Hur höjer man personalens arbetsmoral - finns det några knep på hur man kan bryta av den trista lunk som lätt kan infinna sig och kan man bibehålla produktiviteten över en längre period? Visst finns det lösningar på dessa problem och visst kan man som chef få till en bättre arbetsmoral hos personalen. Att perioder av tristess och annat infinner sig är naturligt, men det får aldrig handla om längre sådana – där måste man som chef agera. Det behöver inte ske via en piska. Man kan komma långt även med morötter.

Stress, press, deadlines, jakten på nya kunder, arbetsuppgifter som tornar upp i stora högar – allt detta kan leda till en känsla av vanmakt och skapa en sämre arbetsmoral hos den anställda. Som chef så måste man lära sig att tolka dessa signaler och snabbt sätta in åtgärder för att bryta det negativa mönster som hopar sig. Det som ofta visar sig är att denna negativitet har en förmåga att sprida sig och att det till slut kan handla om en ren kultur än ett missnöje hos den enskilde individen. Lyckligtvis så kan man ofta agera i det lilla. Genom små saker så kan man som chef se stora förändringar både vad gäller arbetsmoral, humör och hur personalen trivs på arbetet. Vi tänkte ge några tips kring detta.

När du behöver en inspirationsföreläsare

1. Använd dig av personliga samtal

Vi tänkte räkna upp några tips kring hur man skapar bättre trivsel och får en bättre arbetsmoral på arbetsplatsen. Innan dess så ska vi dock även peka på elefanten i rummet: energitjuvarna. Det finns ofta folk på en arbetsplats som klagar för klagandets skull. Det kommer inte att spela någon roll hur du agerar, dessa kommer inte att blidkas:

En lösning på detta är att hålla individuella samtal och förklara hur du som chef upplever situationen. Det kan vara så att personen i fråga inte alls är medveten om att hen har en negativ attityd och att hen definitivt inte har en aning om att den smittar. Man behöver inte – som många tror – avskeda en sådan person. I många fall fungerar det motsatta ofta bättre. Genom att ge ett större ansvar så kan en sådan person växa som människa och dra med sig andra framåt. Om inte så kan man fundera lite i termerna om att placera personen i någon annan arbetsgrupp eller ge henne eller honom andra arbetsuppgifter. Se alltid till att vara på din vakt och agera så snabbt som möjligt. Personliga samtal och möten löser många problem.

Agera i det lilla och belönas med det stora

Med det sagt så tänkte vi rada upp några mer konkreta tips kring hur man kan bryta ett negativt mönster och gjuta nytt blod i personalstyrkan. Detta enligt följande:

  • Visa att du bryr dig. Små gester från en chef kan skapa ett stort mervärde. Ta dig tid att prata och visa att du bryr dig om varje anställd. Att exempelvis köpa in fruktkorgar, anordna små roliga tävlingar och lotterier eller att sticka ner en trisslott i lönekuvertet kan också skapa en mer familjär stämning. Använd fantasin och du kan belönas stort.
  • Bryt upp och skapa ordning. Att möblera om och organisera en arbetsplats kan göra underverk. Genom att förändra så skapar man nyfikenhet och man ger en nytändning till varje individ. Nyckelorden att följa är ordning och reda. Passa på att rensa ut bland papper, organisera varje skrivbord och se till att var sak verkligen har sin plats. Ju lättare saker är att hitta, desto effektivare blir arbetet. Hur mycket tid går åt till att leta papper, gem, pennor och annat? Hur mycket frustration för den jakten med sig? Se över kontoret och organisera bättre. Tänk även på att ljus och luftiga miljöer ger energi; gärna i kombination med växter. Du kan även se till att påverka och effektivisera flödet på er arbetsplats - vilka personer behöver sitta nära varandra, vilka arbetar mest gemensamt under dagarna och vilka kan sitta en bit ifrån varandra utan att de skadar verksamheten?
  • Tänk utanför boxen. Det kanske är så att din stämma inte ger personalen rätt motivation? Kanske kan extern hjälp i form av en inspirationsföreläsare skapa ett mervärde och höja moralen? En kickoff kan vara ett annat alternativ och likaså en personalfest. Regelbunden after work kan också skapa starkare band mellan de anställda. Du som chef sitter egentligen på alla verktyg. Det handlar om små investeringar som bär frukt nästan per omgående. Det gäller bara att vara lyhörd och att använda fantasin.
30 Sep 2019