Hur påverkar arbetsmiljön egentligen prestationen hos varje anställd? Mer än vad många tror. Lyckligtvis så ser man idag att många företag har börjat ställa om i denna fråga. Man går från att bara räkna pengar och kostnader till att mer se värden.

Man ser att personalen är den viktigaste resursen man har. Utan personal - ingen vinst. En personal som mår dåligt - ett företag som mår dåligt. Genom att lägga ner mer pengar och resurser på arbetsmiljöfrågor så kan företag göra större vinster. Arbetsmiljö kan vara allt från ventilation vidare till stimulerande arbetsuppgifter - och hela vägen bort till arbetsbänkar.

Det senare är en intressant detalj i sammanhanget som går att återkoppla till hur vi idag lever våra liv. Idag är vi mer stillasittande - både på jobbet och i vardagen - och detta gör att våra kroppar, som fortfarande är byggda för rörelse, lättare drabbas av skador. Många av dessa kan spåras till arbetsplatsen och till ergonomi. En arbetsbänk blir därigenom också extremt viktig - oavsett om man sitter vid en dator, om man jobbar med någonting mekaniskt på en verkstad eller gör någonting annat på den fasta arbetsplatsen.

Rätt arbetsbänk minskar risken för skador

Det är viktigt att arbetsbänkar kan anpassas utifrån den givna sysslan man utför - saker ska kunna läggas på rätt ställen, man ska slippa sitta i en ställning som sliter på armar och axlar som en följd av monotona rörelser och man ska kunna höja- och sänka en arbetsbänk utifrån behov.

Genom detta kan man också komma undan de vanliga förslitningsskador som den moderna människan idag ofta drabbas av där just nämnda axlar, armar, armbågar och exempelvis höfter ofta blir ansatta av ett dagligt slitage.

Baserat på detta så blir investeringar i arbetsbänkar också en viktig fråga. En kostnad? Givetvis, men hur mycket kostar en sjukskrivning och hur mycket kostar en person som är missnöjd med sin arbetssituation? Ett företag som inte ser värdet i detta kommer att bli lidande i framtiden. Genom att skapa en bättre arbetsmiljö så skapar man också en väg till ökade vinster.

13 Jan 2023