Bokföring är något som alla företag eller enskilda näringsidkare någon gång kommit i kontakt med och detta oavsett var i landet man bedriver sin verksamhet – det kan vara Stockholm, Göteborg eller Kiruna och spelar absolut ingen roll. Har man ett företag så måste man nämligen föra not över alla transaktioner som sker i företaget och det är alltså detta som kallas bokföring.

Det finns olika sätt att sköta sin bokföring och till de mer traditionella hör att man antecknar i en liten bok varje gång man får in en betalning på sitt konto – en variant som dock kommit att bli ersatt av olika dataprogram under senare år. Dessa dataprogram fungerar betydligt bättre och är smidigare att hantera sin bokföring och har alltså gjort att många företag använder dessa snarare än att sitta med den äldre anteckningsboken. Det tredje alternativet då det kommer till bokföring är dock det vanligaste och det absolut bästa. Nämligen att man anlitar professionell hjälp i form av en redovisningsbyrå.

Detta kostar pengar och vi ska här försöka förklara varför företag i exempelvis Stockholm ändå väljer detta alternativ då det handlar om sin bokföring. Anledningen till detta går att förklara med att om en bokföring missköts så riskerar man väldigt höga straff i form av både böter och fängelse – även om det inte skett med avsikt. Därför tar man som exempelvis en mindre företagare i Stockholm inga risker gällande sin bokföring och betalar hellre en mindre summa till en redovisningsbyrå än att försöka sköta denna på egen hand.

Dataprogram och annat må vara lätta att följa och använda, men i paritet till vad man riskerar om man missar i sin bokföring så är alltså det bästa sättet att ta professionell hjälp och detta oavsett om man har sin verksamhet i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det är – trots allt – ingen stor kostnad heller.

Hitta billig hjälp för din bokföring i Stockholm

Priserna för att ta extern hjälp med sin bokföring är något som varierar och beror helt på hur stort ditt företag är, vilken redovisningsbyrå du väljer samt även i vilken stad du är bosatt i. Gällande det sistnämnda så handlar det här helt om hur konkurrensen mellan de verksamma redovisningsbyråerna ser ut i staden man är verksam i. Bor man i en större stad som Stockholm så har man större möjlighet att hitta ett bättre pris för sin bokföring än vad man har om man bor i en mindre stad som exempelvis Mora.

Anledningen till detta beror då naturligtvis på att det finns fler redovisningsbyråer i Stockholm som kan hantera din bokföring än vad det finns i Mora och att denna konkurrens i sin tur leder till ett bättre pris.

Här ska man dock inte helt låsa sig vid tanken på att Mora är dyrare för en företagare gällande extern hjälp med bokföring än Stockholm – numera finns även digitala byråer som kan sköta denna via mailkontakt med dig. Det är nog också där framtiden ligger då det handlar om bokföring och då får man ju samma pris oavsett om man bor i Mora eller i Stockholm. Lite mer rättvist, helt enkelt.

10 Oct 2017