Tänk dig att du vill starta ett bolag utomlands, men känner inte till vilka regler som gäller där, hur du tar kontakt med myndigheter, inte känner till skatteregler eller vilka krav de ställer på verksamhet, redovisning eller på revision av företaget. Då kan det vara bra att få hjälp med allt sådant. Du har din verksamhet som du behöver fokusera på. Tänk då om du har den möjligheten och kan göra så, medan någon annan kan ta ansvar för det andra som hur man betalar skatt, hur mycket som ska betalas och håller kontakt med alla myndigheter. Det finns nämligen företag som har det som sin specialitet.

1. Om du har verksamhet i Mellanöstern

Har du till exempel verksamhet någonstans i Mellanösternregionen kan det vara en god idé att starta företaget i Dubai. Det har många fördelar.

2. De har låg skatt

En av dem är att det har mycket eller inga skatter där. En annan är att det är färre krångliga regler och byråkrati där.

3. Om du har ett online-företag med låg koppling till Sverige

Ett annat alternativ är om du till exempel har ett online-företag som har sin verksamhet på nätet, där du importerar och exporterar varor över hela världen. Då är det ingen tokig idé att förlägga företaget inom ett offshore-område som till exempel Dubai.

Då får du omfattande råd om hur du driver företaget

Om du anlitar ett företag som ger dig goda råd om hur du bildar företag i ett offshorebolag i Dubai får du experter på företagsbildningar och som kan bokföring. Du får veta hur du ska betala skatt, hur du arrangerar styrelsemöten, bolagsstämmor och hur du kan betala skatt, skriva verksamhetsrapporter. Ett bolag som administreras i Dubai har färre regler att förhålla sig till. Det är för att man vill dra till sig fler bolag och skapa ett gynnsamt företagsklimat.

Var medveten om varför man startar bolag i Dubai

Samtidigt kanske man ska vara medveten om vad avsikten är att starta bolag i ett offshore-område. Det finns en hel del orsaker till det höga skattetrycket i Sverige, även om det är lätt hänt att man som företagare blir blind för de fördelar man som boende i Sverige drar av det höga skattetrycket. I Sverige får man gratis skola, universitet, sjukvård och mödravård. Det är saker som alla andra som bor utanför Norden måste betala för. I Norden satsar vi på gratis luncher för alla skolbarn, gratis skolor och sjuk- och tandvård för barnen. Det är mycket man får för skatterna i Norden, som man inte får någon annanstans.

business i dubai

22 May 2018