Mellan dryga 4.000 och 8.000 rån skedde under förra året. Det är en hög siffra, när man tänker på att bakom varje rån finns det en eller flera personer som berörs direkt av en sådan handling. Att bli rånad kan ge allt från stora ekonomiska skador till traumatiska sår hos en människa. Allt beror på hur rånet gick till. Har man blivit hotad till livet av rånare, kan det ge livslånga skador. Har rånet begåtts när man själv inte var på plats, är det ändå en skada som kan påverka en människa väldigt mycket. Bara själv förlusten av det som tjuven, eller tjuvarna kom över är en skada stor nog för en människa. Känslan av att någon har tagit sig in och rotat runt och förstört är stor nog för att någon inte ska återhämta sig.

Skydda affären med stålsäkra jalusier

Därför är det viktigt att hitta sätt att skydda sin affär, företag och arbetsplats. Samtidigt vill man ju inte ha en ståldörr som kunderna måste forcera varje gång som de ska ta sig in i butiken. Det är en svår balansgång mellan tillgänglighet, attraktivitet och inbrottsskydd. Har man en butik som ligger avlägset behöver man kanske ett skydd som förhindrar att tjuvarna lätt tar sig in i affären. Då kan det passa bättre med en ståldörr som är svår att forcera.

Har man butiken inne i ett köpcenter kanske man inte vill ha en ståldörr, men kanske en rulljalusi, som förhindrar inbrott så gott som ståldörren men som ger kunderna lite insyn in i affären. För det avseendet finns det rulljalusier med eller utan transparens eller perforerade mönster. Det finns rulljalusier i trä, stål och aluminium.

Välj jalusier som säkrar mot inbrott

Ståljalusier är säkra men kan vara tunga att hantera, medan aluminium kanske inte är lika inbrottssäkra men lättare att dra upp och ner. Som företagare är det en avvägning vad man har störst behov av. Att ha en avstängd butik inne i ett köpcenter lockar varken till nyfikenhet eller köplust. För att hitta en försäljare av rulljalusier gäller det att hitta någon som både har sin affärsidé och produkter som är säkra, som kan delen med säkerhet, men som förstår den andra delen när man driver en butik och vill locka till sig nya kunder.

Om du letar efter en försäljare som säljer rulljalusier kan du alltid googla rulljalusier Stockholm, eller någon annan stad där du råkar ha din affärsrörelse.

11 Apr 2018