Att gå till tandläkaren regelbundet är något som de flesta vet att de borde, men som man lätt ”glömmer bort” mellan varven. För många av oss var det tyvärr alltför länge sedan vi gick och fick våra tänder undersökta, och även om det kan kännas som att man har bra koll på sina tänder är det inte säkert att det förblir så. Vissa tandsjukdomar, som karies, kan komma smygande utan att man märker det, tills det en dag börjar göra ont. Då blir ett tandläkarbesök genast en dyrare historia, och man ångrar att man inte gått och undersökt tänderna tidigare.

Vissa klagar på att det är dyrt att gå till tandläkaren. De kanske blir glada att höra att tandvårdsstödet faktiskt höjdes med 100% under 2018. Regeringen hoppas att en fördubbling av tandvårdsbidraget ska få fler att gå på regelbundna undersökningar och på så vis förebygga problem med tänderna. Åldersgränsen för gratis tandvård har även den höjts lite i taget de senaste åren, och från och med 1 januari 2019 har man gratis tandvård till och med det år man fyller 24.

Ingen ursäkt att inte gå till tandläkaren

Ta en ung person bosatt i Bromma i norra Stockholm. I Bromma bor drygt 70 000 människor, och det stora kundunderlaget, som förutom Brommaborna även innefattar grannkommunerna Solna och Sundbyberg, har lockat många tandläkare att öppna klinik där. Bromma har med andra ord nästan ett överflöd av tandläkare, som på grund av konkurrensen lockar med låga priser. När åldersgränsen för gratis tandvård dessutom är så hög borde det ju verkligen vara ett incitament för unga människor att etablera en vana att gå till tandläkaren åtminstone någon gång per år.

Från och med det år man fyller 25 omfattas man sedan av det allmänna tandvårdsstödet, som alltså fördubblats. Mellan 25 och 29 års ålder får en ung person 300 kronor per år att använda till tandvård. Han eller hon kan dessutom spara sitt bidrag ett år och i stället välja att lägga 600 kronor på tandvård vartannat år, vilket gott täcker kostnaden för en tandläkarundersökning i Bromma. Det finns helt enkelt ingen ursäkt att inte ge sina tänder den omvårdnaden.

Allmänt tandvårdsstöd

Det allmänna tandvårdsstödet är alltså 300 kronor per år mellan 25 och 29 års ålder. Sedan sänks det till 300 kronor per år, tills det år man fyller 65, då det åter höjs tills 600 kronor. Som redan nämnts kan man dessutom spara ihop två bidrag och utnyttja dem tillsammans. Många svenskar tänker inte på bidraget, utan det dras automatiskt när man varit hos tandläkaren. Men genom att planera sina tandläkarbesök efter när tandvårdsstödet betalas ut kan man få bättre kontroll över sina tandläkarkostnader

Varje år den 1:a juli får man ett nytt tandvårdsbidrag. Man har då 300 kronor i tandvårdsstöd om man är under 29 år. Väntar man ett tår till får man den 1:a juli ytterligare 300 kronor. Det är då man bör gå till tandläkaren för en undersökning, eftersom den i princip då blir gratis. Man kan aldrig spara mer än två tandvårdsbidrag, så ett besök vartannat år är optimalt för den som inte har alltför stora problem med sina tänder.

Högkostnadsskydd

Skulle man behöva tandvård som är dyrare, finns ett högkostnadsskydd, som aktiveras när summan går över 3000 kronor. Man får då 50% av kostnaden betald av Försäkringskassan, som blir 85% efter 15000:-.

Högkostnadsskyddet gör att många kan klara ett dyrare ingrepp, men att gå till tandläkaren kan så klart ändå bli dyrt om man drabbas av svåra problem. Detta visar återigen hur viktigt det är att utnyttja sitt allmänna tandvårdsstöd och regelbundet låta undersöka sina tänder, så att man kan undvika svårare problem i framtiden.

17 Jan 2019