Tycker du att du betalar mycket, kanske alldeles för mycket till din elräkning? Då kanske det är välkommet att tänka på att det finns knep och sätt som en gång för alla kan sänka den kostnaden. Det är för de flesta något som vi strävar efter, att få ner kostnaderna. Det sägs ju att om man inte kan öka inkomsterna bör man minska kostnaderna om vi vill ha mer pengar över. Det brukar vara svårare att öka inkomsterna än att sänka kostnaderna så därför koncentrerar vi oss till det senare. 

1. Släng mindre mat

Det gemensamma matsvinnet kostar oss människor en hel del. När det kommer till miljön kostar det även de gemensamma resurser som jorden kan förse oss med. Vi lever ju alla av vad jorden kan ge oss. Vad gör vi när de tar slut? Om vi inte ställer om så att vi använder mer av de slags resurser som är förnybara kommer vi till sist att inte ha resurser till det som vi alla behöver. En fjärdedel av de resurser som vi överanvänder, går åt till att frambringa livsmedel. Ska vi kunna få ner det, måste vi minska svinent av livsmedel. Vi måste slänga mindre mängd mat helt enkelt.

2. Köp inte nya kläder

Ett annat sätt att både minska kostnaderna för vår egen privatekonomi är att köpa mindre mängd kläder. är vi trötta på de kläder vi redan har, kan vi skänka eller sälja dem till second hand branschen och köpa avlagda kläder där. De begagnade kläderna kostar betydligt mindre än de nya i affären. Du gör både miljön bättre, men även din egen ekonomin bättre på så sätt.

3. Åk mer kollektivt

Om du bara kan, åk så mycket kollektiv trafik som du kan. Genom att lämna bilen hemma, sparar du på besinkostnaderna. Det är dyrt att tanka bilen och det finns en mening med det. Att använda fossila bränslen är direkt skadligt för jorden och gör att nivåerna på växthusgaser, som medför en global uppvärmning bara ökar. Det är skadligt framför allt för din plånbok. Genom att lämna bilen hemma och enbart åka kollektivt minskar du dina utgifter.

4. Få ner uppvärmningskostnaderna

Den som är villaägare har sin enskilt största kostnad på uppvärmning av villan. Den kan du sänka på ett smart sätt och det är genom att skaffa dig solpaneler som ger dig el. Även om installation och anskaffande av solpaneler kostar en del, kommer solpanelerna vara med och sänka din elräkning mycket kraftigt, till sist kommer det att betala sig självt. Behöver du en elektriker i Norrköping? Läs mer här.

26 Mar 2019