Det var ett tag under 1990-talet som man kom på att man kunde spara in på kostnaderna genom att inte "äga" all personal som utför tjänster på ett företag. De flesta skolor, sjukhus, företag och så vidare, anställde egen personal som kom till skolan, sjukhuset eller företaget och städade på plats. Det gjorde att de flesta som arbetade på dessa ställen endast hade ett deltidsarbete. Det fanns inte så mycket att göra, mer, när man väl hade städat arbetsplatsen klart.

Bemanningsföretaget banade vägen för att köpa in tjänster

Så var det ända fram till 1990-talet. Framväxten av bemanningsföretag under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet banade vägen för att köpa in tjänsterna i stället för att anställa personal. Det fick två effekter; dels kunde de städare som endast hade en deltidstjänst, på det ställe de arbetade på; skolan, sjukhuset eller företaget, i stället få heltidsarbete genom att gå till flera olika arbetsplatser och städa på olika ställen i stället på bara ett ställe. Den andra effekten blev den att företagen, skolorna och sjukhusen, inte behövde vara arbetsgivare för dem som kom och städade på deras arbetsplatser.

Man slutade vara arbetsgivare för städarna

I stället för att betala ut lön och arbetsgivaravgifter, betalade man för en tjänst, och kunde bokföra det hela som en kostnad. Man köpte in tjänste, men kunde lika väl säga upp tjänsten, utan att gå den krångliga vägen att säga upp personal och förhandla med fack och andra organisationer. Man slutade helt enkelt ta arbetsgivaransvar. Istället bara köpte man in tjänsterna, på samma sätt som man handlade in andra varor. Man slapp som företag, dra på sig stora kostnader. I stället växte det fram städföretag, som i stället tog på sig arbetsgivaransvaret. De kunde till en början "hyra ut" sin personal. Nu pratar man inte längre om att man hyr ut sin personal. De säljer helt enkelt tjänsterna av ett städföretag.

Anlita butiksstädning i Stockholm

Har man en butik i Stockholm kan man anlita butiksstädning så att man alltid har en ren och fin butik att visa upp för och dra till sig kunder. En välordnad affär är attraktiv. Det visar för kunderna att man har ordning och reda på sina saker, att man visar respekt för att kunderna ska trivas i den egna affären. Har man livsmedel är det desto viktigare att hålla hygien i en affär. Även andra affärer bör hålla rent för att visa upp sina varor på ett så attraktivt sätt som möjlig. Läs mer här om butiksstädning som du kan anlita i Stockholm.

9 Aug 2018