Små företag tänker allt mer miljövänligt, skriver nättidningen Affärsliv 24. De skriver att så många som 52 procent av småföretagarna i Sverige tar viss hänsyn till miljön då de gör sina inköp, men trots ökat miljömedvetande är det fortfarande endast 6 procent som rankar miljöpåverkan som det allra viktigaste kriteriet vid sina inköp. Så många som 44 procent anser det som minst viktigt. Här är i stället priset avgörande. Lägre priser på miljöprodukter skulle få småföretagarna att välja miljövänligt tror tidningen. Så här har småföretagen rankat vad de helst skulle vilja se för att handla mer miljövänligt;

1. Lägre pris på miljöprodukter

2. Bredare utbud av miljöanpassade produkter

3. Enklare först vilka produkter som är miljövänliga

Vad småföretagare kan tänka på

Det är ju så viktigt att alla aktörer i samhället blir miljövänliga. Även om det kostar, för vad ska man med ekonomi till, om det inte längre finns någon miljö att vara ekonomisk i längre? Frågan om miljö kan komma att bli en ödesfråga. Forskarna har varnat för miljökatastrof, efter miljökatastrof, utan att de viktigaste aktörerna har vaknat: finansvärlden. Men vad ska vi med finanser till, om vi inte längre har någon jord att finnas på längre? Så vad är lösningen? Kanske att bli ett miljövänligt företag? Och hur blir man det då? Här listar vi några av de saker man som enskilt företag kan tänka på i sitt företagande.

Så kan du göra för att bli en miljövänligt företag:

1. Kontorsmöbler – tänk på miljön när du väljer kontorsmöbler. Man behöver inte alltid köpa nytt, även om du har råd med det. Du kan leta efter begagnat, som är minst lika bra som det nya.

2. Kontorsmaterial – behöver du allt kontorsmaterial? De flesta skriver allt mer på datorn, då behöver man inte lika mycket papper längre. använd papper endast när du behöver skriva ut text på skrivaren. I övrigt, spara dokument i "molnet"; det vill säga i internetföretagens servrar i stället för i mappar.

3. Gå med i Svanenklubben – bli en miljövänlig arbetsplats. Genom att gå med i Svanenklubben, tar du del i det miljövänlighetstänk som alla företag egentligen borde ha. Du blir en miljövänlig företagare och agerar allt mer miljövänligt.

4. Marknadsföring som miljövänligt företag – här kan du vinna mycket på kunna markandsföra dig som ett miljövänligt företag. Detta attraherar allt fler konsumenter och andra företag. Samtidigt innebär det ju att du också agerar miljövänligt för att få kalla dig miljövänligt. Du kan genomgå en ISO1400 - process. Då vet du att du agerar miljövänligt och får marknadsföra dig som ett sådant i framtiden.

5. Skaffa miljöstation – som företagare är det viktigt att kunna visa dina kunder att du tänker miljövänligt även i din avfallshantering. Har du miljöstationer för ditt skräp? Har du balpressar som pressar ihop mesta möjliga skräp så att så mycket som möjligt ryms innan skräpbilarna kommer och hämtar skräpet. Som tidigare sagts är miljömedvetenhet att tänka i olika delar i hela kedjan, från inköp till avfallshantering.

13 Feb 2018