Det är inte alltid lätt att hitta någon med erfarenhet av bokföring i bostadsrättsföreningar. Då är det tur att det finns fastighetsförvaltning i Stockholm.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen i Stockholm hade varit densamma i över tio år. Det hade bara blivit så vilket var synd då nytt blod alltid är bra. Nya medlemmar ser saker med nya ögon. Dessutom blir det en naturlig övergång till nya styrelsemedlemmar när någon slutar. Som det var nu skulle de få problem.

Det började närma sig årsmöte. Sten som tog hand om all bokföring hade berättat att han inte skulle fortsätta och att de behövde hitta någon ny som kunde läras upp. Sedan informationen nått dem hade de diskuterat och frågat i föreningen, men mötet närmade sig och de behövde hitta svar antingen internt eller externt.

Fastighetsförvaltningen ett alternativ

Så en vecka innan mötet ville Sten samla till ett litet möte. Där berättade han att han gjort lite efterforskningar. Under dessa undersökningar hade han hittat en fastighetsförvaltning i Stockholm. Han hade först trott att de arbetade mera med själva fastigheterna som renovering och annat. Men de visade sig inte stämma.

De erbjöd även tjänster som administration, årsredovisningar och annat som hade med ekonomi att göra. Något som lät fantastiskt, så han hade ringt dem och kollat upp kostnaderna. Dessa lade han nu fram för de övriga i styrelsen. Visst skulle det bli dyrare än när Sten gjorde jobbet men de kunde känna sig trygga med att alltid ha hjälpen de behöver så väl.

28 Aug 2023