Fastigheter har länge varit en relativt säker bransch och det finns flera anledningar till detta. Det är fysiska tillgångar till skillnad från valutahandel och väderpapper. Ofta har fastigheter ganska långa kontraktstider vilket gör att det generallt ger ett stabilt kassaflöde och inte så stora svängningar. Det ger självklart en trygghet för investerare och sparare, dock bör man inte ha bråttom eftersom det generellt tar längre tid för kapitalet att växa. Om man tänker sig att spara på sikt är det faktiskt en infationsskyddad metod.

Trygg bransch med stora kassaflöden

Om man tänker sig en internationell marknad kan man tjäna bra med pengar på fastigheter om man hittar ett passaden objekt. I och med dagens ekonomiska utveckling i utvecklingsländer som till exempel många i Asien kan fastigheter vara klokt att satsa på. Det byggs fastigheter i rasande takt med stora och säkra kassaflöden som följd, vilket är mycket positivt för investerare.

Spara i REIT-fonder

Ett populärt sätt att investera i fastigheter är via REIT-bolag, vilket betyder Real Estate Investment Trust. Detta är bolag som är helt eller delvis befriade från bolagsskatt vilket gör dem väldigt fördelaktiga att satsa på för investerare världen över. En speciell REIT-lagstiftning reglerar detta i varje land. Många väljer någon REIT-fond med ett antal REIT-bolag i.

REIT är befriade från bolagsskatt

Anledningen till att de inte behöver betala bolagsskatt och drabbas av dubbel beskattning som brukligt, är att de måste dela ut delar av vinsten till investerarna. Efter detta måste investerarna själva betala in kapitalskatten direkt vid utdelningen. Placerare och investerare gynnas av att REIT-bolagen kan förvalta stora fastighetsportföljer. Det är ett mycket smart sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden.

Allt är offentligt så man kan enkelt följa utvecklingen av fastighetsobjekten i realtid. Det är även enkelt att utöka eller minska sina poster i börsnoterade fastighetsbolag, likt vanlig aktiehandel. Att investa i fastighetsfonder jämfört med vanliga fastighetsplaceringar kan vara fördelaktigt.

Placeringar på REIT-bolag fördelaktigt

Avkastningen på fastighetsmarknaden på börsen har visat sig vara mycket konkurrenskraftig jämfört med direkta fastighetsplaceringar.

Avkastningen på REIT-placeringar och direkta fastighetsplaceringar har visat att REIT-placeringarna ger bäst avkastning. Maastrichts universitet gjorde 2012  en undersökning där det kom fram att avkastningen på den börsnoterade fastighetsmarknaden var omkring 4% högre än för direkta fastighetsplaceringar. Undersökningen basarades på åren 1999–2009. Det är talande siffror och även om undersökningen inte är färsk så är det inget som tyder på att det är sämre idag, snarare tvärtom. 

 

7 Mar 2019