Hur blir ett företag lönsamt? Vad ska till för ett företag ska bli bättre, mer effektivt? Ge större avkastning? Svaren på det beror på vilken bransch man arbetar inom och hur det företag som man har arbetar. Är man sin egen företagare, mår företaget ungefär som man själv mår. Mår man bra, går företaget bra. Mår man dåligt, går företaget dåligt. Så då vill väl alla företagare att man själv mådde bra eller hur? Här tar vi upp några saker som kan hjälpa en bli en bättre företagsledare.

Det finns några olika redskap som man kan använda för att man som företagsledare ska bli bättre på det man gör och komma vidare.

  • vidareutbildning – man kan lära sig mer om olika processer och identifiera vilka problem som man ser med det som existerar just nu och vad som krävs för att förändra det som inte fungerar just nu.
  • stöttande nätverk – genom att ha ett nätverk med människor som kan stötta en, kan man hitta nya sätt att närma sig ett problem. Man kan få ny input och komma till nya insikter med positiva människor som stöttar en och inte bara kritiserar en eller baktalar en. Har man ett nätverk med människor kan man som ledare känna att det finns andra som har liknande erfarenhet och som har kommit fram till någon konstruktiv lösning.
  • personlighetsarbete – ibland är det inte fel på alla andra – ibland kan felet ligga hos en själv. Då kan man behöva arbeta med den egna personligheten. Men även om man har insikten att man behöver arbeta med sig själv, hjälper det föga om man inte vet hur man ska arbeta med sig själv. Då kan det vara en tröst att vända sig till en organisation som vet hur man gör och som har svaret på det som man behöver. Här kan du läsa mer: https://www.stqm.com.

Måste man bli personlighetsförändrad?

Att bli personlighetsförändrad kan vara nog så svårt och nära på omöjligt. Däremot kan man alltid komma frma till nya insikter som kan hjälpa en att fatta nya beslut som kan gagna ett företag och verksamhet. Genom att förstå vilka processer som triggar en och bli medveten om det egna handlandet kan man fatta andra beslut. Man behöver inte handla på samma sätt varje gång som något händer. Även en gammal hund kan lära sig nya saker. Har man bara viljan så kan resten komma på köpet. Och en människa klarara ofta mer än vad hon eller han själv tror.

4 Oct 2019