Rusta och matcha hjälper dig som haft svårt att hitta jobb att få den plats i samhället du förtjänar. Självklart är du värd att vinna en fast anställning.

Du som gett upp hoppet om att hitta ett jobb är inte ensam. Särskilt om du varit arbetslös över längre tid kan det vara svårt att komma tillbaka i arbetslivet. Kanske har du också negativa upplevelser av jobbsökningsprocessen. Det är något du delar med många andra. Den svenska arbetsmarknaden har haft svåra år. Men misströsta inte. Arbetsförmedlingens nya satsning rusta och matcha är precis det du behöver.

Genom rusta och matcha får du tillgång till karriärkonsulter som hjälper dig med allt från ansökningsbrev till intervjuteknik. Du får lära dig vilka jobb du har störst chans att få, och hur du maximerar dina chanser att få dem. Eftersom denna tjänst erbjuds via externa företag behöver du inte heller känna dig orolig att än en gång sitta och prata med samma gamla handläggare på Arbetsförmedlingen som inte lyckats hitta jobb åt dig på tio år. Nu blåser nya vindar.

Rusta och matcha är en nystart för långtidsarbetslösa

Rusta och matcha går under förkortningen KROM och är alltså en chans du som letar efter jobb bör ta. Att vara arbetslös under lång tid kan ha negativa effekter på långt mer än bara din ekonomi, det kan innebära sviktande självkänsla och negativa tankar om framtiden. Detta är helt normalt för den som gått arbetslös länge. KROM kan innebära den nystart du behöver för att ta dig ur svackan.

2 May 2022