Många anlitar idag kapitalförvaltare för att få sina pengar placerade. Faktum är dock att över 80 procent av aktivt förvaltade aktiefonder går sämre än index. Om man inte har hittat någon som är riktigt duktig på kapitalförvaltning, kan det vara läge att sköta den själv. Det kostar ingenting och ger förutsättningar att lyckas riktigt bra på lång sikt.

Ha inte för bråttom

Warren Buffett sa en gång att alla kan bli rika på aktier – så länge man inte har för bråttom. Historien talar för att kapitalförvaltning genom aktier är riktigt bra. Varken fastigheter, obligationer, antikviteter eller konst har visat sig ge samma avkastning som aktier. Det senaste seklet har till exempel Stockholmsbörsen i snitt stigit med ca 10 procent per år.

Att kapitalförvaltning genom aktier är en bra idé styrks än mer om man tittar på USA, där avkastningen har kunnat mätas ända sedan 1802. Här finns en liknande utveckling, där den amerikanska börsen har gett en realavkastning på ungefär sju procent i snitt, per år (rensat för inflation). Tar man inflationen i beaktning hamnar avkastningen på omkring 10 procent.

Vad 10 % kan innebära

En ränta på 10 procent låter kanske inte alltför häpnadsväckande. Faktum är dock att det innebär att 10 000 kronor växer till 16 100 kronor på fem år, som växer till 25 900 kronor på 10 år som blir till 174 500 kronor på 30 år. Lägger man undan 10 000 kronor på sin 18-årsdag och plockar ut pengarna vid pension har man nästan ett kapital på 900 000 kronor med den avkastningen. Att sköta sin kapitalförvaltning genom aktier rätt och få 10 % avkastning ger alltså mycket pengar i längden.

Fonder eller egen portfölj?

Många funderar på om man ska sköta sin kapitalförvaltning själv eller lämna över det till någon annan. Det är bra att känna till att en stor del av fonderna dock inte slår index på lång sikt (ungefär fyra av fem), något som i synnerhet gäller större och bredare fonder. Lägg därutöver till att dessa fonder vanligtvis tar en ganska stor avgift, så kan alternativet att sköta sin kapitalförvaltning själv bli allt mer lockande.

Den som vill göra det enkelt för sig och samtidigt slippa dyra fondavgifter kan investera i en fond som helt sonika följer index. Den som vill ta liten risk och inte är särskilt intresserad kan välja det här alternativet med fördel.

Ytterligare ett alternativ är att köpa aktier i större investmentbolag. I praktiken ges du då en aktivt förvaltad aktiefond, men med en låg kostnad. Allt eftersom man själv lär sig mer kan man bygga ut sin portfölj.

 

 

11 Sep 2017