För små och medelstora företag kan redovisning vara en stor tidstjuv. Ingen startar en verksamhet för att sitta i timtal med pappersarbete. Ändå är det där många hamnar. Hjälp behövs!

Det kan inte sägas nog många gånger - det är viktigt med bokföring. Enligt svensk lag ska transaktioner i företag bokföras och finnas tillgänglig på lämpligt sätt. Moms ska redovisas och betalas in. Det ska ordnas årsbokslut och det behövs en korrekt deklaration för att slutskatt ska kunna beräknas.

För många är detta en ständig stress och ett besvärligt moment i verksamheten. Man startar företag för att försörja sig och för att få syssla med något som verkligen intresserar en. Att administration behövs är självklart men det är något som många tycker tar på tok för mycket tid. Ett bra sätt att lösa problemet en gång för alla är att ta hjälp med bokföring i Göteborg.

Vad kan en redovisningsfirma göra för dig?

Att lämna över bokföring och andra administrativa uppgifter till en konsult känns i de flesta fall som en ren befrielse. Många har kämpat länge med bokföring under sena kvällar och med stort stresspåslag. Att veta att efter överlämning kommer allt att skötas utan ansträngning från din sida är en stor lättnad.

Vad gör en redovisningsbyrå? Tja, det mesta, vad gäller ekonomi och administration, allt efter dina önskemål. Bokföring och bokslut och årsredovisning. Reskontra och momsinbetalning. Deklarationer och rådgivning. Redovisningsbyrån blir din trygga partner och ger dig möjlighet att lägga tid på det du faktiskt vill hålla på med.

7 Dec 2020