Digitalisering av arkiv, ergonomisk inredning, färg och ljus. Det finns mycket man kan göra för att göra kontoret lite trevligare för personalen. Hur kontoret upplevs att vistas i för dig och dina anställda är en viktig nyckel till framgång och hög produktivitet.

Om inventarierna är slitna, rummen trånga, ljudmiljön hög och luften dålig finns en överhängande risk att dina medarbetare inte blir särskilt produktiva. Att ha en snygg arbetsplats höjer motivationen hos medarbetarna och gör det roligare för dem att komma dit. Men hur ska man egentligen göra?

Färg och ljus

Färg och ljus är viktigt för hur ett rum eller ett kontor upplevs. Sitter dina anställda i ett litet, gråmålat kontor med dålig belysning? Enkla åtgärder för att göra det trevligare för personalen är att måla rummen i färger och sätta in nya lampor. Att måla om hela kontoret är dock ingen nödvändighet – det kan räcka med färgklickar på väl utvalda ställen. Det behöver inte ens vara på väggarna om du inte vill eller kan måla, det kan lika gärna vara i form av snygga inredningsdetaljer, växter och textilier.

Digitalisering av arkiv

Är det trångt på kontoret? Allt fler funderar på att låta utföra en digitalisering av arkiven. Det här är kan skapa ny plats för dig och dina medarbetare att vistas i. Kanske kan någon få ett nytt, större kontor som följd av detta? Eller så kan ni göra i ordning en lokal med ett pingisbord, saccosäckar och en läskkyl för att stärka lagkänslan under till exempel lunchrasten. Digitalisering av arkiv behöver inte ens vara särskilt dyrt (givetvis beroende på hur mycket du har att digitalisera). Läs mer här om digitalisering av arkiv på:digitaliseringavarkiv.se.

Ljud och buller

Under rubriken Färg och ljus kunde du läsa om att färg på textilier kan göra under för helhetsintrycket av rum. Du kan slå två flugor i en smäll genom att sätta upp gardiner och lägga mattor på väl utvalda platser i kontoret. Det här kommer nämligen att sänka bullernivåerna drastiskt. Mjuka tyger absorberar ljudet, till skillnad från till exempel ett trä- eller stengolv, som skickar ljudet vidare runt i rummet. Det är välkänt att höga bullernivåer idag kan leda till diverse problem, och i längden minskad produktivitet och därmed lönsamhet.

Tänk på ergonomin

Hur ser personalens ergonomi ut? Alla typer av arbeten sliter på kroppen, på något sätt. Till exempel riskerar kontinuerligt arbete vid dator att leda till stela och ömma leder. Ett sätt att minska riskerna förknippat med förslitningsskador är att inreda ergonomiskt smart. Fundera på att köpa in höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar som lever upp till högt ställda ergonomiska krav. De bör kunna vinklas åt flera håll och vara höj- och sänkbara även dem. Ergonomi är lika med god ekonomi för företagen, åtminstone på lång sikt. Inköpen kan upplevas ganska dyra men är något som med stor sannolikhet betalar tillbaka sig i form av ökad produktivitet och hälsa hos medarbetarna.

30 Jan 2018