Sida 2

När du behöver skylt till företaget

15 maj 2019

Har du precis startat ditt företag? När man är ny som företagare är det inte alla saker som är på plats. Då får man ta alla saker som man kan behöva till företaget allt eftersom behovet ramlar in. Som en företagsskylt. Ofta tänker man inte på hur kunderna ser på det egna företaget, särskilt inte om man inte träffar sina kunder så ofta. Det lägger man däremot märke till, om de en gång kommer för att träffa en. Då kanske de inte hittar till adressen där företaget ligger. Då kanske man behöver en eller flera skyltar till företaget.

Viktigt marknadsföra företaget

Som alla företagare förr eller senare märker, är marknadsföring av företaget a och o. Det är bland det allra viktigaste som man som företagare kan göra. Helst bör ju alla som kommer i ens väg, få veta att företaget finns och vad företaget kan göra. Bland det första som kunderna bör känna till är ju att företaget överhuvud taget existerar och var man håller hus, så att de hittar till en. Eller så bör kontaktuppgifterna bli kända; hur når man dig som företagare? Så telefonnummer och e-postadress är viktigt. Har du någon logga? En logga som göra att den som ser den minns den är mycket viktig. 

Hela branscher arbetar med loggor

Ett företags logga är så viktig att den sysselsätter hela branscher som bara arbetar med utseendet på den; vilken färg ska den ha? Vilket typsnitt? Ska det finnas en figur? Hur ska den se ut? Det ligger också en hel del psykologi bakom en logga – färgerna påverkar den som ser den. Rött signalerar uppmärksamhet och passion, blått inger trygghet, grönt påminner om naturen, orange väcker uppmärksamhet och så vidare. Så om du har ett företag är det viktigt att skaffa en logga som ger rätt associationer hos dina kunder. Och skaffar du skyltar till företaget bör de alla ha företagets logga.

Varje skylt bär på ett budskap

Beroende på vilken slags skylt som du har tänkt skaffa till företaget är de alla del av en smart marknadsföring (förhoppningsvis) som gör kunderna medvetna både om att företaget existerar och vad företaget erbjuder, hur de hittar till företaget och det som företaget vill marknadsföra sig som. Är man ett ungt företag? Arbetar man inom reklam och marknadsföring, eller med finanser? Arbetar man med inredning, eller med byggjobb? Alla dessa aspekter är viktiga när man utformar sin skylt till företaget.

Bra med kontor till egna företaget

19 apr 2019

Har du eget företag? Behöver du en plats där du kan arbeta ostört? Det där har med hur duktig du är som egen företagare, om du kan arbeta disciplinerat var som helst. Om du till exempel har eget företag som tjänsteman och bara behöver en dator, ett skrivbord, en bekväm skrivbordsstol och papper och penna, för att kunna utföra ditt arbete, kan du ju arbeta var som helst. Du kan arbeta hemma, eller på ett café, eller så kanske du behöver ett eget kontor för att arbeta effektivt. Har man till exempel småbarn hemma, kan det vara omöjligt att arbeta hemma, då barnen kommer till en och pockar på ens uppmärksamhet. De förstår ju inte innebörden av att man arbetar, trots att man är hemma.

Då är det bättre med eget kontor

Är det så att du bor i villa, kostar det inte mycket att bygga till exempel en Friggebod, eller Attefallshus och placera det på den egna tomten. På så sätt kan man skaffa sig ett eget kontor, även om man arbetar hemifrån. En Friggebod och Attefallshus kräver inget bygglov, men däremot vill kommunernas stadsbyggnadskontor få in en bygganmälan om att man skaffar sig en Friggebod eller Attefallshus. Vill man inte själv bygga en sådan själv, på egen hand , från grunden, kan man köpa nyckelfärdiga sådana Friggebodar eller Attefallshus, om man så vill. Det går då mycket snabbare att få ett sådant kontor i en sådan och man slipper vänta.

Sedan är det bara möblera kontoret

När man väl har skaffat sig en Friggebod eller Attefallshuset, är det sedan bara att möblera kontoret. Har man då bränt en del pengar på att bygga kontoret kan man behöva köpa billigare kontorsmöbler utan att behöva pruta på kvaliteten. Som tur är finns det begagnade kontorsmöbler i Stockholm som man kan skaffa sig. Det kostar mindre, är lika bra som att köpa helt nya kontorsmöbler och det är bra mycket mer miljövänligt att köpa sådant som är begagnat än att köpa helt nya möbler. Det är helt onödigt att köpa nya möbler, då det krävs så mycket mer resurser att tillverka nytt än att någon annan använder det som redan finns.

Så hittar du begagnade kontorsmöbler

Du kan börja med att googla "begagnade kontorsmöbler Stockholm" så att du får en uppfattning om hur många det är som kan leverera begagnade kontorsmöbler just i Stockholm. Är det inte i Stockholm som du önskar dig begagnade kontorsmöbler så skriver du in den ort där du behöver dem. Lycka till!

