I och med att rot-avdraget infördes så har man också inom byggnadsbranschen sett en markant minskning av antalet svartjobb – svartjobb som inna denna skattesubvention varit lite av legio inom branschen. Det här var också en av anledningarna till att man införde rot – man ville se att fler privatpersoner valde att – billigare – betala för att renovera och man ville få dessa att göra det på ett lagligt sätt; där inkomster till vår statskassa inte blev lidande på samma sätt som om man valt arbetskraften svart. Av naturliga skäl och här har det således fungerat. Fler och fler svenskar anser sig ha råd att renovera och försköna sina hem och det finns i dagsläget väldigt få som gör detta utan att bidra till statskassan.  

Så långt är allting bra; men om man ser till en oroväckande tendens i detta så är det att allt fler fuskjobb går att spåra efter införandet av rot-avdraget. Det här märks främst i Stockholm och andra städer och det beror helt enkelt på att det finns fler företag där som erjuder sina tjänster inom områden som omfattas av just rot-avdraget. Företag som visar sig sakna både certifikat och utbildning och som gör jobben på ett felaktigt sätt; något som visar sig först efter några år och som av den anledningen kan vara svåra att bevisa sin egen oskuld i.

Menas med detta; har man genomfört en badrumsrenovering i Stockholm och där det efter några år kommer upp vattenskador så kan det vara svårt att påvisa att ett felaktigt jobb blivit utfört av det företag som man anlitat. Här har man problem i dagsläget och det som man kan göra är att man hela tiden utgår från tre stycken punkter då man anlitar ett företag i Stockhol för exempelvis en badrumsrenovering.

  • Se till att få nummer till tidigare kunder. Har företaget genomfört en badrumsrenovering hos andra personer i Stockholm – ring dessa och hör hur de upplever resultatet.
  • Kräv att få se certifikat och yrkesbevis; exempelvis i form av Säkert vatten innan du skriver på ett kontrakt. Det här kan kännas pinsamt att fråga – men ett företag som jobbar ärligt har heller ingenting att dölja och visar således gärna upp sina kvalifikationer. Det är de som inte gör det som du ska akta dig för.
  • Företaget ska lämna garanti på jobbet och detta kan komma att visa sig vara väldigt värdefullt för sig i framtiden. Ha du fått en badrumsrenovering utförd i Stockholm som efteråt visar sig vara ett fuskjobb; ja – då frå du genom garanti också svart på vitt att ansvaret vilar hos företaget.

Som ytterligare tips så kan vi även säga att du följer arbetets gång och dokumenterar de steg som företaget i fråga tar vid din badrumsrenovering. Det här brukar de flesta göra på egen hand och ska alltså fungera som trygghet för er båda.

Du kan naturligtvis begära att företaget du anlitat fotograferar och skriver ner varje moment och ger dig en kopia; det här ger dig ytterligare lugn att allt sker enligt reglerna gällande din badrumsrenovering i Stockholm.

Går något fel i framtiden så kan du påvisa din oskuld för ditt försäkringsbolag och det är väldigt viktigt. I takt med fuskjobben så har också kraven från försäkringsbolag skärpts till ganska rejält.

7 Oct 2017