Att driva ett eget företag är inte bara att ägna sig åt det man är bäst på. Ibland kan det faktiskt kännas tvärtom. All tid verkar gå åt till att göra bokföring, springa på möten och försöka få affärerna att gå ihop. Den kunskap som utgör själva grunden för företaget, om det nu är ett hantverk som målning eller snickeri, eller kanske någonting kreativt som målning eller musicerande, ställs nästan i andra rummet när man kämpar för att hålla näsan ovanför ytan som företagare.

Man behöver ta hjälp som företagare

Många finner att det bästa sättet att klara att driva ett företag och samtidigt kunna fokusera på kärnverksamheten är att anlita hjälp med bokföring och redovisning. För många egenföretagare blir det en räddning som gör att de hittar tillbaka till glädjen med sitt arbete och kan koncentrera sig på att arbeta och hitta nya kunder.

Många lagar kring företagande och konsumenträtt

På samma sätt som man anlitar en redovisningsbyrå för att hjälpa till med företagets bokföring kan ett företag även dra nytta av att knyta en advokatbyrå till sig. Det finns många lagar kring egenföretagande och driver man en verksamhet där man till exempel utför hantverk eller andra servicetjänster mot kund så finns det en rad lagar och regler man måste ha koll på. Dessutom är det lätt att man som egenföretagare hamnar i konflikt med till exempel en missnöjd kund eller en kund som inte betalar.

Vem hjälper dig?

Vem vänder du dig till om du som företagare till exempel blir indragen i en rättstvist? Många företagare vet inte svaret på den frågan, och det är allvarligt. Ibland kan man behöva komma i kontakt med en advokat med mycket kort varsel, vilket kan göra att man tar första bästa byrå som dyker upp på Google.

Att välja en advokatbyrå med rätt kvalifikationer

Vilken advokatbyrå man anlitar har stor betydelse för hur man som företagare klarar sig i ett tvistemål. För det första gäller det att advokatbyrån du anlitar har väldokumenterade och djupa kunskaper i företagsjuridik och konsumenträtt. Många advokatbyråer erbjuder hjälp för företagare, men hur vet du vilken byrå som kan hjälpa dig på bästa sätt? Det enda sättet att ta reda på det är egentligen att ringa runt och ställa frågor och försöka skapa dig en bild av vad för slags byrå du har att göra med. https://www.salmipartners.se/ är ett exempel på en etablerad advokatbyrå i Stockholm.

Stå förberedd som företagare

Att ta hjälp med frågor kring budget och juridik är ett måste för en företagare som vill hålla kursen mot framtiden. Det är lätt att drunkna i frågor som inte har med företagets kärnverksamhet att göra, och att ta in extern hjälp blir för många företagare en livboj. Vill du stå rustad inför ett oförutsett scenario där du plötsligt behöver en advokatbyrå, börja sondera terrängen redan idag.

30 Mar 2019