Juridisk hjälp med företaget

30 mar 2019

Att driva ett eget företag är inte bara att ägna sig åt det man är bäst på. Ibland kan det faktiskt kännas tvärtom. All tid verkar gå åt till att göra bokföring, springa på möten och försöka få affärerna att gå ihop. Den kunskap som utgör själva grunden för företaget, om det nu är ett hantverk som målning eller snickeri, eller kanske någonting kreativt som målning eller musicerande, ställs nästan i andra rummet när man kämpar för att hålla näsan ovanför ytan som företagare.

Man behöver ta hjälp som företagare

Många finner att det bästa sättet att klara att driva ett företag och samtidigt kunna fokusera på kärnverksamheten är att anlita hjälp med bokföring och redovisning. För många egenföretagare blir det en räddning som gör att de hittar tillbaka till glädjen med sitt arbete och kan koncentrera sig på att arbeta och hitta nya kunder.

Många lagar kring företagande och konsumenträtt

På samma sätt som man anlitar en redovisningsbyrå för att hjälpa till med företagets bokföring kan ett företag även dra nytta av att knyta en advokatbyrå till sig. Det finns många lagar kring egenföretagande och driver man en verksamhet där man till exempel utför hantverk eller andra servicetjänster mot kund så finns det en rad lagar och regler man måste ha koll på. Dessutom är det lätt att man som egenföretagare hamnar i konflikt med till exempel en missnöjd kund eller en kund som inte betalar.

Vem hjälper dig?

Vem vänder du dig till om du som företagare till exempel blir indragen i en rättstvist? Många företagare vet inte svaret på den frågan, och det är allvarligt. Ibland kan man behöva komma i kontakt med en advokat med mycket kort varsel, vilket kan göra att man tar första bästa byrå som dyker upp på Google.

Att välja en advokatbyrå med rätt kvalifikationer

Vilken advokatbyrå man anlitar har stor betydelse för hur man som företagare klarar sig i ett tvistemål. För det första gäller det att advokatbyrån du anlitar har väldokumenterade och djupa kunskaper i företagsjuridik och konsumenträtt. Många advokatbyråer erbjuder hjälp för företagare, men hur vet du vilken byrå som kan hjälpa dig på bästa sätt? Det enda sättet att ta reda på det är egentligen att ringa runt och ställa frågor och försöka skapa dig en bild av vad för slags byrå du har att göra med. https://www.salmipartners.se/ är ett exempel på en etablerad advokatbyrå i Stockholm.

Stå förberedd som företagare

Att ta hjälp med frågor kring budget och juridik är ett måste för en företagare som vill hålla kursen mot framtiden. Det är lätt att drunkna i frågor som inte har med företagets kärnverksamhet att göra, och att ta in extern hjälp blir för många företagare en livboj. Vill du stå rustad inför ett oförutsett scenario där du plötsligt behöver en advokatbyrå, börja sondera terrängen redan idag.

Får pengar över till roligare saker än elräkningen

26 mar 2019

Tycker du att du betalar mycket, kanske alldeles för mycket till din elräkning? Då kanske det är välkommet att tänka på att det finns knep och sätt som en gång för alla kan sänka den kostnaden. Det är för de flesta något som vi strävar efter, att få ner kostnaderna. Det sägs ju att om man inte kan öka inkomsterna bör man minska kostnaderna om vi vill ha mer pengar över. Det brukar vara svårare att öka inkomsterna än att sänka kostnaderna så därför koncentrerar vi oss till det senare. 

1. Släng mindre mat

Det gemensamma matsvinnet kostar oss människor en hel del. När det kommer till miljön kostar det även de gemensamma resurser som jorden kan förse oss med. Vi lever ju alla av vad jorden kan ge oss. Vad gör vi när de tar slut? Om vi inte ställer om så att vi använder mer av de slags resurser som är förnybara kommer vi till sist att inte ha resurser till det som vi alla behöver. En fjärdedel av de resurser som vi överanvänder, går åt till att frambringa livsmedel. Ska vi kunna få ner det, måste vi minska svinent av livsmedel. Vi måste slänga mindre mängd mat helt enkelt.

2. Köp inte nya kläder

Ett annat sätt att både minska kostnaderna för vår egen privatekonomi är att köpa mindre mängd kläder. är vi trötta på de kläder vi redan har, kan vi skänka eller sälja dem till second hand branschen och köpa avlagda kläder där. De begagnade kläderna kostar betydligt mindre än de nya i affären. Du gör både miljön bättre, men även din egen ekonomin bättre på så sätt.

3. Åk mer kollektivt

Om du bara kan, åk så mycket kollektiv trafik som du kan. Genom att lämna bilen hemma, sparar du på besinkostnaderna. Det är dyrt att tanka bilen och det finns en mening med det. Att använda fossila bränslen är direkt skadligt för jorden och gör att nivåerna på växthusgaser, som medför en global uppvärmning bara ökar. Det är skadligt framför allt för din plånbok. Genom att lämna bilen hemma och enbart åka kollektivt minskar du dina utgifter.

4. Få ner uppvärmningskostnaderna

Den som är villaägare har sin enskilt största kostnad på uppvärmning av villan. Den kan du sänka på ett smart sätt och det är genom att skaffa dig solpaneler som ger dig el. Även om installation och anskaffande av solpaneler kostar en del, kommer solpanelerna vara med och sänka din elräkning mycket kraftigt, till sist kommer det att betala sig självt. Behöver du en elektriker i Norrköping? Läs mer här.

