I Sverige har vi ett system där alla är med och betalar för alla. Via vår skatt så finansieras allt från sjukvård, mediciner och tandvård. Det senare dock med vissa förbehåll där åldern är avgörande för hur mycket det ska kosta att besöka en tandläkare. Fram till dess att man fyller 21 år så är tandvården gratis - efter detta så kommer man att få bekosta sina besök hos en tandläkare ur egen ficka.

Vi ska direkt säga att det här systemet är bättre och mer generöst än i många andra länder och att det ger oss alla en bra dental grund att stå på. Men, det är även så att tänder går sönder, blir angripna av karies och lossnar även efter att vi fyllt 22 år.

Då dessutom alla kroppar är olika och vi har olika förutsättningar gällande styrkan och motståndskraften i våra tänder så kan det innebära att vissa får betala väldigt mycket, detta medan andra nästan inte behöver betala någonting. Vi bortser här från skötseln av tänderna, den tar vi för given att alla tar på största allvar.

På det stora hela så kan kostnaden för en tandläkare innebära att många avstår från ett besök - vilket i sin tur leder till större problem och högre kostnader. Där startas ofta en ond cirkel. Frågan är om det är dags att göra om vårt system i Sverige och genomföra en tandvårdsreform.

Vänsterpartiet föreslår högkostnadsskydd

Det finns en motion från Vänsterpartiet där man vill inkludera tandvård i det högkostnadsskydd som gäller övriga delar av kroppen. Det kanske inte rä någon dum idé; tänderna tillhör kroppen på samma sätt som njurar, levern och hjärtat gör. Skulle detta förslag genomföras så skulle man som svensk betala maximalt 2000 kronor/år för sin tandvård.

Detta skulle vara rättvist - men å andra sidan så är det också en fråga som kommer att skapa en höjning av skatten. Helt lätt är det inte, men det är bra att frågan kommer upp då debatten kan skapa andra vägar och förslag.

En tandläkare har fri prissättning

Man måste även ta hänsyn till det faktum att man inte kan generalisera gällande kostnaden för en tandläkare och säga att alla är för dyra. Varje privattandläkare har fri prissättning och konkret så innebär det att en tandläkare i Solna kan erbjuda billigare vård medan en kollega i centrala Stockholm tar mer betalt för samma tjänster. Som kund och patient så tjänar man på att vara lite otrogen.

På samma sätt som man aktivt söker efter billiga banker, billigare bensin och mer förmånliga el-avtal så kan man också söka efter en tandläkare som bättre passar den egna ekonomin. Det tjänar man på. Tiden så man hela tiden gick till samma mottagning - Folktandvården - är förbi. Vill man spara pengar så bör man sondera terrängen i den stad man bor i.

På http://solnadental.se/priser/ kan du se exempel på hur mycket en tandläkare i Stockholmsområdet tar betalt för sina tjänster.

7 Sep 2018