Arbetar du i ett eget företag? När du arbetar i ditt egna företag kan det vara ganska ensamt, framför allt känns det så när man får många uppdrag. Plötsligt kanske man har arbete upp över öronen. Då rekryterar man någon som kan samma arbete som du och så är ni fler som kan ta sig an uppdragen.

När ni har vuxit kanske med fler än tio personer på ditt företag märker ni att ni behöver en revisor, en ekonom, en som kan marknadsföring och gör reklam, och sedan någon som kan svara i telefon, fördela arbetsuppgifter och så vidare och så vidare. Om du är van vid rekryteringar och själv kan alla lagar och regler vad gäller anställningar, lönesättningar, semestrar då kan du ju sköta det själv. Kan du det inte, då har du ett antal utmaningar framför dig.

Gör du jobbet själv måste du plugga

Antingen läser du in dig i området, Det finns lagar som man kan läsa till och med på nätet. Du kan läsa in dig på vilka lönenivåer olika arbeten och anställningar bör ligga på.Eller så kan du anlita någon som kan sådant. Fördelen med den typen av tjänster är den att när du har en lugnare period med arbete och inte behöver rekrytera så många fler, då behöver du inte ha den typen av personal anställd hos dig. Det är ju kanske inte så att man hela tiden behöver den typen av tjänster. Ditt företag kanske växer i perioder, och då är det en ekonomisk fördel för dig att bara köpa in den tjänsten när du behöver det.

Dyrt att rekrytera fel person

När ni väl har vuxit så pass mycket att man märker att man behöver chefer för olika avdelningar på företaget, ja då är det dags att anlita någon som kan och är duktig på rekryteringar. Alla som har ett företag vet hur viktigt det är att det inte blir fel när man rekryterar någon. Det kan bli väldigt tidsödande att rekrytera fel. Helst vill man inte gå igenom perioder med turbulens i företaget. Det kan ta mycket tid och energi. I slutändan kan det kosta dig dyrt om du gör fel. Det kan ta av dina resurser, som du kanske hellre lägger på annat. Då kan man faktiskt anlita någon som gör hela jobbet åt dig. Du slipper oroa dig för hur du ska gå till väga, vilken lön en sådan person kan tänka kräva. Du är bara med i slutperioden av anställningen. Den du anlitar presenterar olika kandidater för dig, då har de på förhand läst igenom, och gjort en första intervju och bedömt dem. Det enda du ska göra är att träffa dem och själv bilda dig en uppfattning om den kandidaten. Sedan är det bara att hoppas att det är rätt person och att det blir bra efter det.

11 Mar 2018