Vad innebär digital redovisning?

14 mar 2019

Med digitala lösningar kan företredovisningag kommunicera och få hjälp av redovisningsföretag oavsett var man befinner sig i Sverige. Man scannar eller fotar av kvitton och skickar dessa sedan digitalt vidare. Fördelarna är många att välja så kallad digital redovisning men många efterfrågar ändå den personliga kontakten.

Ett flertal branscher har minst sagt ändrats kraftigt med internet och digitaliseringen i samhället. Detta gäller även redovisningsbranschen. Tidigare var företag tvungen att skriva ut alla papper, sammanställa dessa och sedan lämna över de för redovisning. På grund av detta valde många att anlita en lokal redovisningsfirma.

Idag kan allt mer ske digitalt vilket medför flera fördelar. Som företagare blir det lättare att ha kontroll på alla papper då allt sparas digitalt. De flesta fakturor kommer via E-faktura eller mail och är därmed direkt digitala. Resterande kan fotas eller scannas av.

Flexibelt med digitalredovisning

I och med att allt är digitalt spelar det inte heller lika stor roll var i landet som man får hjälp med sin redovisning. I princip kan ett företag i Stockholm få hjälp med digital redovisning av en firma i Malmö. Men ändå söker sig många efter digitala lösningar där man har företaget nära. För fortfarande finns vissa fördelar med lokalt anknutna företag.

Ett redovisningsföretag i Stockholm sammanfattar detta behov med att det kan kännas tryggt att kunna komma in till kontoret och prata med den redovisningskonsult som har hand om redovisningen. För vissa räcker det med att ringa eller prata via skype men när det blir lite mer komplexa frågor kan det vara enklare att träffas. Detta inte minst om man ska diskutera olika ekonomiska lösningar eller om det uppstått problem i bokföringen.

Lokal digital redovisning – bästa av två världar

Digital redovisning har flera fördelar. För företagaren blir det lättare att ha kontroll på kvitton och övriga papper samtidigt som man själv får insyn i bokföringen direkt. Man kan även delvis ta över arbetet från redovisningsfirman förutsatt att man är överens om detta upplägg.

Väljer man ett lokalt företag får man fortfarande tillgång till den personliga kommunikationen. Det kanske inte efterfrågas speciellt ofta men när problemen uppstår kan det vara skönt att kunna åka över utan att det tar en hel dag i transporttid.

Detta har resulterat i att flera redovisningsföretag i Stockholm både marknadsförs lokalt som ett personligt och nära företag samtidigt som man marknadsför sig mot företag runt omred i Sverige tack vare den digitala lösningen. Här är ett företag som med stor framgång specialiserat sig på just detta område: digitalredovisning.nu

 

 

Investera i fastigheter

7 mar 2019

Fastigheter har länge varit en relativt säker bransch och det finns flera anledningar till detta. Det är fysiska tillgångar till skillnad från valutahandel och väderpapper. Ofta har fastigheter ganska långa kontraktstider vilket gör att det generallt ger ett stabilt kassaflöde och inte så stora svängningar. Det ger självklart en trygghet för investerare och sparare, dock bör man inte ha bråttom eftersom det generellt tar längre tid för kapitalet att växa. Om man tänker sig att spara på sikt är det faktiskt en infationsskyddad metod.

Trygg bransch med stora kassaflöden

Om man tänker sig en internationell marknad kan man tjäna bra med pengar på fastigheter om man hittar ett passaden objekt. I och med dagens ekonomiska utveckling i utvecklingsländer som till exempel många i Asien kan fastigheter vara klokt att satsa på. Det byggs fastigheter i rasande takt med stora och säkra kassaflöden som följd, vilket är mycket positivt för investerare.

Spara i REIT-fonder

Ett populärt sätt att investera i fastigheter är via REIT-bolag, vilket betyder Real Estate Investment Trust. Detta är bolag som är helt eller delvis befriade från bolagsskatt vilket gör dem väldigt fördelaktiga att satsa på för investerare världen över. En speciell REIT-lagstiftning reglerar detta i varje land. Många väljer någon REIT-fond med ett antal REIT-bolag i.

REIT är befriade från bolagsskatt

Anledningen till att de inte behöver betala bolagsskatt och drabbas av dubbel beskattning som brukligt, är att de måste dela ut delar av vinsten till investerarna. Efter detta måste investerarna själva betala in kapitalskatten direkt vid utdelningen. Placerare och investerare gynnas av att REIT-bolagen kan förvalta stora fastighetsportföljer. Det är ett mycket smart sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden.

Allt är offentligt så man kan enkelt följa utvecklingen av fastighetsobjekten i realtid. Det är även enkelt att utöka eller minska sina poster i börsnoterade fastighetsbolag, likt vanlig aktiehandel. Att investa i fastighetsfonder jämfört med vanliga fastighetsplaceringar kan vara fördelaktigt.

