Den maskin som används absolut mest på ett kontor - om man bortser från datorn - är skrivaren och de flesta som arbetar, eller har arbetat, inom kontorsverksamhet vet hur det kan se. Skrivaren står i ett separat rum, den lever om, det bildas köer - något blir fel, papper måste fyllas på - de anställda blir irriterade och stressade; något som rinner över på deras produktivitet och påverkar arbetsmiljön. Visst, detta var att dra det hela lite längre än normalt - men själva kärnan i exemplet går inte att bortse ifrån: många företag har för dåliga skivare i förhållande till de behov som företaget i fråga har. 

“ Att tekniken i stort gått framåt är något som även syns då det kommer till dagens skrivare. De modeller som nu finns på marknaden har väldigt många fördelar: de går att styra via mobilen, de är energisnåla och har en hög prestanda” 

Att hänga kvar vid en gammal skrivare - eller en äldre maskinpark för utskrifter - är något som kan li väldigt förödande på sikt. Vi tänkte därför presentera en lösning som passar de flesta medelstora och lite större företag - en lösning i form av en multifunktionsskrivare. Innan vi går in på detaljer gällande denna typ av skrivare så ska vi dock även tillägga att teknologin gått framåt rejält även då det gäller skrivare av det mindre slaget. Dagens svartvita skrivare - bättre lämpade för mindre företag - har avsevärt högre prestanda än gårdagens, detta samtidigt som de tar mindre plats, går att styra via mobil/surfplatta och är väldigt energisnåla. Även ett mindre företag kan tjäna mycket på att byta skrivare. 

Några fördelar med en multifunktionsskrivare

Ser man till en multifunktionsskrivare så tänkte vi rada upp några klara fördelar som denna modell har. Förhoppningsvis så kan dessa fungera som starka argument som motiverar ett byte av skrivare till er verksamhet och därigenom också göra verksamheten i fråga mer effektiv. 

  • Hög prestanda: Den skriver ut papper i ett högre tempo än normalt. Dessutom så kan man göra tillval som exempelvis gör det möjligt att få papper ihophäftade automatisk. Det går även att anpassa de olika programmen så att man hela tiden får en perfekt färgmatchning på sina utskrifter. Viktigt är dock att man väljer en skrivare med enklare display så att alla kan förstå hur den fungerar samt vilka funktioner som finns.
  • Energisnål och miljösmart. En multifunktionsskrivare står inte och “durrar” och lever om då den inte används. Den går snabbt ner i viloläge och sparar därmed energi - något som är bra både sett till miljön och för ekonomin. Lika snabbt startar den; tack vare sensorer så känner den av rörelse. Kommer någon i närheten så sätter skrivaren igång. Det här är en fördel även för arbetsmiljön. Ljudet av en skrivare kan vara väldigt irriterande och påverka koncentrationen negativt.
  • Mer flexibilitet: Dina anställda kan ladda hem appar och med hjälp av dessa styra utskrifter via mobil, notebook eller surfplatta. Säg att en anställd sitter i bilen och behöver skriva ut ett viktigt protokoll för ett möte - detta går då att göra direkt och där utskriften väntar då denne anländer till ert kontor. 

 

6 Jan 2018