Dooh står för Digital Out Of Home. Det innebär digitala annonsplatser som kan förmedla budskap med rörliga bilder, för reklam eller annan information.

Stadsbor är sedan länge vana att se reklamaffischer ute på stan. Sedan många årtionden tillbaka har dessa utgjorts av pappersaffischer som klistras upp. Budskapet blir därigenom tämligen statiskt eftersom affischerna inte byts särskilt ofta. Den som väntar på bussen eller tunnelbanan till jobbet kommer ha samma affisch för ögonen varje dag under lång tid och slutar snart att reflektera över den.

Ett modernare sätt är att använda sig av digitala annonstavlor. Dessa gör det mycket enklare att byta budskap genom enkel programmering. Att växla mellan olika stillbilder är förvisso ett sätt, men digital marknadsföring kan erbjuda många mer möjligheter än så.

Med Dooh ökar möjligheterna

Om man använder sig av rörliga bilder fångar man de potentiella kundernas uppmärksamhet på ett helt annat sätt än med stillbilder, särskilt om budskapet innehåller en direkt uppmaning till åskådaren. Denna typ av annonsering är den senaste trenden och kallas digital out of home, förkortat Dooh.

Digitala skärmar och marknadsföring med Dooh kan placeras nästan överallt, inne i butiker, vänthallar och även utomhus på stan. En fördel är att informationen kan varvas med nyhetsinslag och annan information om till exempel tågförseningar och annat som kan vara aktuellt på det ställe där skärmen är placerad. På så sätt fångar man ett intresse som kan bibehållas även för efterföljande reklambudskap. Dooh är alltså något som varje modern reklammakare bör ha koll på.

6 Jun 2022