Behöver du få tag i ett tryckeri? Det är knappt så att man tror att det finns tryckerier kvar i vår nästan helt digitaliserade omvärld. Särskilt i Sverige har digitaliseringen gått mycket snabbt. Det är stora skillnader i takten på digitaliserade länder inom EU.

När det kommer till marknadsföring tänker många på att man bör finnas närvarande på internet, både på Googles hemsida, kanske med Google ads, eller kanske på sociala medier som Facebook och på Instagram. Men ibland sker ju kundmötena mer i verkliga möten i verkliga livet (IRL). Så hur gör man då för att kunderna ska minnas en?

Finnas närvarande på mässor

Oftast sker den första kontakten mellan kunderna och företagen på någon av branschens mässor. På mässor är det oftast trångt om plats och många människor. Då gäller det att synas bland alla andra företag som ju också kämpar för att kunderna ska se just dem. Då behöver man ha mässväggar, montrar, rollups och sådana saker som gör att just ditt företag sticker ut ur mängden och som gör att kunderna ser er. Då är det ju viktigt att få mässväggar som är tilltalande och attraktiva.

Göra oförglömligt intryck

När man väl sedan har fått kunderna att stanna till vid en monter så bör ju kunderna göra ett så bra intryck att kunderna minns en långt efter att de har varit på plats och samtalat med någon personal. För att underlätta minnet så bör man ha visitkort i handen som man kan sticka till dem. Då kan de lättare se vart de ska vända sig ifall de önskar få tag i de tjänster eller produkter som företaget erbjuder. Sedan kan man behöva sticka till dem någon broschyr som de kan läsa efteråt i lugn och ro och bekanta sig med ditt företag.

Trycksaker och råd och tips

Så när man sedan ska vända sig till ett tryckeri så kan man både få råd och stöd om vilka produkter som man bör skaffa sig inför en mässa, och vilka trycksaker som man kan satsa på. Man kan få personlig hjälp av ett tryckeri som har erfarenheter från många olika branscher och osm vet vilka tryckprodukter som är bra att satsa på och som har märkt vilka saker som har varit framgångsrika att satsa på. Det är ju onödigt att satsa på något som inte ger någon utdelning och de kan dessutom tala om vilka produkter som fungera i olika sammanhang.

14 Feb 2020