Har du precis startat ditt företag? När man är ny som företagare är det inte alla saker som är på plats. Då får man ta alla saker som man kan behöva till företaget allt eftersom behovet ramlar in. Som en företagsskylt. Ofta tänker man inte på hur kunderna ser på det egna företaget, särskilt inte om man inte träffar sina kunder så ofta. Det lägger man däremot märke till, om de en gång kommer för att träffa en. Då kanske de inte hittar till adressen där företaget ligger. Då kanske man behöver en eller flera skyltar till företaget.

Viktigt marknadsföra företaget

Som alla företagare förr eller senare märker, är marknadsföring av företaget a och o. Det är bland det allra viktigaste som man som företagare kan göra. Helst bör ju alla som kommer i ens väg, få veta att företaget finns och vad företaget kan göra. Bland det första som kunderna bör känna till är ju att företaget överhuvud taget existerar och var man håller hus, så att de hittar till en. Eller så bör kontaktuppgifterna bli kända; hur når man dig som företagare? Så telefonnummer och e-postadress är viktigt. Har du någon logga? En logga som göra att den som ser den minns den är mycket viktig. 

Hela branscher arbetar med loggor

Ett företags logga är så viktig att den sysselsätter hela branscher som bara arbetar med utseendet på den; vilken färg ska den ha? Vilket typsnitt? Ska det finnas en figur? Hur ska den se ut? Det ligger också en hel del psykologi bakom en logga – färgerna påverkar den som ser den. Rött signalerar uppmärksamhet och passion, blått inger trygghet, grönt påminner om naturen, orange väcker uppmärksamhet och så vidare. Så om du har ett företag är det viktigt att skaffa en logga som ger rätt associationer hos dina kunder. Och skaffar du skyltar till företaget bör de alla ha företagets logga.

Varje skylt bär på ett budskap

Beroende på vilken slags skylt som du har tänkt skaffa till företaget är de alla del av en smart marknadsföring (förhoppningsvis) som gör kunderna medvetna både om att företaget existerar och vad företaget erbjuder, hur de hittar till företaget och det som företaget vill marknadsföra sig som. Är man ett ungt företag? Arbetar man inom reklam och marknadsföring, eller med finanser? Arbetar man med inredning, eller med byggjobb? Alla dessa aspekter är viktiga när man utformar sin skylt till företaget.

15 May 2019