Tillhör du de människorna som tycket att det är tråkigt att arbeta med ekonomi? Har man eget företag kan det vara en helt ny värld som öppnar sig i och med företagsstarten. Det är mycket att sätta sig in i. Bara bokföringen till exempel, kan vara svårt att lära sig. I alla fall om man inte är van vid att dokumentera sin egen ekonomi. Trots allt är just dokumentation av den egna ekonomin en bra förutsättning för att bli duktig på bokföring, eftersom bokföring är just det; dokumentation. Du skriver helt enkelt ner vart pengarna tar vägen, varifrån pengarna kommer in till företaget, och sedan skriver du upp hur mycket av vinsten som ska gå till Skatteverket.

Debet och kredit en bra början

Om du känner till debet och kredit och vad det står för, är det en bra början. Sedan finns det poster inom både debet och inom kredit som man kan spjälka upp dem med. Inom området som du har för debet, kan det finnas vissa kategorier som varje månad dyker upp. På samma sätt kan det vara med krediten. Då bör du bokföra dem enligt samma kriterier varje månad. När du har gjort det under ett år, kommer du ganska tydligt se ett mönster, och det är då som du kan börra göra något åt din ekonomi. Låt oss ta ett exempel; du kanske upptäcker att en av de leverantörer som du anlitar för den produktion som du utför i ditt företag tar stora kostnader i anspråk. Då kan du vilja byta ut den leverantören till en billigare leverantör, som kanske levererar samma slags produkter men som tar mindre betalt. På det sättet kan du öka din vinst. Det är så de stora företagen ständigt gör, för att öka sin vinst.

Anlita en ekonom som hjälper dig

Sedan kan du anlita en ekonom som är expert på revision, bokföring och kan ge användbara tips och råd om hur du kan öka vinsterna, öka inkomsterna och sänka utgifterna, allt för att du ska få en så bra ekonomi som du bara kan. En erfaren ekonom kan visa på hur du kan investera, spara eller om du behöver anställa någon personal till ditt företag. En duktig ekonom kan visa hur du kan frigöra kapital till bra investeringar i ditt företag och hur du kan förmera det som du arbetar med. Ibland kan man vara "dumsnål" och stirra sig blind på siffror utan att tänka på att bakom siffrorna finns ett dussin antal förbättringar som du alltid kan göra. Läs mer här om en sådan ekonom.

28 Nov 2018