckling i utvecklingsländer som till exempel många i Asien kan fastigheter vara klokt att satsa på. Det byggs fastigheter i rasande takt med stora och säkra kassaflöden som följd, vilket är mycket positivt för investerare.

Spara i REIT-fonder

Ett populärt sätt att investera i fastigheter är via REIT-bolag, vilket betyder Real Estate Investment Trust. Detta är bolag som är helt eller delvis befriade från bolagsskatt vilket gör dem väldigt fördelaktiga att satsa på för investerare världen över. En speciell REIT-lagstiftning reglerar detta i varje land. Många väljer någon REIT-fond med ett antal REIT-bolag i.

REIT är befriade från bolagsskatt

Anledningen till att de inte behöver betala bolagsskatt och drabbas av dubbel beskattning som brukligt, är att de måste dela ut delar av vinsten till investerarna. Efter detta måste investerarna själva betala in kapitalskatten direkt vid utdelningen. Placerare och investerare gynnas av att REIT-bolagen kan förvalta stora fastighetsportföljer. Det är ett mycket smart sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden.

Allt är offentligt så man kan enkelt följa utvecklingen av fastighetsobjekten i realtid. Det är även enkelt att utöka eller minska sina poster i börsnoterade fastighetsbolag, likt vanlig aktiehandel. Att investa i fastighetsfonder jämfört med vanliga fastighetsplaceringar kan vara fördelaktigt.

Placeringar på REIT-bolag fördelaktigt

Avkastningen på fastighetsmarknaden på börsen har visat sig vara mycket konkurrenskraftig jämfört med direkta fastighetsplaceringar.

Avkastningen på REIT-placeringar och direkta fastighetsplaceringar har visat att REIT-placeringarna ger bäst avkastning. Maastrichts universitet gjorde 2012  en undersökning där det kom fram att avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden var omkring 4% högre än för direkta fastighetsplaceringar. Undersökningen basarades på åren 1999–2009. Det är talande siffror och även om undersökningen inte är färsk så är det inget som tyder på att det är sämre idag, snarare tvärtom. 

 

Inte ovanligt ha eget och arbeta som hantverkare

27 jan 2019

Det är inte helt ovanligt att starta eget om man är hantverkare. Ibland är det roligare att kamma hem vinsten om man ser vilka inkomster det ger att arbeta som eftertraktad målare, snickare, golvläggare eller kakelsättare. Många gånger blir det viktigt att odla bra kontakter med andra hantverkare eftersom kunderna helst vill att någon annan håller i kontakten och planerar renoveringsarbetet åt dem. Antingen gäller det då att anställa de olika VVS-montörerna (rörmokarna), elektrikerna eller kakelsättarna som man kan behöva då till en helrenovering av kök eller badrum. Om man själv är målare, är det de yrkena som man kan behöva anlita för att kunna erbjuda totalentreprenad till kunder.

Populärt med DIY

Det finns ju en stor uppsjö numera med alla slags program och tips och råd om DIY, man ska renovera på egen hand. Det är dessvärre inte alla gånger som det blir så lyckat det hela. Det gäller att man har gjort arbetet några gånger. Tapetsera till exempel, det kanske inte ser särskilt svårt ut, och de flesta tapeter kommer färdigt utskurna och färdiglimmade. Det svåra är att lyckas tapetsera rummets hörn, utan att tapeten hänger sig, blir bucklig och ful. Andra ställen som det kan vara svårt, är vid strömbrytare och uttag. Det gäller då att man är noggrann och vet vad man gör. Bland det viktigaste som gäller är att inte ha bråttom. Och att inte slarva. Det är inte helt ovanligt att man som målare får rädda inredning, som lekmännen har försökt göra på egen hand. Särskilt renoveringar när det kommer till tak, golv och rörmokeri är känsliga för felaktiga renoveringar eller åtgärder. Det är inte en tillfällighet att de olika försäkringsbolagen inte betalar ut för renoveringar som lekmän har gjort på egen hand. Man kan inte göra vad som helst hemma och ha någon annan att betala för misstagen.

Då är det viktigt att påtala riskerna för kunder

Så som hantverkare är det viktigt att påtala detta för alla dem som man kommer i kontakt med. Att överlåta åt proffsen det arbete som de kan är bland det vettigaste, och man önskar att fler förstod hur viktigt det är, trots alla program som påstår motsatsen. För att kunna belägga skillnaderna för sina kunder är det viktigt att vara så pedagogisk man bara kan och påtala vilka konsekvenser de egna reparationerna och renoveringarna kan få. 

Ska man få kunderna att alltmer anlita professionella hantverkare är det viktigt att de ser skillnaden på det som är gjort av yrkesmän och kvinnor och det som lekmän gör. Här kan du läsa mer om målare i Uppsala på: http://www.målareuppsala.net.

Det har blivit billigare att gå till tandläkaren

17 jan 2019

Att gå till tandläkaren regelbundet är något som de flesta vet att de borde, men som man lätt ”glömmer bort” mellan varven. För många av oss var det tyvärr alltför länge sedan vi gick och fick våra tänder undersökta, och även om det kan kännas som att man har bra koll på sina tänder är det inte säkert att det förblir så. Vissa tandsjukdomar, som karies, kan komma smygande utan att man märker det, tills det en dag börjar göra ont. Då blir ett tandläkarbesök genast en dyrare historia, och man ångrar att man inte gått och undersökt tänderna tidigare.

