I Sverige går företag i konkurs nästan varje dag. I genomsnitt är det 15 till 20 företag per dag som går i konkurs men antalet varierar en hel del mellan olika kommuner runt om i landet. Vi har 290 kommuner i landet och i lite mindre än hälften av kommunerna så minskade antalet konkurser från 2016 till 2017. I 138 kommuner, alltså nästan hälften, så ökade antalet konkursen från året innan och mest ökade de i Västerås, i Gävle och på Gotland. 

Största företagen som gått i konkurs

De 10 största konkurserna under 2017 omfattar totalt över 1.300 anställda och en omsättning på mer än 3 miljarder kronor. Hälften av dessa konkurser, fem av tio, skedde i Stockholms kommun varav de fyra största sett till omsättning fanns där.

Det största företaget som gick i konkurs var entreprenadföretaget Empower AB som bland annat arbetade mycket med att gräva för fiberanslutningar åt kommuner i västra Sverige. De har varit i en företagsrekonstruktion sen slutet av november 2016 och arbetade hårt med att skära ner sina kostnader för att lyckas vända sitt kassaflöde från negativt till positivt igen. Även om företaget har vunnit flera stora affärer senaste åren varav ett antal har varit offentliga upphandlingar så räckte inte den ökade försäljningen hela vägen. Stora kostnader, gamla skulder och ett minskat eget kapital gjorde att företaget till slut behövde lägga ner sin verksamhet. 

Det näst största företaget som gick i konkurs var det norskägda bolaget Reinertsen AS. Företagets svenska verksamhet köptes dock upp och drevs vidare av svenska ÅF.

Flest antal konkurser

Av naturliga skäl så är det de tre största städerna i landet som har störst antal konkurser under året. Stockholm har flest med 1315 stycken vilket är nästan 1000 fler än Göteborg som är på andra plats med 354 konkurser. Listan över kommuner med flest antal konkurser korrelerar ganska bra med listan över de 10 största städerna i landet. De enda städerna som inte finns med på listan med flest konkurser är Norrköping och Linköping. 

Störst procentuell ökning

Kommunerna som har den högsta procentuella ökningen av konkurser har haft ökningar på mellan 167% och 800%. Högst upp på listan har vi Flen som har haft en ökning med 800% och gått från 1 till 9 konkurser. Köping är nummer 2 och har gått från 1 till 8 stycken konkurser och det som är tydligt är att samtliga kommuner på den här listan har ökat väldigt mycket i procent men ganska lite i absoluta tal. 

17 Aug 2018