Placeringar på REIT-bolag fördelaktigt

Avkastningen på fastighetsmarknaden på börsen har visat sig vara mycket konkurrenskraftig jämfört med direkta fastighetsplaceringar.

Avkastningen på REIT-placeringar och direkta fastighetsplaceringar har visat att REIT-placeringarna ger bäst avkastning. Maastrichts universitet gjorde 2012  en undersökning där det kom fram att avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden var omkring 4% högre än för direkta fastighetsplaceringar. Undersökningen basarades på åren 1999–2009. Det är talande siffror och även om undersökningen inte är färsk så är det inget som tyder på att det är sämre idag, snarare tvärtom. 

 

Inte ovanligt ha eget och arbeta som hantverkare

27 jan 2019

Det är inte helt ovanligt att starta eget om man är hantverkare. Ibland är det roligare att kamma hem vinsten om man ser vilka inkomster det ger att arbeta som eftertraktad målare, snickare, golvläggare eller kakelsättare. Många gånger blir det viktigt att odla bra kontakter med andra hantverkare eftersom kunderna helst vill att någon annan håller i kontakten och planerar renoveringsarbetet åt dem. Antingen gäller det då att anställa de olika VVS-montörerna (rörmokarna), elektrikerna eller kakelsättarna som man kan behöva då till en helrenovering av kök eller badrum. Om man själv är målare, är det de yrkena som man kan behöva anlita för att kunna erbjuda totalentreprenad till kunder.

Populärt med DIY

Det finns ju en stor uppsjö numera med alla slags program och tips och råd om DIY, man ska renovera på egen hand. Det är dessvärre inte alla gånger som det blir så lyckat det hela. Det gäller att man har gjort arbetet några gånger. Tapetsera till exempel, det kanske inte ser särskilt svårt ut, och de flesta tapeter kommer färdigt utskurna och färdiglimmade. Det svåra är att lyckas tapetsera rummets hörn, utan att tapeten hänger sig, blir bucklig och ful. Andra ställen som det kan vara svårt, är vid strömbrytare och uttag. Det gäller då att man är noggrann och vet vad man gör. Bland det viktigaste som gäller är att inte ha bråttom. Och att inte slarva. Det är inte helt ovanligt att man som målare får rädda inredning, som lekmännen har försökt göra på egen hand. Särskilt renoveringar när det kommer till tak, golv och rörmokeri är känsliga för felaktiga renoveringar eller åtgärder. Det är inte en tillfällighet att de olika försäkringsbolagen inte betalar ut för renoveringar som lekmän har gjort på egen hand. Man kan inte göra vad som helst hemma och ha någon annan att betala för misstagen.

Då är det viktigt att påtala riskerna för kunder

Så som hantverkare är det viktigt att påtala detta för alla dem som man kommer i kontakt med. Att överlåta åt proffsen det arbete som de kan är bland det vettigaste, och man önskar att fler förstod hur viktigt det är, trots alla program som påstår motsatsen. För att kunna belägga skillnaderna för sina kunder är det viktigt att vara så pedagogisk man bara kan och påtala vilka konsekvenser de egna reparationerna och renoveringarna kan få. 

Ska man få kunderna att alltmer anlita professionella hantverkare är det viktigt att de ser skillnaden på det som är gjort av yrkesmän och kvinnor och det som lekmän gör. Här kan du läsa mer om målare i Uppsala på: http://www.målareuppsala.net.

Det har blivit billigare att gå till tandläkaren

17 jan 2019

Att gå till tandläkaren regelbundet är något som de flesta vet att de borde, men som man lätt ”glömmer bort” mellan varven. För många av oss var det tyvärr alltför länge sedan vi gick och fick våra tänder undersökta, och även om det kan kännas som att man har bra koll på sina tänder är det inte säkert att det förblir så. Vissa tandsjukdomar, som karies, kan komma smygande utan att man märker det, tills det en dag börjar göra ont. Då blir ett tandläkarbesök genast en dyrare historia, och man ångrar att man inte gått och undersökt tänderna tidigare.

Vissa klagar på att det är dyrt att gå till tandläkaren. De kanske blir glada att höra att tandvårdsstödet faktiskt höjdes med 100% under 2018. Regeringen hoppas att en fördubbling av tandvårdsbidraget ska få fler att gå på regelbundna undersökningar och på så vis förebygga problem med tänderna. Åldersgränsen för gratis tandvård har även den höjts lite i taget de senaste åren, och från och med 1 januari 2019 har man gratis tandvård till och med det år man fyller 24.

Ingen ursäkt att inte gå till tandläkaren

Ta en ung person bosatt i Bromma i norra Stockholm. I Bromma bor drygt 70 000 människor, och det stora kundunderlaget, som förutom Brommaborna även innefattar grannkommunerna Solna och Sundbyberg, har lockat många tandläkare att öppna klinik där. Bromma har med andra ord nästan ett överflöd av tandläkare, som på grund av konkurrensen lockar med låga priser. När åldersgränsen för gratis tandvård dessutom är så hög borde det ju verkligen vara ett incitament för unga människor att etablera en vana att gå till tandläkaren åtminstone någon gång per år.

