Det är hög tid att börja göra de stora valen till milljövänliga val, eller hur? Vi ser en påtaglig höjning av jordens medeltemperatur. Det är fortfarande många som väljer att blunda för de konsekvenser som vårt sätt att leva leder till. Det som gör det ännu svårare är att det är helt andra människor och platser på jorden som drabbas av vårt sätt att leva.

Konsekvenserna drabbar inte de skyldiga

De västerländska länderna som USA och Europa är de största miljöbovarna. Ändå är det inte där som de största miljöfarliga konsekvenserna sker. De sker i stället på ställen i Asien, ute på de paradisliknande öarna och känsliga områden runt om i världen. Det bidrar till en stor ovilja att ändra på det egna levnadssättet. Vi har det för bra för att verkligen vilja ändra på vårt sätt att leva. Dock är inte någonting för sent. Det går att ändra sig och det går att mildra den negativa utvecklingen i världen. Här listar vi några av dem.

Byta till miljövänlig el

Vi kan sluta elda våra hus med olja eller annat fossilt bränsle. Vi kan välja elleverantör som endast får sin el från miljövänliga energikällor som vattenkraft, vindkraft eller solkraft. Många husägare installerar solpaneler och blir självförsörjande på el.

Byta ut bilen till en elbil

Man kan enkelt sölja sin bil och köpa en elbil i stället. Allt som går på fossila bränseln ska vi välja bort. Sluta flyga och åka tåg. Så enkelt är det. 

Byta ut MC och moped till en elcykel

Vi kan byta ut alla fordon som bränner bensin oich börja köra på batteri som går på el i stället. Det gäller att välja det uppenbara miljövänliga och köra elcykel i stället för en moped, även om den i vissa fall fungerar som en moped. Skillnaden är den att vi riskerar att få motion med en elcykel, vilket inte alls är fallet med en moped. Fiffigt, eller hur?

Företagens val kan påverka mot en miljövänligt samhälle

På det sättet kan företagen hjälpa till en konsekvent omställning till ett miljövänligt samhälle. Istället för att förse sina anställda med en förmånsbil, eller en tjänstebil kan de i stället erbjuda en förmånscykel eller en tjänstecykel. Det innebär att de anställda kan ta elcykeln istället för tjänstebilen till och från sina tjänsteresor. Eller så kan företagen förse sin personal med en förmånscykel i stället för en förmånsbil. Företagen tar på det sättet sitt ansvar till miljövänliga handlinar och blir förebilder för miljövänliga val.

6 Jul 2018