Det kan vända fort för ett företag som annars är ett ganska stadigt företag. Även de stora kan falla omkull om omständigheterna förändras i ett slag. För att inte det ska hända, krävs att man som företag har sparat mycket och har stora kapital och tillgångar som man kan frigöra ifall något skulle hända. Vi lever i en mycket föränderlig omvärld och saker och ting kan plötsligt förändras på sätt som är svåra att förutse. Därför bör alla som leder företag, vara beredd på att allt kan hända och ha en plan B, om inte plan A fungerar som man önskar.

Om räkningarna är för många

Skulle man hamna i den situationen att räkningarna blir för många, finns det några saker som man kan göra. Det gäller att ha lite is i magen och hellre se möjligheterna istället för att stirra sig blind på omständigheter som talar för en kommande bankrutt. Här går vi igenom vad man kan göra när det kniper.

  1. Förhandla om fakturor och betalningar – alla kan förhandla med sin leverantör. Ser man i god tid att man får svårt att betala sina fakturor, kan man be om anstånd så att man kanske får längre tid på sig att betala sina räkningar. Många skäms för att inte ha möjligheten att betala sina räkningar i tid. Om man bara kommer ur den skammen, kan man i stället förhandla med den som man är skyldig pengar och be om en förlängd betalningstid. Det brukar hjälpa.
  2. Ta lån för att betala leverantörer – om man inte kan förhandla om en längre betalningstid av sina fakturor, kan man alltid försöka få lån för att betala sina räkningar. Ofta blir man tvungen att godkänna en högre ränta, då många långivare inte gillar tanken på att man betalar räkningar med ett lån. De vill helst se att pengarna används till investeringar, till exempel.
  3. Sälja delar av företaget – får man svårt att betala sina räkningar, kan man alltid försöka få in fräscha pengar genom att sälja någon del av sitt företag, eller sälja maskiner eller redskap som man inte behöver. Vissa väljer också att avskesa personal.
  4. Ansöka om företagsrekonstruktion – om inget av det ovanstående hjälper kan man alltid ansöka om en företagsrekonstruktion. Det gör man hos tingsrätten, som sedan utser en företagsrekonstruktör. Den juristen får då möjlighet att utreda vilka förutsättningar som företaget har att överleva. Man förhandlar med leverantörer som har fodringar och kan bestämmma att de inte kan få betalt under den tiden som det pågår en företagsrekonstruktion.
  5. Gå i konkurs – om ingenting hjälper, och en företagsrekonstruktion inte fungerar, då blir företaget till sist tvunget att gå i konkurs. Det är en ganska stor förlust, inte bara för företaget självt, utan även för samhället är det en förlust om ett företag måste göra sig av med anställda.
25 Aug 2019