Från och med det år man fyller 25 omfattas man sedan av det allmänna tandvårdsstödet, som alltså fördubblats. Mellan 25 och 29 års ålder får en ung person 300 kronor per år att använda till tandvård. Han eller hon kan dessutom spara sitt bidrag ett år och i stället välja att lägga 600 kronor på tandvård vartannat år, vilket gott täcker kostnaden för en tandläkarundersökning i Bromma. Det finns helt enkelt ingen ursäkt att inte ge sina tänder den omvårdnaden.

Allmänt tandvårdsstöd

Det allmänna tandvårdsstödet är alltså 300 kronor per år mellan 25 och 29 års ålder. Sedan sänks det till 300 kronor per år, tills det år man fyller 65, då det åter höjs tills 600 kronor. Som redan nämnts kan man dessutom spara ihop två bidrag och utnyttja dem tillsammans. Många svenskar tänker inte på bidraget, utan det dras automatiskt när man varit hos tandläkaren. Men genom att planera sina tandläkarbesök efter när tandvårdsstödet betalas ut kan man få bättre kontroll över sina tandläkarkostnader

Varje år den 1:a juli får man ett nytt tandvårdsbidrag. Man har då 300 kronor i tandvårdsstöd om man är under 29 år. Väntar man ett tår till får man den 1:a juli ytterligare 300 kronor. Det är då man bör gå till tandläkaren för en undersökning, eftersom den i princip då blir gratis. Man kan aldrig spara mer än två tandvårdsbidrag, så ett besök vartannat år är optimalt för den som inte har alltför stora problem med sina tänder.

Högkostnadsskydd

Skulle man behöva tandvård som är dyrare, finns ett högkostnadsskydd, som aktiveras när summan går över 3000 kronor. Man får då 50% av kostnaden betald av Försäkringskassan, som blir 85% efter 15000:-.

Högkostnadsskyddet gör att många kan klara ett dyrare ingrepp, men att gå till tandläkaren kan så klart ändå bli dyrt om man drabbas av svåra problem. Detta visar återigen hur viktigt det är att utnyttja sitt allmänna tandvårdsstöd och regelbundet låta undersöka sina tänder, så att man kan undvika svårare problem i framtiden.

Tycker du att bokföring är roligt?

12 dec 2018

Om du tycker att det är tråkigt och långrandigt med bokföring är du inte ensam om att tycka det. De flesta människor tycker det, om det inte är så att man gillar att arbeta med siffror, hålla reda på kvitton, fakturor, inkomst och utgifter – gillar man det, ska man absolut arbeta med bokföring. Är man en person som gillar ordning och reda, då ska man absolut arbeta med bokföring och revision. Det innebär nämligen att man synar inkomna kvitton, fakturor och räknar ihop summorna av inkomster och ställer dem mot utgifterna och räknar på om företaget har gått på plus eller minus.

Arbeta med siffror och ekonomi

Om du är av detta virke kommer du att få många uppdrag, om du så önskar. De flesta gillar inte det noggranna arbete som det innebär att hålla ordning på ekonomin åt andra. Säg att det är ett företag som arbetar med hästar. Hela dagarna är de ute i stallet och mockar. De rider hästarna och ger kurser åt barn och ungdomar som vill lära sig rida och hur de ska sköta om hästarna. Sedan kanske de arbetar med att föda upp nya hästar. Det innebär ganska så troligt mycket arbete ute i stallen. När de sedan kommer hem på kvällarna, kanske de behöver ta igen sig och pusta ut. Att då sätta sig med ekonomisk administration kan ta ut den sista energin som de hade. Då kan de lägga ut det på ett annat företag som är villig att anta det uppdraget.

Säg att du tar en viss procent av företagets inkomst

Om den företagaren som föder upp hästar drar in miljoner kronor om året, kanske du kan dra in flera 100.000-tals kronor på att sköta om bokföringen åt dem. Om vi också säger att du har 3 företag till, som du håller ordning på ekonomin kan du dra in minst en halv miljon kronor om året. Får du in dubbelt så många uppdrag, har du ett bra underlag för att anställa en person till som gör samma slags arbete som du gör. Det är väl en bra affärsidé?

Finns minst 1700 bokföringsfirmor i Stockholm

Att det är en bra marknad för bokföringsfirmor, har åtminstone 1.700 andra bokföringsfirmor som arbetar med detta i Stockholm. Marknaden är relativt stor, då det inte är många som kan bokföringens ädla konst. Att arbeta med detta innebär att man är noggrann och tycker det är roligt att arbeta med detta. Här kan du läsa mer om ett sådant företag.

Är bokföring och deklarationer tråkiga?

28 nov 2018

Tillhör du de människorna som tycket att det är tråkigt att arbeta med ekonomi? Har man eget företag kan det vara en helt ny värld som öppnar sig i och med företagsstarten. Det är mycket att sätta sig in i. Bara bokföringen till exempel, kan vara svårt att lära sig. I alla fall om man inte är van vid att dokumentera sin egen ekonomi. Trots allt är just dokumentation av den egna ekonomin en bra förutsättning för att bli duktig på bokföring, eftersom bokföring är just det; dokumentation. Du skriver helt enkelt ner vart pengarna tar vägen, varifrån pengarna kommer in till företaget, och sedan skriver du upp hur mycket av vinsten som ska gå till Skatteverket.

