Arbetar du med olika medier? Du kanske är tekniknörd och har möjlighet att hyra eller sälja medieutrustning? Det är numera nästan alla kontor som behöver datorer, stora skärmar, projektorer och TV-utrustning. De flesta som ska tala inför en större publik behöver en skärm som de kan visa bilder, text, eller illustrationer. Det händer mycket på teknikens område just nu och det är intressant att följa med i de olika lösningar som finns just nu. Vi lever allt mer med bilder än med text. Texterna hör hemma i bokens värld. Med den digitala åldern har vi mer bilder och filmer än texter. Det är därför många företag som behöver allt större skärmar till mässor och konferenser och andra event. Om du har kunskapen och kan leverera är det en bra fördel, eftersom det inte långt ifrån alla som kan lösa tekniska problem.

Datorer inom bygg

Inom byggbranschen händer det en hel del när det kommer till att kunna visa på nya lösningar i 3D. De flesta som drar rör, eller som vill visa en ny inredning ritar i 3D-program och har behov av att visa nya kunder vad det är som man har tänkt sig. Kunden får via en 3D bild en mycket bättre uppfattning om rummen och hur huset är tänkt att byggas, än att bara se en platt ritning på papper. Det går snabbt och du kan göra ändringarna i realtid i datorn. Från datorn kan man sedan visa på en större skärm vad det är man har tänkt bygga för sin kund. Allt fler byggentreprenörer har behov av att visa för sina kunder vad det är de har tänkt göra när det kommer till bygget av nya hus eller lägenheter.

Datorer inom medicin

När det kommer till medicintekniken händer det även här en hel del. Inför framtiden planerar man att kunna utföra operationer via satellitlänk. Det innebär till exempel att en kirurg som är specialiserad, låt oss säga inom käkar, ska kunna instruera och i realtid se vad den andra kirurgen gör medan han eller hon opererar. På det sättet ska det vara möjligt att specialistkunskapen ska kunna spridas även om personen själv inte är närvarande. Man kommer också ha alltmer behov av digital medicin; att sjukjournaler ska kunna lagras i ”molnet” på säkert sätt. Det skapar allt större behov av att kunna lägga in journalerna så att även patienterna ska kunna komma åt dem och de läkare som patienterna ger tillträde till.

Datorer inom pedagogik och skola

Inom pedagogiken händer det även en hel del när det kommer till att förmedla kunskap. Här kan det saknas en hel del resurser för att skolorna ska kunna använda sig av tekniken på ett tillfredsställande sätt. Bland annat skulle det vara viktigt att kunna använda tekniken inom språkområdet. Här är behoven stora för att eleverna ska lära sig uttal och hörförståelse genom att lyssna på engelska, franska, tyska eller spanska – de vanligaste språken man väljer att läsa på högstadiet och gymnasiet. Även när det kommer till andra ämnen i skolan finns det en hel del tekniska lösningar som interaktiva whiteboard i klassrummen. 

Datorer inom medieföretag

Inom TV, radio och tidningsvärlden finns stora behov av tekniska lösningar för att kunna både få till ljus, ljud och sändningar som går i realtid. Här har internet skapat helt nya lösningar för nyhetsförmedlingar. Här behöver inget mediebolag längre vänta på presstider, utan kan publicera nyheterna i realtid.

11 May 2018