Har man ett stort behov av någon som administrerar arbetsuppgifter, är det inte säkert att man behöver den personalen när väl arbetet är slutfört, till exempel efter avslutat projekt. Då står man där med personal som inte behövs, vilket är en kostnadsfråga. Skaffar man sig istället arbetsmodeller och programvara som alla som arbetar med projektet kan använda sig av, slipper man anställa den personalen. Så gott som på alla arbetsplatser använder man sig av dator. Därför är det inte något stort steg att skaffa en programvara som alla kan använda sig av under arbetets gång.

Som verksamhetsledare ser du arbetsåtgång

Som arbetsledare kan det vara av stor nytta att kunna se vad var och en arbetar med, och lägga nya arbetsuppgifter på den som är snabb, eller som inte har så stor arbetsbörda. Känner man att man behöver vidareutbildning i någon fråga finns det att få, när man köper någon programvara, eller tjänst av Ln4 Solutions AB. Företaget har flera olika programvaror som underlättar medarbetare i ett och samma arbetsprojekt. Arbetsledarna får en helhetsbild av hur arbetet framskrider och var tid utnyttjas bäst, eller där den borde utnyttjas bättre. Med deras programvara kan man se resurser och avsatt tid, och lägga på mer resurser och arbetstid där det behövs som mest.

Behöver du förbättra arbetet?

Är det så att man som arbetsledare arbetar med förbättringar på kontoret, kan man köpa hem en sådan programvara som för det lättare för den som arbetar med förbättringarna att se arbetet som går fram, eller om det har stagnerat. Andra program kan ge en överblick över resurser, budget och eget arbete. Var och en kan arbeta i samma programvara och ge omedelbar respons över de utförda arbetsuppgifterna. Ofta där arbetet är komplicerat och där alla medarbetare behöver samarbeta kan det vara så att arbetsledaren behöver få en överblick över hela processen och veta hur det går för var och en. Genom att få en helhetsblick över arbetets gång kan hen se till så att ingen får för mycket, eller för lite att göra. Man täpper till ett slösande av resurser.

Se hur mycket tid som läggs på arbete

Det finns även programvara, där var och en dokumenterar sin arbetstid. I stället för att stämpla in och ut, som på fabriker, lägger man in sin egen arbetstid. På så sätt får verksamhetsledare och arbetaren själv en uppfattning om hur mycket var och en arbetar – egentligen. Sådana uppgifter som annars kan vara svåra att få, om arbetet är självständigt och svårt att överblicka. Många har en flexibel arbetstid, då kan det vara svårt för alla inblandade att se arbetstiden. Med det programmet får man alltså en helhetsbild av arbetad tid.

19 Feb 2018