Hemförsäkringen, och andra försäkringar, är kostnader som kan sänkas en hel del om man använder sig av rätt knep. Generellt sett handlar det om att minska risken som försäkringsbolagen tar genom att ha dig som kund. Till exempel kan det handla om att skaffa säkerhetsdörrar eller gallergrindar. Men det finns fler knep än så man kan ta till.

Skaffa gallergrindar

Gallergrindar kan stärka skyddet mot intrång markant. Dock gäller det att gallergrinden du installerar anses vara tillräckligt säker av försäkringsbolaget för att en rabatt på hemförsäkringen ska kunna ges. Gallergrindar måste genomgå ett test för att bli typgodkända och sedan certifierade. De delas sedan upp i olika säkerhetsklasser.

Gallergrindar i säkerhetsklass 1 ger ett mycket svagt skydd mot intrång, och ger inte heller någon rabatt från försäkringsbolagens sida. Däremot är det vanligt att gallergrindar i säkerhetsklass 3 och över ger dig en billigare hemförsäkring. En gallergrind i säkerhetsklass 3 ska kunna uppehålla en någorlunda erfaren inbrottstjuv i ungefär 10 minuter.

Håll alla försäkringar inom samma bolag

Många bolag kan ge upp till 20 procents rabatt på hemförsäkringen, om du väljer att även teckna andra försäkringar i samma bolag. Med det sagt kan det finnas utrymme för förhandling, och det går alltid att försöka att få en större rabatt än så. Samtidigt gäller det att inte köpa på sig försäkringar man egentligen inte behöver. Då sparas det knappast några pengar.

Gå med i ett fackförbund

Du som är medlem i ett fackförbund har ofta möjlighet att få billiga hemförsäkringar. Ofta har fackföreningarna förhandlat fram bra rabatter som deras medlemmar kan dra nytta av. I vissa fackföreningar kan hemförsäkringen till och med vara gratis. Om du är med i en fackförening och inte känner till dessa förmåner, är det viktigt att du kollar upp detta. Annars finns en risk att du bli dubbelförsäkrad och därmed betalar en massa pengar i onödan.

Höj självrisken

Det här är alltid en avvägning man får göra. Är man beredd att betala högre självrisk när det väl händer något, blir den regelbundna kostnaden mycket lägre. Har man en hög självrisk är det viktigt att man har pengar sparade som kan täcka den om något händer. Om du vet med dig att du ofta har räddats av försäkringsbolaget tidigare, kanske en hög självrisk inte är den bästa vägen att gå.

Larm och säkerhetsdörrar

I likhet med gallergrindar kan även larm och säkerhetsdörrar sänka försäkringskostnaderna något. Dock handlar det sällan om några större summor man sparar. Försäkringsbolagen vill snarare markera att det är önskvärt med åtgärder som minskar risken att något händer. Ett vanligt larm brukar sällan sänka en försäkringspremie med mer än fem procent.

Se över avtalet regelbundet

När det är dags att förnya avtalet, vilket vanligen görs årligen, är det bra att se över din levnadssituation. Kanske har något förändrats som gör att du kan ta bort en viss försäkring? Det kan till exempel vara att du inte planerar att resa på länge, och kan ta bort den utökade reseförsäkringen som du skaffade för ett tag sedan. Gå igenom avtalet noga och se om det är något du kan vara utan framöver. Kom dock ihåg att inte bli dumsnål och titta alltför mycket på vad premien kostar – det kan stå en dyrt någon gång i framtiden.

20 May 2017