Att tekniken kommit att utvecklas unbokföringder senare år har gjort att vi blivit mer flexibla och där i förr sa att vi ”gick till jobbet” ä rvi idag mer svävande. Det vill säga: många branscher kräver ingen fast arbetsplats, de kräver ingen stämpelklocka eller irriterande arbetskamrater. De anställda kan lika gärna jobba från sin egen säng, från ett café eller från en strand i Thailand. Allt som krävs är uppkoppling och självdisciplin. Internet och den tekniska utvecklingen har således underlättat för många och det har även kommit att förändra arbetsmarknaden.

Andra förutsättningar för egenföretagare

Numera så handlar det nämligen i många fall inte om att man är anställd – istället så handlar det om att man får uppdrag. Menas här, en kille i Uppsala som är skicklig på att exempelvis programmera kan göra detta åt flertalet olika arbetsgivare och där de köper tjänster av honom. Han har ett eget företag där han fakturerar allt eftersom han slutför de uppdrag han får. Kort och gott; han är sin egen chef, han styr själv över sina arbetstider, hur mycket han vill jobba och det är han som på egen hand ser till att pension, semester och annat sköts.

Men; gör han det bra? I många fall inom småföretagande så finns det mer att önska och inte minst gäller detta just det krävande pappersarbetet som kommer på köpet. Man har inte koll på skatter, man vet inget om fakturering, man har ingen aning om bokföring och man vet inte något om exempelvis löner. Något som i slutändan kan bita tillbaka väldigt hårt – fusk med bokföring, medvetet eller inte, är nämligen något som staten sällan ser mellan fingrarna på och därför lever många som befinner sig i samma situation som den unge programmeraren från Uppsala väldigt farligt. Kort och gott – missköter man sin bokföring så riskerar man straff i form av böter, i vissa fall fängelse och utan tvekan ett näringsförbud.

Ta hjälp med din bokföring i Uppsala

Friheten man upplever kring att vara sin egen chef kan i slutändan bli extremt kostsamt – både ekonomiskt och karriärmässigt - och frågan om pappersarbete, skatter, redovisning och bokföring ska därför tas på ett större allvar och – framförallt – så förtjänar den att tas om hand av riktiga proffs.

Det vill säga: det är ingen dum idé att anlita en redovisningsbyrå och låta denna sköta all bokföring. Det kostar inte så mycket, allt sker på ett korrekt sätt och många skulle slippa den oro som allt pappersarbete för med sig.
Ny teknik må föda nya arbetssätt och nya arbetsformer – men de gamla reglerna och lagarna kring god bokföringsed kvarstår och av den anledningen så bör man som mindre företagare använda sig av professionell hjälp vid sin bokföring.

13 Feb 2017