Debet och kredit en bra början

Om du känner till debet och kredit och vad det står för, är det en bra början. Sedan finns det poster inom både debet och inom kredit som man kan spjälka upp dem med. Inom området som du har för debet, kan det finnas vissa kategorier som varje månad dyker upp. På samma sätt kan det vara med krediten. Då bör du bokföra dem enligt samma kriterier varje månad. När du har gjort det under ett år, kommer du ganska tydligt se ett mönster, och det är då som du kan börra göra något åt din ekonomi. Låt oss ta ett exempel; du kanske upptäcker att en av de leverantörer som du anlitar för den produktion som du utför i ditt företag tar stora kostnader i anspråk. Då kan du vilja byta ut den leverantören till en billigare leverantör, som kanske levererar samma slags produkter men som tar mindre betalt. På det sättet kan du öka din vinst. Det är så de stora företagen ständigt gör, för att öka sin vinst.

Anlita en ekonom som hjälper dig

Sedan kan du anlita en ekonom som är expert på revision, bokföring och kan ge användbara tips och råd om hur du kan öka vinsterna, öka inkomsterna och sänka utgifterna, allt för att du ska få en så bra ekonomi som du bara kan. En erfaren ekonom kan visa på hur du kan investera, spara eller om du behöver anställa någon personal till ditt företag. En duktig ekonom kan visa hur du kan frigöra kapital till bra investeringar i ditt företag och hur du kan förmera det som du arbetar med. Ibland kan man vara "dumsnål" och stirra sig blind på siffror utan att tänka på att bakom siffrorna finns ett dussin antal förbättringar som du alltid kan göra. Läs mer här om en sådan ekonom.

Är en vårdnadstvist dyr?

22 nov 2018

Det finns tillfällen i livet som inte blir som man tänkt sig. I de flesta fall så handlar det om känslor och det faktum att man inte kan styra dessa. Du kan exempelvis inte veta hur du känner för en annan person om 20 år. Även om du idag älskar personen i fråga så kan det vara totalt motsatta känslor längre fram i tiden. Det är också en del av tjusningen med att vara människa och det är det som också ger livet lite extra krydda.

Vi är inga maskiner och vi är inga små isbitar som aldrig får visa - eller ändra - våra känslor. I vissa fall på gott - i andra lite mer ont. Det senare kan vi illustrera med en skilsmässa. Vi gifter oss och vi tror oss vara menade för varandra. Men, ju mer vatten som rinner under broarna - desto svårare blir det att hålla löftet. I Sverige är idag en skilsmässa ingenting att lyfta på ögonbrynen åt. Alla känner vi någon som skiljt sig, eller hur?

Värre är dock när skilsmässan i fråga blir full av konflikter. Det vanliga gäller bodelning och ekonomiska spörsmål - vem ska ha vad, hur mycket är värdet, hur gör vi med bil/båt/hus och så vidare. Sådana tvister går dock att lösa och därför så lämnar vi dessa åt sidan. Materiella ting går att ersätta. Det gör inte barn.

Ditt rättsskydd täcker en del av kostnaden

Tyvärr så har antalet vårdnadstvister ökat i Sverige. Varför detta sker är svårt att peka på, men faktum är att en vårdnadstvist nästan alltid slår hårdast mot barnen. Därför bör man tänka sig för både en- och två gånger innan man inleder en vårdnadstvist. Är det värt det, handlar det om min egen prestige, vill jag straffa min forne partner och är detta verkligen bäst för mina barn?

I många fall finns det ingen relevans i att inleda en vårdnadstvist och detta då den dels kostar pengar och dels också har en rätt säker utgång. Menas med detta: inleder du en vårdnadstvist av grumliga skäl som att din partner varit otrogen så kommer du av allt att döma att förlora tvisten. Han har betett sig bedrägligt ja - men är han per se en dålig pappa som en följd av detta? Tveksamt.

Rätten ser alltid från barnens synvinkel i samband med en vårdnadstvist och i och med detta så är det deras bästa som sätts i första rummet. I Sverige så har vi ratificerat FNs barnkonvention och det innebär rent praktisk att man - vid en vårdnadstvist - anser att barnet mår bäst av att båda föräldrarna har samma rätt, samma ansvar och lika stor rätt att träffa sina barn. Men, vi ska även säga att en vårdnadstvist i vissa fall är en absolut handling som måste ske.

Gällande priset så täcks det till stor del av rättsskyddet som finns i den hemförsäkring man tecknat. Tänk dock på att det kommer en självrisk och att det finns ett tak också. Du kommer att få betala en viss del ur egen ficka och gällande exempelvis ett juridiskt ombud så kan vi säga följande: bra jurister kostar pengar. Vill du verkligen vinna en vårdnadstvist så frå du också vara beredd på att det kommer att kosta.

Lär dig mer på https://www.vårdnadstvistt.se.

