En skilsmässa innebär ensam vårdnad? Vem betalar?

I Sverige så har vi en lite mer öppen och liberal syn på äktenskapet. Det är bra sett till att vi utan några följder kan välja att gå skilda vägar om det, av någon anledning, inte längre fungerar. Det går inte att förutspå kärleken och livet; något som gör att man heller inte kan säga att man med all sannolikhet kommer att spendera resten av sitt liv tillsammans med den man gifter sig med.

Det handlar om den personliga utvecklingen också. Som människa så möter man hela tiden nya utmaningar och dessa nya vägar kan ta en till nya platser, nya känslor kan uppstå och det gamla livet kan plötsligt kännas instängt och isolerande. Att gifta sig är en självklarhet då man är kär; men lika självklart är det också att man ska kunna välja att gå skilda vägar om kärleken tar slut.

Delad vårdnad ses som bästa lösningen

Något som blir lite svårare att göra om det finns barn i äktenskapet. Många håller ihop enbart för barnens skull; man kämpar och upprätthåller en fasad då man tar för givet att barnet mår bättre av föräldrars tvåsamhet. Så behöver det inte vara. Barn känner av stämningar och känslor och om man tror att barnen inte märker att kärleken inte finns där - ja, då underskattar man också barnen i fråga.

Vi uppmanar inte till skilsmässa och vi vill definitivt inte att man ska se lättvindigt på en sådan - i synnerhet inte då barn finns inblandade. Det vi menar är att en skilsmässa- och en separation per se inte är någon katastrof och ett monumentalt misslyckande. I vissa fall kan barnen må bättre av att föräldrarna lever sina liv i två olika bostäder.

Vårdnadstvist för att få ensam vårdnad

Vid en skilsmässa så har båda föräldrarna även fortsatt ett delat ansvar kring alla juridiska frågor som rör barnens framtid och man har lika stort ansvar gällande ekonomi, mat på bordet, skolgång och andra plikter och rättigheter. Kan man efter en skilsmässa fortfarande kommunicera och komma överens så behöver inte barnet hamna i kläm på något sätt.

Det är när kommunikationen uteblir eller kraftigt försämras som problem uppstår. Problem som kan innebära en vårdnadstvist och en ansökan om ensam vårdnad från den ena föräldern. En process som kan ta tid, som definitivt är känslomässigt prövande och som kan komma att kosta pengar.

Hur betalas en vårdnadstvist?

Från statens sida så gör man allt för att förhindra en vårdnadstvist. Det finns många förebyggande åtgärder som man erbjuds vid en skilsmässa och en av de bättre handlar om samarbetssamtal. Där får man som förälder professionell hjälp av kommunen och där syftet är att man ska kunna hitta alternativa vägar för att ansökan om ensam vårdnad ska dras tillbaka.

Men, om detta inte är möjligt så kan en vårdnadstvist vara den enda lösningen. Kostnaden för en sådan täcks av rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Detta till en stor del - säg ungefär 75 %, beroende på försäkringsbolag och med ett tak som även det varierar beroende på vilken bolag man löst försäkringen hos. Om det skulle vara så att man saknar hemförsäkring och rättsskydd så kan man ansöka om rättshjälp. Det är dock något som baseras på inkomst och därför inte något som man kan räkna med att få.

En viss risk finns således att man kan hamna i ett slags limbo där man tjänar för bra för rättshjälp, men haft sin hemförsäkring i för kort tid för att rättsskyddet ska gälla. Där kan det vara en god idé att se över vilka lån som är möjliga att ta. Om man verkligen vill gå igenom en vårdnadstvist i syfte att få ensam vårdnad om sina barn så får man också vara beredd på att det kostar. Ett juridisk ombud är ett måste för att ha en chans i processen.

Mer om vårdnadstvister och ensam vårdnad på http://www.ensamvårdnad.net.

2 Aug 2018