När en ny VD ska rekryteras är det viktigt att hitta rätt person med rätt erfarenhet, kunskap och personlighet. Man kan ta hjälp av en rekryteringsfirma som vet precis hur de ska hitta rätt VD.

Ska ni rekrytera ny VD på ditt företag? Att rekrytera rätt personal kan vara svårt, och särskilt svårt blir det kanske när det gäller en sådan post som en VD har. Visst vill man hitta rätt person från början oavsett yrkeskategori, men en VD är trots allt en person som kommer att ha ett stort ansvar inom företaget.

Säkert har ni ett antal kriterier som ni önskar att er nya VD ska ha, men kanske är ni samtidigt lite osäkra på om ni har missat något viktigt. Er nya VD ska både ha rätt kunskaper och erfarenhet för ett sådant jobb, och samtidigt vara en person som passar in på ert företag. Ni vill ha någon som passar för jobbet helt enkelt.

Ta hjälp av en rekryteringsfirma

Vid rekrytering av VD kan man ta hjälp av en rekryteringsfirma. En sådan firma har stor erfarenhet av rekrytering och vet vad de ska leta efter. Det spelar ingen roll om ditt företag är lite mindre och inte har så stor erfarenhet av att rekrytera en ny VD, eller om ni är ett stort och väletablerat företag som har mycket erfarenhet av rekrytering. Oavsett hur ert företag ser ut kan det vara skönt att kunna lämna ifrån sig rekryteringen till någon som har koll.

28 Jan 2022