Sedan reglerna gällande en revision utförd av en revisor ändrades så har det också som en direkt följd blivit en sämre kvalitet gällande bokslut. Här ska vi tillägga att reglerna gäller aktiebolag i allmänhet och de mindre i synnerhet. Det handlar nämligen om att man som ett mindre aktiebolag numera – sedan 2010 – på ett annat sätt kan välja kring huruvida en revisor ska anlitas eller inte och att man gör detta baserat på sin egen storlek och omsättning. För enkelhetens skulls så radar vi upp de punkter som gäller i detta och där två måste uppfyllas. Överskrider ett företag den kvoten så måste en revisor anlitas; precis som fallet var innan 2010.

  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 3 stycken anställda
  • 1.5 miljoner kronor i balansomslutning

Som inom de flesta områden där ett val kan föras så baseras ofta detta på det rent ekonomiska och då det gäller en revisor så är detta definitivt inget undantag. Kort sagt; kan ett företag komma undan kostnaden för en revisor så är det också troligt att man gör detta. vi anser att detta är ett rent kontraproduktivt beslut. Visst; man tjänar på detta sett ur det korta perspektivet – men i det långa loppet så är det troligt att beslutet kommer att kosta pengar.

Vilka är det som är intresserade av din verksamhet i exempelvis Stockholm? Jo, det är kunder, det är leverantörer, det är potentiella affärspartners och det är exempelvis myndigheter som Skattemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket. Personer och myndigheter som du defintivt vill visa upp en seriös sida inför och det är också dit vi vill komma så det gäller vikten av att anlita en revisor. Visst; ditt företag kanske inte behöver gör adet och ni kanske kan tjäna några kronor på att inte anlita en revisor – men frågan är om vilka affärsmöjligheter ni gå miste om på köpet och som en följd av detta?

Dessutom och handen på hjärtat här – det behöver inte kosta så mycket pengar att anlita en revisor. Du och ditt företag i Stockholm kan med all rätt utgår ifrån er egen storlek och välj en byrå därefter. Ni behöver definitivt inte söka er till de största aktörerna på marknaden och betala de priser som en sådan byrå för med sig. det vill säga – driver du ett mindre aktiebolag i Stockholm så är det också lämpligt att er revisor jobbar på ett företag av ungefär samma storlek och där kostnaden således sällan blir så hög – men där mervärdet kommer att gynna er i framtiden.

Läs mer på http://www.redovisningsfirmastockholm.nu/.

 

20 Jan 2016