Är det svårt att få in de intäkter som du behöver? Har du vikande försäljning? Om intäkterna utbelir kan det antingen vara en tillfällig svacka. Det händer många företag. Har man en bra ekonomisk uppbackning i form av sparade pengar, och tillgångar som du kan ta av, om det händer, då är det inget problem. Men fortsätter försäljningen att vika är det inte bra om man inte hittar någon permanent lösning. Fortsätter det svåra ekonomiska läget bör man åtgärda problemet innan det blir omöjligt att betala alla skulder och ditt företag går i konkurs. Så vad kan man göra för att rädda ekonomin i företaget?

Sälja av lager

Har man ett stort lager kan man alltid sälja av det. Många har rena rama förmögenheter i sina lager. Har man ekonomiska problem är det ett av de första åtgärder som man kan göra, genom att sälja bort det som man har i sitt lager. Lyckas man med det frigör man pengar. Och många gånger kan de pengarna rädda en tillfällig svacka, men inte lösa ett större problem.

Minska personalen

En annan åtgärd, som inbringar en hel del och frigör resurser är att minska på personalstyrkan. Att sparka folk kan verka cyniskt, men rent krasst ekonomiskt inbringar det stora summor, vilket i ett nödläge kan vara nödvändigt tills man är på fötter på nytt.

Konsultera en expert

Förblir de ekonmiska problemen och har blivit permanenta kan man behöva ta in en ekonomisk konsult som kommer in och analyserar ekonomin i företaget med fräscha och nya ögon. En sådan person ser på sakernas tillstånd med andra ögon än den som inne i företaget och kanske har vant sig vid att saker och ting är på ett särskilt sätt i företaget. Man brukar ju prata om en viss företagskultur, som tyärr kan göra att man kan bli blind för ekonomiska åtgärder som kan vara bra för ett företag att genomföra.

Ansöka om betalningsanstånd

Har man en tillfällig brist på pengar kan man som företag ansöka om betalningsanstånd av Skatteverket. Det innebär att du under 1-2 månader får anstånd från att betala in de skatter som du annars ska göra. Även detta är en tillfällig lösning, inget som är permanent. Slipper man som företag betala skatt kan det hjälpa tillfälligt så att man kan fokusera på andra ekonmiska problem som man har och betala dem. När de akuta problemen är ur världen kanske man senare har möjlighet att betala sina skatteskulder.

Göra en företagsrekonstruktion

En mer permanent lösning på ett företags ekonomiska problem är att ansöka om att få göra en företagsrekonstruktion. Då sätter man hela företagets verksamhet på paus, medan en jurist genomför en grundlig analys av företaget och tar reda på vilka möjligheter som en omorganisation, effektivisering och rekonstruktion skulle kunna rädda företaget.

17 May 2019