Tänk om du skulle bli misstänkt för något brott

18 nov 2018

Vi leker med tanken att du lever ditt liv i godan ro, du arbetar på vardagarna och på helgerna gör du roliga saker. Du gör ungefär som alla andra, du är varken ett helgon men heller ingen buse. Du arbetar och stretar med ditt eget företag och anar ingenting. Plötsligt kommer polisen och hämtar dig. Du blir körd i polisbil till ett polishus. Där sätter de dig i ett förhörsrum. De låter dig sitta där och svettas innan de kommer in och förklarar att de har sett dig slå en annan man senaste lördag. Den som blev slagen har pekat ut dig. Nu ligger stackaren på sjukhus och har blivit rejält slagen i huvudet och kroppen. När polisen sitter där och berättar detta, drar du dig till minnes att du minsann var ute på krogen i helgen. Men vad var det som egentligen hände?

Du behöver en erfaren brottmålsadvokat

Medan du sitter där och polisen vill veta vad som hände, märker du att de minsann har bestämt sig för att det är du som är den som har misshandlat personen, som nu ligger på sjukhuset. Dessutom är de misstänksamma mot dig eftersom det dessutom visar sig att du har svart bälte i karate, och är inte den stackaren som blev utsatt för misshandeln slagen på sätt som liknar karatesparkar och karateslag. Medan du ihärdigt nekar till att brottet att ha grovt misshandlat mannen som ligger med stora skador på sjukhuset, inser du att det du mest av allt behöver är en brottmålsadvokat.

När du väl har hämtat dig från chocken över att bli anklagad för ett brott som du är säker på att du inte har begått, inser du att du inte kommer att få någon hjälp av de poliser som har bestämt sig för att det är du som är skyldig till brottet. Vad ska du göra? Egentligen finns det inte så mycekt som du kan göra, framför allt inte om polisen vägrar släppa dig. Du kanske är med om en häktesförhandling, där polisen menar att du minsann kan försvåra för deras utredning om tingsrätten låter dig gå. Du sitter där du sitter på häktet.

En duktig brottmålsadvokat gör en egen utredning

Däremot kan din advokat göra mycket; kanske ta reda på hur mycket offret faktiskt såg när han blev slagen. Vad var ljusförhållandena? Fanns det någon chans att han kom ihåg fel person? Togs det något DNA-prov på offret efter misshandeln? Om det inte fanns ditt DNA på offret finns det en risk att det faktiskt var någon annan som slog det stackars offret. Finns det något vittne som såg dig på en helt annan plats än där offret säger att du befann dig? Allt sådant bör din brottmålsadvokat ta reda på så att du kan få gå från häktet. Här kan du läsa om en brottmålsadvokat som arbetar med liknande fall som detta. Klicka på denna länk.

Ska du använda offerttjänst – eller inte?

11 nov 2018

Att som företagare anmäla sig till en offerttjänst är snabbt och smidigt. Du slipper jaga kunder då offerterna automatiskt kommer komma till dig. Bästa lösningen? Nej inte nödvändigtvis. Det finns fördelar och nackdelar med denna marknadsföringsväg.

För att sätta det i en kontext tas en flyttfirma i Märsta som ett exempel.

Ja – Du bör använda offerttjänst

Du har drivit din flyttfirma i ett par år och behöver utöka kundkretsen. Kanske har du märkt att konkurrensen blivit hårdare genom att ännu en flyttfirma startats i närheten. Det kan därmed vara en möjlighet att marknadsföra sig via denna kanal.

Har du en flyttfirma som har priset som en tydlig konkurrensfördel så är även offerttjänster mycket fördelaktiga. De kunder som använder dessa gör det först och främst för att jämföra priser. Man anser att det egentligen inte spelar någon roll vilka flyttfirma som används i Märsta och låter därmed enbart priset avgöra. Är ni billigast, bland de som jämförs, kan kunderna absolut strömma till.

Nej – Undvik offerttjänst

Att vara med på offertsida kostar en del. Hur priset beräknas är något olika men det är knappast gratis. Är du beredd att betala pengar för att få in fler förfrågningar? Ja, det kan låta som en bra väg men kom ihåg att samma förfrågan även går till en rad andra flyttfirmor. Det blir därmed en kamp om kunden. Konverteringsgraden på dessa förfrågningar kommer därmed kunna bli riktigt låg.

Kom även ihåg att många kunder som använder dessa tjänster enbart gör det för att hitta bäst pris. Är det dessa kunder som du primärt vill ha? Kunder som inte alltid ser till kvalité, service eller kringliggande tjänster. Vilka kunder vill du ha?

Så fungerar det

En person som bor i Märsta vill ha hjälp av en flyttfirma. Personen går in på offerttjänst och anger vilken hjälp som önskas (flytthjälp), datum samt var i landet man vill ha hjälpen. Denna information skickas in till offerttjänsten som sedan blixtsnabbt skickar vidare ut det till de flyttfirmor som samarbetar med dem.

De i sin tur får sätta ihop en offert av informationen och skicka tillbaka till offerttjänsten som ger ut den till kunden. Detta förväntas ta 24-48 timmar, något olika beroende på vilka krav som tjänsten har på samarbetande parter.

Som kund kan man därmed få in offerter från flera företag på en och samma gång. Ett enkelt sätt att ställa de olika flyttfirmorna mot varandra och på detta sätt hitta lägsta pris.