Vissa klagar på att det är dyrt att gå till tandläkaren. De kanske blir glada att höra att tandvårdsstödet faktiskt höjdes med 100% under 2018. Regeringen hoppas att en fördubbling av tandvårdsbidraget ska få fler att gå på regelbundna undersökningar och på så vis förebygga problem med tänderna. Åldersgränsen för gratis tandvård har även den höjts lite i taget de senaste åren, och från och med 1 januari 2019 har man gratis tandvård till och med det år man fyller 24.

Ingen ursäkt att inte gå till tandläkaren

Ta en ung person bosatt i Bromma i norra Stockholm. I Bromma bor drygt 70 000 människor, och det stora kundunderlaget, som förutom Brommaborna även innefattar grannkommunerna Solna och Sundbyberg, har lockat många tandläkare att öppna klinik där. Bromma har med andra ord nästan ett överflöd av tandläkare, som på grund av konkurrensen lockar med låga priser. När åldersgränsen för gratis tandvård dessutom är så hög borde det ju verkligen vara ett incitament för unga människor att etablera en vana att gå till tandläkaren åtminstone någon gång per år.

Från och med det år man fyller 25 omfattas man sedan av det allmänna tandvårdsstödet, som alltså fördubblats. Mellan 25 och 29 års ålder får en ung person 300 kronor per år att använda till tandvård. Han eller hon kan dessutom spara sitt bidrag ett år och i stället välja att lägga 600 kronor på tandvård vartannat år, vilket gott täcker kostnaden för en tandläkarundersökning i Bromma. Det finns helt enkelt ingen ursäkt att inte ge sina tänder den omvårdnaden.

Allmänt tandvårdsstöd

Det allmänna tandvårdsstödet är alltså 300 kronor per år mellan 25 och 29 års ålder. Sedan sänks det till 300 kronor per år, tills det år man fyller 65, då det åter höjs tills 600 kronor. Som redan nämnts kan man dessutom spara ihop två bidrag och utnyttja dem tillsammans. Många svenskar tänker inte på bidraget, utan det dras automatiskt när man varit hos tandläkaren. Men genom att planera sina tandläkarbesök efter när tandvårdsstödet betalas ut kan man få bättre kontroll över sina tandläkarkostnader

Varje år den 1:a juli får man ett nytt tandvårdsbidrag. Man har då 300 kronor i tandvårdsstöd om man är under 29 år. Väntar man ett tår till får man den 1:a juli ytterligare 300 kronor. Det är då man bör gå till tandläkaren för en undersökning, eftersom den i princip då blir gratis. Man kan aldrig spara mer än två tandvårdsbidrag, så ett besök vartannat år är optimalt för den som inte har alltför stora problem med sina tänder.

Högkostnadsskydd

Skulle man behöva tandvård som är dyrare, finns ett högkostnadsskydd, som aktiveras när summan går över 3000 kronor. Man får då 50% av kostnaden betald av Försäkringskassan, som blir 85% efter 15000:-.

Högkostnadsskyddet gör att många kan klara ett dyrare ingrepp, men att gå till tandläkaren kan så klart ändå bli dyrt om man drabbas av svåra problem. Detta visar återigen hur viktigt det är att utnyttja sitt allmänna tandvårdsstöd och regelbundet låta undersöka sina tänder, så att man kan undvika svårare problem i framtiden.

Tycker du att bokföring är roligt?

12 dec 2018

Om du tycker att det är tråkigt och långrandigt med bokföring är du inte ensam om att tycka det. De flesta människor tycker det, om det inte är så att man gillar att arbeta med siffror, hålla reda på kvitton, fakturor, inkomst och utgifter – gillar man det, ska man absolut arbeta med bokföring. Är man en person som gillar ordning och reda, då ska man absolut arbeta med bokföring och revision. Det innebär nämligen att man synar inkomna kvitton, fakturor och räknar ihop summorna av inkomster och ställer dem mot utgifterna och räknar på om företaget har gått på plus eller minus.

Arbeta med siffror och ekonomi

Om du är av detta virke kommer du att få många uppdrag, om du så önskar. De flesta gillar inte det noggranna arbete som det innebär att hålla ordning på ekonomin åt andra. Säg att det är ett företag som arbetar med hästar. Hela dagarna är de ute i stallet och mockar. De rider hästarna och ger kurser åt barn och ungdomar som vill lära sig rida och hur de ska sköta om hästarna. Sedan kanske de arbetar med att föda upp nya hästar. Det innebär ganska så troligt mycket arbete ute i stallen. När de sedan kommer hem på kvällarna, kanske de behöver ta igen sig och pusta ut. Att då sätta sig med ekonomisk administration kan ta ut den sista energin som de hade. Då kan de lägga ut det på ett annat företag som är villig att anta det uppdraget.

Säg att du tar en viss procent av företagets inkomst

Om den företagaren som föder upp hästar drar in miljoner kronor om året, kanske du kan dra in flera 100.000-tals kronor på att sköta om bokföringen åt dem. Om vi också säger att du har 3 företag till, som du håller ordning på ekonomin kan du dra in minst en halv miljon kronor om året. Får du in dubbelt så många uppdrag, har du ett bra underlag för att anställa en person till som gör samma slags arbete som du gör. Det är väl en bra affärsidé?

Finns minst 1700 bokföringsfirmor i Stockholm

Att det är en bra marknad för bokföringsfirmor, har åtminstone 1.700 andra bokföringsfirmor som arbetar med detta i Stockholm. Marknaden är relativt stor, då det inte är många som kan bokföringens ädla konst. Att arbeta med detta innebär att man är noggrann och tycker det är roligt att arbeta med detta. Här kan du läsa mer om ett sådant företag.

← Äldre inlägg