Hur säkert är ert datasystem? Många företag lever i en slags villfarelse om att allt är som det ska - säkerheten är på topp och varför skulle man egentligen tro att någon annan part skulle vara intresserad av det man håller på med? Sanningen är att många system har brister och att många företag är omedvetna om att dessa existerar. Pen testing utfört av tredje part ger både svar på frågorna och lösningar på eventuella problem.

Pen testing - penetrationstester - av datasystem görs på ett realistisk sätt. Anlitar man tredje part - rekommenderat ett säkerhetsföretag - så kommer pen-testing i deras regi att påminna om ett riktigt angrepp från en riktig hacker. Det gör att alla brister, alla svagheter och alla små eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas innan en katastrof inträffar. För, det handlar om just det. En katastrof.

Om en obehörig person tar sig in i ett datasystem så påbörjas en virtuell skattjakt för personen i fråga. Det finns all tänkbar information tillgänglig - era kunder, era affärsuppgörelser, information om de anställda och allt annat. Vem vill ha informationen och hur mycket kostar den? Pen testing innebär även att programvara, nätverk, hårdvara och exempelvis kameror - IoT-enheter testas. Alla detta ger en säker drift och en ogenomtränglig mur som förhindrar att någon obehörig tillskansar sig information.

Pen testing ger personalen kunskap och träning

Hur agerar man om man är under attack? Det sker hela tiden attacker mot företag där hackers - av olika anledningar - försöker ta sig in i datasystem. Syftet kan handla om att stjäla information eller om att förstöra och ställa till med oreda.

Oavsett vilket syfte det handlar om så kommer en genomförd attack att kosta både tid och pengar för företaget som blivit utsatt. Står ni på tur? Det vet man aldrig och därför är pen testing en preventiv handling - en garanti på att ni kommer att klara er. Det handlar då även om att all personal vet hur man ska agera då det, så att säga, brinner i knutarna.

Hur de anställda agerar avgör ofta hur bra man klarar sig. Vid pen testing så utbildas även personalen - och testas - för att kunna hantera en attack på ett korrekt sätt. Det går att jämföra med en vanlig brandövning. Man vet var man ska gå, var man ska samlas och hur man ska agera i övrigt för att minimera alla risker. Alla detta leder i slutändan till att hjärnor hålls kalla, rationella och logiska även vid kritiska tillfällen. Personalen har en tydlig plan att följa, vilket ger en hacker större huvudbry och problem.

En rapport sammanställs med åtgärdsförslag

Väljer ditt företag att anlita tredje part för pen testing så kommer det att innebära att hela paketet levereras där allt från kontroll, tester, utbildning och uppföljning inkluderas i priset. Uppföljningen innebär att en rapport med all brister sammanställs och där även olika åtgärdsförslag finns med. Har ni exempelvis en egen IT-avdelning så kommer det att vara den som mottar rapporten och utför de försiktighetsåtgärder som rekommenderas.

Saknar ni en egen It-avdelning så kan ni delge er externa partner de brister som finns och åtgärda dessa direkt. Finns det uppenbara och allvarliga brister så kan det även vara läge att se över vilken partner ni har. Där har er nuvarande tydligt visat på att det finns en bristande kompetens. Se till att säkra ert datasystem - boka in pen testing direkt.

11 May 2020