Välj rätt affärssystem som småföretagare

4 nov 2018

Som småföretagare kan det finns en stor fördel att låta arbetet flöda via ett affärssystem. Ett system som kopplar samman försäljning, kundkontakter, ordrar, fakturor m.m. Det brukar förklaras som ett system som ger dig rätt underlag för rätt beslut. Detta genom att systemet ger dig överblick över ekonomin på ett helt annat sätt än annars.

Som småföretagare gäller det att titta på olika affärssystem och avgöra vilket som passar bäst. Det finns affärssystem som är utvecklade för hantverkare, frisörer och andra branscher men även de som har inriktning mot småföretag eller stora företag m.m.

Börja med att utgå från dina behov. Det är lätt att titta på affärssystemet och imponeras av de mängder funktioner som finns. Men har du som småföretagare egentligen behov av alla dessa? Titta istället på vilka funktioner du vill ha och utgå från det i val av affärssystem. Håll dig till dessa behov och lockas inte till större system enbart av häftiga funktioner. Kortfattat så ska du söka efter ett system som bara ger vad du behöver – så du inte betalar för onödigt stor lösning.

Men vad händer om företaget växer då? Det bör inte vara några problem. Mer etablerade affärssystem för småföretag är anpassade för att kunna ”växa i”. Det betyder att du kan köpa tilläggsmoduler och bygga ut systemet helt efter att behovet ändras. Att däremot köpa in sig i ett system som är helt statiskt är att ta en risk. Det är omöjligt att veta hur framtiden och behoven kommer se ut.

Andra steget är att fråga dig hur mycket du själv vill göra inom administrationen. Det går att outsourca allt från lönehantering och bokföring till andra tjänster. För småföretagare finns en stor fördel att köpa in dessa tjänster så man själv kan lägga sin tid på att utveckla företaget och fokusera på dess kärnverksamhet. Vill ni göra lönehanteringen själv så behöver självklart detta finnas med i affärssystemet. Men vill ni att ett företag ska ta hand om detta kanske de har ett specifikt system som de använder. Därmed finns inte behovet av lönehantering i det affärssystem som köps in.

Tredje steget är att titta på kostnaden. Vad kostar det per månad och tillkommer det några kostnader? Det är inte helt lätt att jämföra dessa prisnivåer eftersom det innehåller så olika funktioner. Dessutom kan det tillkomma kostnader när man väl börjar sätta ihop vilka funktioner som önskas. Det tydligaste är att be om offert och sedan ställa dessa mot varandra.

Här köper du begagnad kontorsinredning i Stockholm

31 okt 2018

Har du precis fått tillgång till ett mindre kontor och undviker helst stora kostnader för kontorsinredning? Köp inte nytt – köp begagnat. Det kan du göra på flera platser i Stockholm.

Loppis

De allra bästa fynden sker på loppis. Eller, i alla fall de billigaste fynden. Självklart går det att hitta riktigt bra kvalité men överlag är loppis ganska slitna saker. Men kan man tänka sig ha lite repor på skrivbordet eller på hyllan så går det att få kontorsinredningen extremt billigt. 

Blocket

Det finns flera liknande tjänster på internet som Blocket men eftersom de är störst är det även denna tjänst som de flesta väljer. Man vill helt enkelt lägga upp saker på den sida där flest tittar. 

Var lite kreativ när du söker kontorsinredning här. Att söka på just ”kontorsinredning” går men då kommer till stor sannolikhet bara visas annonser från företag som säljer sin inredning. Det är självklart inget fel med det men genom att söka på privata marknaden kan priset pressas tydligt. Sök efter ”hylla” eller ”skrivbord”. 

Kom ihåg att Blocket sorterar efter ort. Det betyder att du enbart ser annonser som är inlagda under Stockholm. Genom att välja att även visa annonser inom ett par mil ökar chansen att du hittar en passande annons. 

Via företag

Det finns kontorsutrymmen i Stockholm som får ny inredning över en gång per år. Det handlar om att hyresgäster kommer och går i mindre lokaler. Den gamla inredningen åker ut och ny anpassad inredning in. 

Detta skapas alltså en stor omsättning på möblerna vilket ett par företag tagit fasta på. De väljer därmed att både köpa upp och sälja begagnad kontorsinredning. Genom att köpa från dessa företag får du garanti och trygghet även om det är äldre inredning som köps. Prismässigt är det över andrahandsmarknaden via loppis, Blocket osv. Men samtidigt får man vad man betalar för. 

Fördelen med dessa företag är bredden, utbudet, kunnandet och servicen. Kanske är det värt att betala lite extra för. Det blir ändå billigare än att köpa helt nya möbler. 

Second Hand

Det är inte ovanligt att fin kontorsinredning hittas hos flera av de secondhand-butiker som finns i Stockholm. Orsaken är att flera företag väljer att skänka sina gamla möbler och annan inredning när de ska byta ut detta. Om valet står mellan att köra de till en återvinningsstation eller skänka till välgörenhet blir valet rätt lätt. Läs mer här om miljövänlig kontorsinredning i Stockholm.

← Äldre inlägg