Många företag över hela Sverige har insett att det finns ett stort värde i att anlita en redovisningsbyrå för frågor som rör pappersarbete. Det spelar heller ingen roll vilken bransch man är verksam inom eller hur stort företag man driver – skatter måste betalas, man måste ha koll på momsen, man måste sköta sin fakturering och sina löneutbetalningar och man måste se till att lämna in en årsredovisning; annars riskerar man höga straff i form av böter, näringsförbud och i vissa fall till och med fängelse.

Att Sverige generellt sett har ganska krångliga regler och svårtydda lagar fungerar inte som en en ursäkt – har man startat en firma så måste man följa dessa och även om det skulle ske oegentligheter på grund av slarv eller okunskap så straffas man lika hårt.

En redovisningsbyrå och värdet av en sådan ska alltså inte underskattas då man som företagare dels kommer att göra rätt för sig och dels också – detta är viktigt! – får mer tid över. Med detta menar vi följande: driver du ett företag inom IT i Malmö så är det frågor och arbeten som rör detta område som du klarar av och har kunskap kring. Du har av naturliga skäl inte fullt lika stor koll på nämnda skatter eller momssatser och därför så kommer en stor del av din tid – en onödig sådan – att läggas på dessa frågor om du inte anlitar en redovisningsbyrå.

Hitta en billig redovisningsbyrå

Vi nämnde i textens början att många väljer att anlita en redovisningsbyrå och att vi anser att det är ett bra val. Likväl så finns det företag som väljer bort en sådan partner och där man till stor del gör det på grund av en förutfattad mening gällande priset för en redovisningsbyrå. På förhand så tar man för givet att en sådan medför en stor kostnad och att man inte kommer att ha råd att betala en sådan utgift. Om detta kan vi säga följande: det stämmer inte.

Det finns en redovisningsbyrå för alla företag och oavsett vilken plånbok man har. Du- och din mindre It-firma i Malmö behöver inte anlita den största – och dyraste – redovisningsbyrå som finns. Nej, då det gäller valet av en sådan så kan man utgå från sin egen verksamhet och basera sitt val efter sin egen storlek. Ett mindre företag behöver ofta inte så mycket hjälp och där kan en mindre redovisningsbyrå i Malmö – till en lägre kostnad – vara lösningen och detsamma, fast omvänt, gäller för ett större företag.


På frågan om man har råd att anlita en redovisningsbyrå skulle vi vilja ställa en motfråga. Har du råd att inte göra det?

18 Oct 2016