Om man talar om länder som är attraktiva för internationella företag så kan man i dagsläget inte ignorera Cypern som under senare år sett ett enormt uppsving då det kommer till etableringar av utländska aktörer. Anledningen till det här uppsvinget beror på att Cypern i dagsläget har Europas lägsta skatt och att man numera heller inte gör någon skillnad mellan cypriotiska företag och utländska sådana. Bolagsskatten på Cypern ligger på 12.5% förutsatt att man har sitt säte i landet och detta i kombination med att de flesta cyprioter talar god engelska, är välutbildade samt de pålitliga banker som finns i landet gör således landet väldigt attraktivt för företag som vill maximera sin vinst, skaffa sig goda affärsrelationer samt nya erfarenheter för sig själv och sina anställda.

Vidare fördelar som talar för att fler väljer att starta bolag på Cypern gäller de rent geografiska och här kan vi återkoppla till det vi nämnde ovan rörande att utveckla spännande affärsrelationer. Cypern ligger nämligen i Östra Medelhavet, omringat av tre stycken kontinenter – Europa, Asien och Afrika – och detta gör att man i stort sätt har hela världen som spelplan om man väljer att starta bolag i detta land.

Ytterligare fördelar med Cypern kontra Sverige kan man se på klimatet; i och med att Cypern ligger i Medelhavet så innebär detta milda vintrar och varma somrar – något som tilltalar väldigt många. Om man som svensk väljer att starta ett bolag på Cypern och känner sig lite orolig över det politiska läget eller om man har en familj som ska följa med så kan vi här lugna med att Cypern har utmärkta skolor, en stabil ekonomi samt en politisk situation som även den får anses som synnerligen stabil.

Att starta ett bolag där och flytta till landet under några – eller flertalet! – år är verkligen något som man kan rekommendera. En upplevelse som – utöver de ekonomiska fördelarna i form av högre vinst, lägre skatt samt låg levnadskostnad i övrigt – ger en kulturell erfarenhet att bära med sig under resten av livet.

Varför sådan skepsis från omvärlden?

Det som gör att många personer, företagare och andra entreprenörer inte vågar ta chansen handlar om att man bryr sig för mycket om vad andra tycker. Visst – det finns en moralisk aspekt i allt detta; den svenska välfärden går trots allt miste om pengar. man ska dock inte ställa det här mot sin personliga utveckling.

Ibland så måste man våga ta chansen och i och med att Cypern är ett land på så kraftig frammarsch så gäller det också att passa på. Det är nu chansen finns att skapa de kontakter, de relationer och genomföra den etablering som krävs för att i framtiden nå utveckling.

Jantelagen ska man inte bry sig om – hur mycket skatt betalar egentligen våra svenska NHL-proffs eller de professionella fotbollsspelare som rör sig ute i världen? Ta chansen och starta ditt bolag på Cypern redan idag – möjligheten till framgång har aldrig varit ljusare.

30 Jan 2023